Поради для всіх
» » Що таке наука? Наука і освіта

Що таке наука? Наука і освіта

Додано: 09.12.15
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Багато хто з нас задаються питанням про те, що таке наука. Зазвичай під самим цим терміном розуміється щось дуже серйозне, що приносить користь людству. Розглянемо поняття науки та її значення у світі людей.

Визначення

Традиційно під наукою розуміють область людської діяльності, спрямовану на отримання об'єктивних фактів реальної картини світу. Наука грунтується на знанні і доказу її істинності. Вона оперує цілим категоріальним апаратом, куди входять методи, методологічні підходи, предмет і об'єкт пізнання, цілі і задачі та інше.
Наука на основі отриманих даних формує певні теорії або аксіоми розвитку світу природи або світу культури.
Що таке наука? Наука і освіта
На думку відомого науковеда К. Поппера, щоб зрозуміти, що таке наука, необхідно визначити наступні критерії: мета науки, результат наукової діяльності та методи його отримання. Вчений вважає, що кінцевою метою науки є отримання нових знань або відповідей на питання, що цікавлять учених проблеми. Результатом наукової діяльності стає удосконалення старих знань і удосконалення технологій, новий погляд на вже сформовані вирішення проблем. Методи наукового пізнання вельми різноманітні. У різних сферах науки пропонуються різні методи. Якщо ми вивчаємо гуманітарні науки, то там провідними методами будуть аналіз і синтез, збір емпіричних даних, спостереження, бесіда, експеримент. Природничі науки більш за все спираються на експериментальні дослідження, однак і вони використовують спостереження і аналіз.
Історія виникнення феномену науки

Питання про те, що таке наука, ставили ще люди стародавнього світу. На думку істориків, перші наукові знання наші предки отримували в ході природного спостереження за світом природи. Завдяки появі писемності ці знання стали передаватися у спадок. Накопичуючись, знання народжували новий досвід, який згодом ліг в основу науки. Зародилася наука одночасно в різних точках нашої планети. Можна говорити про античної науки (фізики, геометрії, математики, мовознавстві) і про науку країн Сходу (арифметики, медицині тощо). Вважається, що родоначальницею науки стала філософія. Тому давньогрецькі мислителі, намагалися дізнатися першооснову матеріального світу, і стали першими вченими на землі (Фалес, Демосфен і т. д.).
Що таке наука? Наука і освіта
Широке розвиток наука отримала в епоху Відродження в Європі завдяки збігу кількох обставин: по-перше, було вже накопичено достатньо знань і світ природи, світ речей і діяльності людей, а, по-друге, на відміну від мусульманського сходу, що накладає заборона на пізнання творіння Аллаха, християнська Європа прагнула до активного перетворення світу.

Хто такі учені?

Поставивши перед собою проблему про те, що таке наука, не можна обійти стороною питання про її основних созидателях – науковців. Вчений – це людина, що професійно займається наукою, що створює об'єктивну картину світу, що працює в сфері творення нових знань. Професія вченого, як і інші професії соціально активного типу, передбачає певне служіння людини своїй справі. В даному випадку мається на увазі, що нові знання можуть допомогти людству облагородити себе і дадуть новий поштовх для технічного прогресу. У сучасному світі професійний шлях вченого лежить через навчання у вищих навчальних закладах, роботу в інститутах та університетах, отримання вчених ступенів. Вчений самостійно або в групі інших своїх колег працює над якоюсь темою протягом довгих років, а іноді і всього життя. Він може захищати по цій темі дисертації, а також здійснювати публікації своїх робіт. Сьогодні критерієм успішності вченого є його цитованість (у світовому науковому співтоваристві є так званий індекс Хірша, що враховує зовнішні посилання на роботи того чи іншого вченого).
Що таке наука? Наука і освіта

Основні наукові напрямки

В даний час виділяється кілька провідних наукових напрямів. Це не дивно, адже наука, що вивчає соціальні відносини людей, що відрізняється від природною або технічної науки. Науки прийнято поділяти наступним чином:
 • Фундаментальні науки. Сюди входять дослідження глибинних основ буття людства на землі, законів природи, особливостей того чи іншого явища і т. д. Фундаментальні науки не можуть дати миттєвого практичного результату, деколи такий результат слід очікувати цілими десятиліттями.
 • Прикладні науки. До нас ставляться дослідження, які, з одного боку, використовують досягнення фундаментальної науки, а з іншого - допомагають створенню нових технологій.
 • Науково-дослідні розробки. Сюди включаються всі види наукових досліджень, які не можна віднести ні до першої, ні до другої групи.
 • Що таке наука? Наука і освіта

  Філософське розуміння науки

  Завдяки тому що сама наука, що вивчає об'єктивні закони світобудови, вийшла з філософії, то питання про зв'язок наукознавства та філософії до цих пір залишається відкритим. Сьогодні існує розділ філософії, що вивчає саме поняття наукового знання, межі наукової діяльності, питання про співвідношення етики і наукового прогресу, методологію науки. Цей розділ має назву філософія науки.
  Що таке наука? Наука і освіта
  Серед основних напрямків даного розділу можна виділити таке філософське вчення, як позитивізм (Бекон, Гегель), що грунтується на вірі в науку, на те, що раціональні знання є вищою цінністю, вони ж здатні надати новий імпульс розвитку людства. Вже в 20 столітті позитивізм був переосмислений у роботах теоретиків постпозитивизма К. Поппера і Т. Куна. Ці автори стали першовідкривачами нового напряму в науці, яка вивчає її як об'єкт пізнання. Цей напрям одержало визначення наукознавства.

  Російська наука: історія виникнення

  Наука в нашій країні стала активно розвиватися в 17 столітті. Не можна сказати, що до цього часу активні спостереження за світом природи не велися, вони були, проте, знання, як правило, передавалися усним шляхом, що гальмувало процес їх наукового осмислення. Деякі наукові знання Русь отримала ще від Візантії, однак через падіння великої імперії і втрати зв'язку з західним світом частина цих знань не використовувалася, а частина була втрачена. Проте в цілому розвиток науки в нашій країні збігся з цим же періодом на Заході. При Петрові Великому наука починає активно розвиватися, Петро створює безліч навчальних закладів, благоговійно ставитися до точних наук, що мають прикладне значення. У 1724 році В Петербурзі відкривається перша Російська Академія наук. Пізніше завдяки діяльності російського вченого М. в. Ломоносова, який чимало зробив для розвитку вітчизняного наукового знання, відкривається і Московський університет. З тих пір російська наука міцно входить в ряд західноєвропейських, нічим не поступаючись їм.

  Класифікація науки

  З 19 сторіччя до наших днів було запропоновано безліч класифікацій різних наук. Наприклад, Ф. Бекон розділив їх на три великі групи:
 • теоретичні (математика і фізика);
 • природні та громадянські;
 • поетичні (що включали в себе мистецтво і літературу).
 • Пізніше були запропоновані інші класифікації. Вчений Б. М. Кедрів вважає, що сучасна наука включає в себе три великі групи, поділені, у свою чергу, на деякі підгрупи:
 • суспільні та гуманітарні науки (педагогіка, релігієзнавство, психологія тощо);
 • технічні науки (геофізика, механіка, робототехніка тощо);
 • природничі науки (зоологія, екологія, хімія тощо).
 • Що таке наука? Наука і освіта

  Наука сьогодні

  Сьогодні наука являє собою одну з найважливіших галузей життя людей. Вона має хорошу структуру і організованість. Так, у всіх державах є міністерство науки, що відповідає за розвиток наукового знання, організацію наукових лабораторій, сучасні розробки в області високих технологій і т. д. Власне кажучи, без науки зараз неможливо прожити жодній державі, адже науково-технічний прогрес невблаганний, технології постійно оновлюються (особливо у військовій сфері), і якщо країна не буде приділяти їм належну увагу, то виявиться перед військовими погрозами з боку своїх супротивників. У нашій країні існує міністерство освіти і науки, відповідає не тільки за розвиток наукової галузі в цілому, але і за всебічне виховання та навчання підростаючого покоління.