Поради для всіх
» » Виховне завдання. Цілі виховного процесу

Виховне завдання. Цілі виховного процесу

Додано: 08.06.16
Автор: admin
Рубрика: Дім
Виховна задача ставиться в кожному освітньому закладі. Навіть у дитячому садку. Адже виховання – це комплексний процес, в якому акцентується увага на передачу знань, способів мислення, різних норм від старшого покоління до молодшого. Процес має різний сенс. Але в підсумку кожна дитина по мірі свого росту повинен отримувати певні вміння, моральні цінності, моральні установки, які дозволять у майбутньому орієнтуватися в житті.

З точки зору педагогіки

Сучасна виховна система в педагогічному сенсі акцентує увагу на спеціально організованому і цілеспрямованому впливі на колектив з боку вчителів. Вона потрібна для того, щоб формувалися задані якості та досягалися конкретні завдання. Звичайно, виховання як процес викликає різні суперечки. Хтось вважає, що не варто надмірно повчати дітей, так як на них все одно буде впливати навколишнє середовище. Інші, навпаки, вважають, що без виховання людина навряд чи стане особистістю, шанованим членом суспільства. І це правильно. Основне виховне завдання будь-якого освітнього процесу – виявити схильності й дарування людини і розвинути їх у відповідності з його індивідуальними особливостями.
Виховне завдання. Цілі виховного процесу
Потрібно сказати, що розвивати певні якості потрібно обов'язково відповідно до задатків, закладених природою. Відповідно, освітня і виховна мета завдання повинні підбиратися так, щоб вони відповідали рівню розвитку дитини. І стосувалися зони його найближчого розвитку. Хороше виховання повинно йти попереду розвитку.

Розумове виховання

Виховний процес – це цілий комплекс заходів, спрямованих на гармонійний розвиток конкретної людини. Ним займаються, насамперед, батьки. Але і такі інститути, як дитячі садки та школи, також відіграють важливу роль у досягненні єдиної мети. Виховання буває різної спрямованості. Кожну з них ми розглянемо окремо. Наприклад, під розумовим вихованням розуміється розвиток особистості, яка розкривається в навчальному процесі з моральної, емоційної і фізичної точки зору. Є дуже важливою для розвитку особистісних якостей. Навчально-виховні завдання розумового напрями спрямовані на те, щоб діти виконували такі завдання:
 • засвоювали певний обсяг наукових знань;
 • вчилися формувати власну думку і світогляд;
 • розвивали розумові сили і здібності, пізнавальні інтереси;
 • усвідомлювали потребу в постійному поповненні своїх знань.
 • Всі ці цілі ставлять перед собою середні загальноосвітні школи. Акцентується увага на тому, що саме розумове виховання – це перший крок на шляху до оволодіння всією системою знань основних наук.

  Фізичне виховання

  Воно не менш важливе. Сучасна виховна система приділяє пильну увагу фізичному аспекту розвитку. Основні завдання в цьому випадку дещо інші. Але без них неможливо уявити будь-яку освітню систему. Фізичне виховання передбачає акцент уваги на зміцнення здоров'я і правильний розвиток дитини, підвищення його працездатності, розвитку природних рухових якостей.
  Виховне завдання. Цілі виховного процесу
  Мета цього корисного і потрібного процесу – оптимізувати фізичний розвиток людини. А також удосконалювати його якості, причому так, щоб вони були гармонійними з духовними та моральними характеристиками особистості. Виховна робота в ДНЗ або школах спрямована в тому числі і на те, щоб формувати життєво важливі рухові вміння і навички, сприяти придбання базових знань науково-практичного характеру.

  Трудове виховання

  Воно починає формуватися ще з дитинства – в сім'ї, школі – і передбачає прищеплення дитині елементарних знань про трудові обов'язки. Будь-яка діяльність – це важливий засіб розвитку психіки, моральних якостей особистості. Тому для школярів він повинен бути природною потребою. Ставляться певні виховні цілі ще в загальноосвітній школі:
 • формувати у дітей позитивне ставлення до праці, який представляється як найвища цінність у житті;
 • розвивати пізнавальний інтерес до знань, потреби в творчій праці;
 • виховувати високі моральні якості, працелюбність, борг і відповідальність;
 • озброювати учнів різними трудовими вміннями і навичками.
 • Тобто трудове виховання стосується тих аспектів виховного процесу, які передбачають звернення уваги на діяльність.
  Виховне завдання. Цілі виховного процесу

  Моральне виховання

  Виховні цілі цього процесу спрямовані на формування моральних понять, почуттів та переконань, які відповідають встановленим нормам в суспільстві. Під ними розуміються загальнолюдські цінності. Вони відповідають нормам моралі, були вироблені людьми в ході природного історичного розвитку суспільства. Педагоги говорять про те, що моральне виховання – це цілеспрямоване формування морального обличчя дитини, його звичок у поведінці, спілкуванні, мисленні. Відповідно, завдання цього процесу спрямована на формування щирих почуттів, моральності, власної позиції, але обов'язково в рамках існуючих моральних цінностей. Така людина в майбутньому обов'язково стане гідним громадянином своєї країни.

  Патріотичне виховання

  Окремої уваги заслуговує такий аспект виховання, як патріотичні почуття. Дитина повинен з дитинства шанобливо ставитися до своєї Батьківщини, її природи, дарів, культурних цінностей. І в садках, і в школах активно проводяться різні військово-патріотичні заходи, які допомагають дітям усвідомити моральну цінність причетність до своєї землі. В їх рамках готуються умови для створення системи цивільно-патріотичного виховання. Що ж це таке? Багатьма педагогами зазначається, що цивільно-патріотичне виховання – це пріоритетний спрямоване сучасної освітньої системи. Завдання цього процесу – формування людини, який здатний здійснювати соціально виправдані вчинки. Він зобов'язаний вміти співвідносити себе зі сформованою системою суспільних відносин і бачити своє місце в ній, плідно контактувати з іншими людьми.
  Виховне завдання. Цілі виховного процесу
  Військово-патріотичні цілі виховання спрямовані на те, щоб дитина росла гідним громадянином, патріотом країни, який поважає її закони. А для досягнення цієї мети виконується цілий ряд завдань:
 • Проводиться науково обґрунтована управлінська і організаторська діяльність. Вона спрямована на створення оптимальних умов для цивільно-патріотичного виховання школярів.
 • У свідомості і почуттях учнів затверджуються уявлення про загальнолюдських цінностях, поглядах, переконаннях.
 • Створюється ефективна система виховання. Завдяки їй забезпечуються оптимальні умови для розвитку у дітей основних громадянських якостей.
 • Особливості сучасних принципів виховання

  Як виховати вихованої дитини? Цим питанням задаються всі батьки. Потрібно відзначити, що у кожного свої уявлення про цей процес, його особливості та принципи. Але все ж є вихідні положення, на основі яких і формується сучасна освітня методика. Система виховання сьогодні базується на кількох принципах:
 • Громадської спрямованості процесу.
 • Виховання повинно бути тісно пов'язане з життям і працею.
 • Вона зобов'язана ґрунтуватися на гуманізмі.
 • Особистісний підхід у процесі відіграє важливу роль.
 • Всі дії повинні бути єдиними.
 • Виховна задача в цьому випадку продумується таким чином, щоб враховувалися потреби суспільства у поєднанні з існуючими філософськими і психолого-педагогічними концепціями. Про них поговоримо докладніше.
  Виховне завдання. Цілі виховного процесу

  Які концепції?

  В основі сучасної педагогічної практики лежать дві концепції виховання – прагматична і гуманістична. Перша була затверджена в США ще в XX столітті і зберігається досі. Її девіз – виховання заради виживання. Тобто завдання школи – виростити, насамперед, ефективного працівника і відповідального громадянина. Більше прихильників гуманістичної концепції. Згідно їй, потрібно допомагати особистість реалізовувати всі закладені в ній здібності й таланти. Але існують більш сучасні і актуальні концепції виховання:
 • Орієнтація на колективізм. Головне в цій концепції – ідеї спільного, групового творчості та навчання, коли виховання, як процес, що припускає управління розвитком особистості в колективі.
 • Соціальна концепція. Воно дуже цікава і пізнавальна. В цьому випадку під вихованням розуміється соціальний процес, який формується на основі певних впливів на діяльність і поведінку людини. Його завдання – створити ефективне середовище для росту і розвитку конкретного індивіда.
 • Особистісно-орієнтована культурологічна концепція. Згідно з нею, в основі картина світу лежить в першу чергу людина. А виховання повинне вестися у відповідності з культурними і національними основами. Особистість з цієї концепції – це, насамперед, людина культурних і моральних принципів.
 • Самоорганізація виховання. Згідно цієї концепції, під процесом розуміється саме творче рішення життєвих проблем. Тобто людина сама вибирає, як саме їх можна вирішити.
 • У чому суть?

  Виховний процес – це ціла система, в якій грають роль різні фактори. І саме він лежить в основі сучасної педагогічної діяльності в освітніх установах. Але не обмежується ним. Адже виховний процес припускає облік усіх факторів навколишнього середовища, які можуть вплинути на людину в процесі його становлення.
  Виховне завдання. Цілі виховного процесу
  Цілі та завдання виховної роботи спрямовані на те, щоб дозволяти основні суперечності між різними напрямками учня. Причому робити це так, щоб його особистість формувалася гармонійно і цілісно. А учасники процесу повинні зробити все можливе, щоб впорядкувати всілякі впливу на дитину. Саме виховання – це ціле поєднання методик і способів, які впливають на особистість.

  Головне – цілеспрямованість дій

  Відзначимо відразу, що виховна робота завжди ведеться комплексно. Тобто вплив виявляється не тільки безпосередньо на дитину. Важливіше оцінити навколишню його середовище, чим і повинні займатися педагоги в рамках навчального процесу. Як наслідок, ставляться такі освітньо-виховні завдання:
 • визначення індивідуальних особливостей малюка, його розвитку, оточення, інтересів;
 • програмування виховних впливів;
 • розробка і реалізація методів і форм, спрямованих на індивідуальну роботу з дитиною;
 • оцінка ступеня ефективності наданої виховного впливу.
 • Виховне завдання. Цілі виховного процесу
  В рамках зв'язку неповнолітнього з навколишнім середовищем формується сприятлива емоційна атмосфера. Діти включаються в різні види діяльності. Ще одна група цілей спрямована на те, щоб скоригувати вплив різних суб'єктів соціальних відносин дитини. В рамках цього процесу може бути надана соціальна допомога родині. Малюк активно втягується в діалог з педагогічним колективом. У цьому разі планування виховної роботи будується таким чином, щоб на першому місці була організаторська діяльність.

  Структура

  Виховний процес складається з декількох компонентів – цільового, змістовного, операційно-діяльнісного та аналітико-результативного. Поговоримо про них докладніше:
 • Цільовий компонент – це визначення цілей виховного процесу. А вони ставляться після того, як в обов'язковому порядку враховані потреби й інтереси дитини, тенденції суспільного розвитку.
 • Змістовний компонент – це фундаментальні напрямки, на основі яких опрацьовується весь процес. Його зміст акцентує увагу на формуванні якостей, які для конкретної людини є головними з точки зору його взаємин з навколишнім світом.
 • Операційно-діяльнісний компонент – педагогічні засоби, які вчитель реалізує у своїй роботі в цілях виховної роботи. В цьому аспекті навчання представляє собою активну взаємодію суб'єктів процесу з об'єктами.
 • Аналітико-результативний компонент передбачає оцінку ефективності процесу виховання.
 • Виховне завдання. Цілі виховного процесу

  Закономірності виховання

  Як виховати вихованої дитини? Щоб відповісти на це питання, потрібно зрозуміти, як будується процес, що зробити, щоб він справді був ефективним. Сутність виховання зрозуміла, якщо вивчити його закономірності, тобто зовнішні та внутрішні зв'язки, що впливають на успіх досягнення поставлених педагогічних цілей. Щоб зробити малюка по-справжньому вихованим, і батькам, і педагогам варто пам'ятати про деякі закономірності процесу:
 • Особисті інтереси дитини обов'язково повинні бути в гармонії з громадськими. Важливі і завдання педагогічного процесу. Головне, щоб малюк був активним, а для цього у нього має бути мотивація.
 • Освіта і виховання впливають на загальну культуру людини у поєднанні. Тобто ми розвиваємося, якщо отримуємо знання, розширюємо свій світогляд і сферу своєї діяльності.
 • Виховні впливи на дитину повинні бути цілісними. Вони не можуть суперечити педагогічним вимогам.
 • Таким чином, виховний процес – це цілісне поняття, яке дозволяє формувати цілісність і гармонійність в людині. Але не варто забувати про те, що дитина – найбільша цінність у системі людських стосунків. При цьому тут основною нормою є гуманність. А щоб виховання було успішним, дуже важливо, щоб дитина втягувався в ту чи іншу діяльність добровільно, довіряв педагогам та батькам. І розумів, що в будь-якому випадку він захищений, а його інтереси – враховані. Величезний вплив також надає любов батьків, повагу малюка, вміння слухати і розуміти.
  Читайте також