Поради для всіх
» » Економічна та організаційна характеристика підприємства. Коротка характеристика ТОВ

Економічна та організаційна характеристика підприємства. Коротка характеристика ТОВ

Додано: 31.10.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Організаційна та економічна характеристика підприємства коротка дозволяє судити про стан справ суб'єкта економічної діяльності. В рамках статті буде розглянуто, що має в неї бути, і невеликий приклад складання.

Загальна інформація

Економічна та організаційна характеристика підприємства. Коротка характеристика ТОВ
Характеристика підприємства (коротка) потрібна в тих випадках, коли проводиться оцінка діяльності підприємства. Для отримання якнайкращого представлення про реальний стан справ потрібно знати, як її правильно скласти. Студенти економічних спеціальностей зазвичай в цьому тренуються, описуючи компанію або підприємство, де вони проходять практику. Тому в разі бажання перевірити, наскільки праця відповідає стандартам, можна звернутися до учням. При цьому слід зазначити, що будь-яка коротка економічна характеристика підприємства володіє загальними пунктами, що можуть бути застосовані до довільної організації. Як же відбувається складання? Для цього необхідно керуватися планом.


Начерки покрокового керівництва

Економічна та організаційна характеристика підприємства. Коротка характеристика ТОВ
Оскільки нас цікавить коротка характеристика підприємства, приклад цього документа буде розбитий на окремі складові по всій статті і пунктики будуть приводитися з поясненнями. Спочатку необхідно отримати дані про структури компанії, її юридичні дані та економічні показники. Для початку складається короткий опис суб'єкта, в якому вказується його правова форма, час заснування та інші подібні дані. Після цього необхідно описати мету роботи підприємства і його потужності. При цьому слід враховувати, що впливають на нього обставини. До таких відносять зовнішні фактори, характер наданих послуг або вид продукції та її специфіка. Тут проводиться велика та складна робота, під час якої перевіряється господарська діяльність. Залежно від висунутих вимог реалізація може відрізнятися для окремих організацій. Після проведення такої підготовки слід зайнятися аналізом діяльності самого підприємства (або кількох його напрямків, що є основоположними з точки зору існування).


Підбиття підсумків перевірки

Коротка характеристика діяльності підприємства повинна містити в собі головні показники функціонування компанії та фінансові результати як мінімум. Також в ній може бути не тільки аналіз і опис основного виробництва, але і його підсистем, філій та інших структурних одиниць, що мають відношення до компанії. Це в першу чергу стосується великих підприємств. У таких випадках належить розібратися у складній організаційній структурі, в яку входить виробнича діяльність, численні управлінські та аналітичні відділи, служби збору інформації, розподілу матеріалів і фінансів, а також інші підрозділи.

Навіщо давати характеристику?

Економічна та організаційна характеристика підприємства. Коротка характеристика ТОВ
Це необхідно для того, щоб проаналізувати діяльність підприємства і виявити його проблемні зони. Адже від злагодженої роботи його підрозділів залежить якість роботи будь-якої організації. Тут така ситуація, що постійно слід прагнути до оптимуму. Тому слід стежити за відповідністю роботи встановленим цілям і за умовами виробництва. Коли складається характеристика підприємства коротка, то для полегшення виконання завдання можна скласти схему структури суб'єкта економічної діяльності. При цьому слід описати обов'язки і функції не те що окремих підрозділів, але і ланок. Після цього оцінюється ефективність роботи кожної структурної одиниці шляхом обчислення необхідних показників. Особливу увагу тут слід приділити забезпеченості підприємства трудовими ресурсами. В даному випадку інтерес надає їх кваліфікація, рівень підготовки, плинність кадрів (і їх причини) та ефективність управління ними. При цьому виділяється структура трудових ресурсів. Зазвичай говорять про обслуговуючому персоналі, службовців, фахівців, робітників і керівників. Також характеристика повинна містити в собі опис стратегії подальшого розвитку і пристосування до сучасних існуючих умов.

Корисні дані

Економічна та організаційна характеристика підприємства. Коротка характеристика ТОВ
Коротка Характеристика підприємства повинна містити в собі і оцінку стану суб'єкта економічної діяльності на поточний момент, його рівень розвитку і життєздатності. Завдяки цьому можна отримати корисну інформацію про раціональність підтримки даного підприємства. Але найбільша увага має бути приділена саме аналізу економічної діяльності компанії, які базуються на основних показниках. До таких відносять валовий і чистий прибуток, поточні витрати і економічний ефект. При бажанні можуть бути додані окремо ще деякі показники. Завдяки такому узагальнюючого підходу виходить повна оцінка діяльності підприємства. А вже де будуть використовуватися ці дані – це окреме питання. В якості невеликого прикладу буде розглянута коротка характеристика підприємства ТОВ (товариства з обмеженою відповідальністю).

Описова частина

Що тут має бути? Коротка Характеристика підприємства включає в себе назву організаційної форми власності (тобто в даному випадку це суспільство з обмеженою відповідальністю) та адресу. Після цього слід вказати, що ж є основною діяльністю для компанії. Після цього вказується, що вона діє відповідно до законодавства Російської Федерації і своїм статусом. На їх підставі ведеться господарська діяльність, а кінцевою метою є отримання прибутку. Після цього слід зазначити основні види діяльності. Але щось подібне було кількома реченнями раніше, вірно? Навіщо ще раз писати? Справа в тому, що спочатку вказується область дії, а потім йде конкретика. Так, можна написати, що основна діяльність – це будівництво, а види – це ремонтні і монтажні роботи тощо. Також слід зазначити основні цілі. До таких можна віднести збереження фірми і її розвиток, насичення ринку високоякісними послугами або товарами, максимізація прибутку підприємства та покращення рівня добробуту працівників.

Практична частина

Економічна та організаційна характеристика підприємства. Коротка характеристика ТОВ
Після цього увагу можна приділити існуючим завданням. В якості таких можна навести бажання більш ефективно використовувати наявні виробничі потужності, збільшувати обсяг надання послуг тощо. Як доповнення можна вказати, що компанія – це юридична особа, у якого є розрахункові рахунки, баланс, печатку, майно. У якості останнього можуть фігурувати певні матеріальні цінності та/або фінансові ресурси, які є її власністю. Також можна приділити увагу і тому, будь організаційний розпорядок тут існує. Це відноситься і до специфіки роботи персоналу, і до того, хто є вищим органом управління. Так, враховуючи, що ми розглядаємо товариство з обмеженою відповідальністю, то тут таким буде збори засновників. Також можна торкнутися організаційні питання щодо системи фінансово-економічної служби, кадрового та бухгалтерського відділу та інших складових структурних одиниць.

Висновок

Економічна та організаційна характеристика підприємства. Коротка характеристика ТОВ
Ось нами було розглянуто, що собою являє коротка організаційна характеристика підприємства. Для отримання необхідного мінімуму інформації можна розписати дві наведені вище частини приклада. При бажанні можна зробити і більш детальний аналіз, але пам'ятайте, що це складається коротка організаційна характеристика підприємства. Тому зайве розписувати все в деталях тут не потрібно.