Поради для всіх
» » Керуючий магазином: обов'язки, посадова інструкція, функції, відповідальність

Керуючий магазином: обов'язки, посадова інструкція, функції, відповідальність

Додано: 18.10.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Ключовою фігурою в роботі будь-якої точки роздрібної або оптової торгівлі є керуючий магазином. Обов'язки, функції, повноваження і права людини, що обіймає цю посаду, ретельно прописані в його посадовій інструкції, а також в деяких нормативно-правових актах чинного законодавства.
Керуючий магазином: обов'язки, посадова інструкція, функції, відповідальність

Важливі моменти

У першу чергу варто відзначити, що посаду «директор магазину» відноситься до розряду керівних. Як правило, він знаходиться у підпорядкуванні безпосередньо власників або вищого менеджменту, наприклад керуючих мережею. З точки зору законодавства, відповідальність за виконання вимог нормативно-правових актів, норм і стандартів несе саме керуючий магазином. Обов'язки такого працівника включають взаємодію з представниками органів влади, різних інстанцій, служб і відомств з метою забезпечення функціонування точки торгівлі без порушень і відхилень. Саме це посадова особа ставить свої підписи і візує документи звітності, в тому числі й строгої, а також відповідає за дотримання заходів пожежної, санітарної безпеки і так далі. З цього випливає, що і відповідальність за якість виконання своєї роботи такий керівник несе не тільки перед власником або вищим менеджментом, але і перед законом.


Основні положення посадової інструкції

Що собою представляє головний документ, за яким працює керуючий (керуюча) магазином? Посадова інструкція зазвичай складається з декількох пунктів: функції чи обов'язки, права вимоги. Нижче наведені основні загальні тези цих розділів. Стверджується цей документ власником-підприємцем одноосібно або зборами засновників, власників чи акціонерів у залежності від організаційно-правової форми юридичної особи. Після прийняття на роботу директор торгової точки своїм підписом підтверджує ознайомлення з посадовою інструкцією і бере на себе зобов'язання виконувати її в повній мірі.


Керуючий магазином: обов'язки, посадова інструкція, функції, відповідальність

Посадові обов'язки

Оскільки головним працівником торгової точки є керуючий магазином, обов'язки цієї особи достатньо широкі. Як правило, вони зводяться до наступного:
 • Організація роботи точки торгівлі, в тому числі встановлення графіку, складання та нормування робочого розпорядку, визначення вихідних і святкових днів.
 • Дотримання законодавчих вимог до функціонування магазину в залежності від специфіки його діяльності.
 • Подача документів, оформлення і отримання всієї необхідної дозвільної документації згідно з чинним законодавством з урахуванням профілю діяльності магазину (ліцензії, висновки, сертифікати тощо).
 • Забезпечення наявності і функціонування всього необхідного торгового обладнання, засобів вимірювання, касових апаратів, терміналів і т. д., а також контроль їх своєчасного технічного обслуговування, метрологічної перевірки, а також при необхідності реєстрації в державних органах та інстанціях.
 • Складання планів роботи, донесення їх до відома співробітників і контроль їх виконання.
 • Розподіл обов'язків серед працівників, видача та оформлення окремих доручень, вказівок, наказів.
 • Забезпечення працівників усім необхідним для виконання ними своїх посадових інструкцій, а також контроль раціонального використання витратних матеріалів, фінансових і матеріальних ресурсів.
 • Ведення переговорів з постачальниками та клієнтами, організація та проведення ділових зустрічей, презентацій.
 • Укладання договорів купівлі-продажу, комісії, оренди в межах сум, встановлених вищим керівництвом або власником магазину.
 • Складання та подача звітів в державні органи, органи управління або засновникам торгової точки.
 • В цей перелік можуть бути додані і інші функції керуючого магазином на розсуд власників або вищого менеджменту мережі.
  Керуючий магазином: обов'язки, посадова інструкція, функції, відповідальність

  Права

  Директор магазину не має тільки обов'язки, але і цілий ряд можливостей, які також позначаються в посадовій інструкції. Отже, керуючий точкою торгівлі має право:
 • Надавати на розгляд вищого менеджменту або власника магазину пропозиції щодо покращення роботи, зміни робочого графіка, розширення чи зменшення асортименту продукції, проведення акцій або рекламних кампаній і т. д.
 • На свій розсуд приймати на роботу і звільняти співробітників магазину.
 • Вживати дисциплінарних заходів по відношенню до працівників, які порушили розпорядок роботи або несумлінно виконують свої посадові обов'язки, у тому числі у вигляді доган, із занесенням (або без нього) особові справи та трудові книжки, а також залученням до матеріальної відповідальності (накладення штрафів).
 • Преміювати співробітників, які відзначилися при виконанні роботи, у межах розмірів, встановлених вищестоящим керівництвом/власником магазину або бюджетом.
 • Вимагати від роботодавця забезпечення всіма необхідними умовами для виконання своїх безпосередніх обов'язків, у тому числі надання робочого місця, відповідного вимогам трудового законодавства, засобів і можливостей для реалізації норм та вимог нормативно-правових актів або усунення наявних порушень.
 • Передати частину своїх функцій або обов'язків, а також право підписи на окремих документах іншій посадовій особі з попередньою (або без нього) погодженням з вищестоящим керівництвом або власником. Такою особою, наприклад, може бути заступник керуючого магазином або головний бухгалтер.
 • Це також не повний список, а лише основні положення. Так само як і у випадку з обов'язками, права керуючого можуть бути значно ширше в залежності від специфіки діяльності і рівня довіри працедавця.
  Керуючий магазином: обов'язки, посадова інструкція, функції, відповідальність

  Вимоги

  Оскільки така посада передбачає певний рівень знань, умінь і навичок, які повинен мати керуючий магазином, обов'язки є не єдиним важливим пунктом в посадовій інструкції. Найчастіше роботодавець прописує вимоги до директора магазину. Наприклад:
 • Постійно підвищувати рівень своєї кваліфікації шляхом проходження спеціальних навчальних курсів, тренінгів, відвідування конференцій та круглих столів для менеджерів.
 • Не бути постійним клієнтом конкуруючої торговельної мережі або магазину.
 • Мати завжди доглянутий і акуратний зовнішній вигляд, відповідний корпоративній політиці мережі.
 • Іноді роботодавець прописує також вимога відповідати на дзвінки вищого керівництва у будь-який час, навіть вночі або у вихідний день, а також інші специфічні пункти, пов'язані зі специфікою діяльності.

  Відповідальність

  Як вже зазначалося вище, керуючий магазином несе відповідальність не тільки перед власниками або вищим менеджментом мережі, але і перед законом. В здебільшого це зводиться до кількох пунктів посадової інструкції:
 • За нанесення збитку в результаті невиконання або виконання неналежним чином своїх посадових обов'язків керівник несе відповідальність у розмірах, встановлених внутрішніми документами магазину (або мережі), а також чинним законодавством.
 • За використання фінансових, матеріальних і технічних ресурсів торговельної точки у власних інтересах або інтересах третіх осіб керуючий несе відповідальність в залежності від розміру завданого збитку.
 • За недотримання вимог нормативно-правових актів, а також за подання недостовірної звітності в органи державного управління і контролю директор магазину несе відповідальність у розмірах, встановлених законом.
 • Керуючий магазином: обов'язки, посадова інструкція, функції, відповідальність

  Робочий час

  Непростим питанням є те, як нормується ця робота. Керуючий магазином, як і будь-який інший працівник, може працювати не більше такої кількості годин на тиждень, який встановлено чинним законодавством. Але, як правило, це тільки в теорії. На практиці ж директор магазину має ненормований робочий день і часто працює без вихідних і святкових днів. Це обумовлено великою відповідальністю і об'ємом роботи. Але при правильному підборі персоналу і грамотному розподілі обов'язків директор магазину може організувати свій робочий час продуктивно і мати цілком нормальний графік. Головна вимога всіх власників зазвичай зводитися до наступного: бізнес повинен працювати і приносити дохід не нижче певного рівня, а решта – завдання керівника торгової точки, і буде він виконувати її самостійно, працюючи ночами, чи буде укладатися в терміни, не переробляючи, засновників в основному цікавить в останню чергу.

  Оплата праці

  Зарплата керуючого магазином залежить від багатьох факторів: регіону, в якому розташована торгова точка, спрямованості та специфіки роботи, необхідність або відсутність такої у відрядженнях і ділових поїздках, обсягів товарообігу, необхідність наявності специфічних знань. На рівень заробітку директора практично завжди впливає прибутковість підприємства, а також виконання працівниками точки торгових планів і графіків. Іншими словами, заробітна плата директора невеликого продуктового магазину в спальному районі міста, напевно, буде істотно нижче, ніж дохід керуючого салоном дорогих авто. Причому ця різниця може складати не кілька тисяч, а варіюватися в діапазоні декількох порядків.

  Особливості торгівлі продуктами харчування

  Продуктовий магазин має свою специфіку діяльності, пов'язану з дуже суворими вимогами нормативно-правових документів до його діяльності. Оскільки такий товар може чинити вплив на здоров'я чи навіть життя людини, то закон дуже жорстко ставиться до санітарним і гігієнічним нормам реалізації, а також до якості продукції. Саме тому керівник торгової точки по реалізації продуктів харчування (будь то оптовий склад або звичайний продуктовий магазин) несе велику відповідальність і зобов'язаний, крім усього іншого, дуже уважно стежити за наявністю всіх необхідних сертифікатів на продукти, за умовами їх транспортування і зберігання, а також за здоров'ям і фізичним станом своїх працівників.

  Резюме та кандидати

  Резюме керуючого магазином повинно містити інформацію про освіту та досвід роботи. Таку посаду, як правило, неможливо зайняти, не маючи певних навичок і знань у сфері торгівлі. Вказувати варто всі попередні місця роботи. Швидше за все, зацікавить роботодавця той кандидат, який пройшов весь кар'єрний шлях від звичайного продавця до вищого менеджменту. В такому разі у претендента на посаду, швидше за все, буде найбільш повне уявлення про процес роботи, можливі труднощі та особливості.
  Керуючий магазином: обов'язки, посадова інструкція, функції, відповідальність

  Більш високий ранг

  Керуючий мережею магазинів – посада, яка, по суті своїй, дуже схожа з посадою директора магазину, але відмінною рисою є керівництво не однією торговою точкою, а кількома. Як правило, менеджер такого рівня не взаємодіє безпосередньо з усіма співробітниками магазинів мережі, а найчастіше лише з директорами або їх заступниками. Обов'язки і права такої посадової особи практично такі ж, як і у керуючого магазином. Відповідальність директор мережі несе, як правило, перед власниками або засновниками.
  Керуючий магазином: обов'язки, посадова інструкція, функції, відповідальність

  Нестандартний підхід

  Сьогодні все більшою популярністю користується нестандартний підхід до такої посади, як керуючий магазином. Обов'язки директора торгової точки останнім часом доповнюються новими пунктами, що включають прийняття нестандартних рішень і впровадження креативних ідей щодо розвитку бізнесу. Все залежить від корпоративної політики мережі і поглядів власників на ведення торгівлі.