Поради для всіх
» » Місія організації - це що таке?

Місія організації - це що таке?

Додано: 14.01.18
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Кожна організація планує свою діяльність в довгостроковій перспективі. Така діяльність дозволяє розробити адекватну стратегію розвитку компанії. Перспективне мислення дозволяє визначити пріоритетні напрями, в яких повинна рухатися організація. Цей процес повністю покладається на вище керівництво. Воно розробляє місію організації. Це дозволяє спрямувати рух всієї компанії в потрібному напрямку. Чому це важливо? Справа в тому, що місія організації – це її кредо. Про неї піде мова далі.


Основне поняття

Місія організації – це поняття, що відображає призначення діяльності компанії, її головну мету. Це бачення керівництвом сенсу функціонування підприємства. Також це - відображення перспективного становища компанії, її устремління і головне напрям руху.
Місія організації - це що таке?
Місія дозволяє продемонструвати громадськості, співробітникам концепцію організації. Це допомагає створити особистість компанії, виділивши її з маси конкурентів. Також це поняття включає в себе зміст діяльності підприємства, фірми, її плани і прагнення. Формуванням бачення займається керівництво чи творці бізнесу. При цьому перспектива, на яку створюється місія, може бути різною. Це залежить від особливостей функціонування одиниці господарювання, її положення щодо конкурентів, займаного місця на ринку.

Особливості формування бачення

Місія організації – це положення компанії у віддаленій перспективі, яке формується керівництвом під впливом різних факторів. Горизонт віддаленості може становити від декількох місяців до декількох років. Чим крупніше компанія, тим глобальніше буде її місія.


Місія організації - це що таке?
Наприклад, корпорація, яка лідирує в галузі, формує бачення свого положення у поєднанні з економічною, політичною, соціальною ситуацією. Адже саме на ці сфери її діяльність має значний вплив. Планування в цьому випадку може здійснюватися як в межах однієї країни, так і світового господарювання в цілому. Невеликі компанії розглядають своє становище в силу масштабу свого впливу на галузь. Бачення формується виключно для перспективи. Коли підприємство досягає бажаного стану, відбувається процес розробки нової місії. Колишня мета втрачає свою актуальність. Місія дозволяє врахувати нинішній стан компанії, оцінити її можливості для досягнення конкретних цілей. Вона деталізує статус організації, роблячи його зрозумілим не тільки для керівництва, але й для широкої громадськості.

Цілі та завдання побудови

Цілі та завдання місії організації визначають необхідність проведення цього процесу. Це дозволяє виділити конкретну фірму, підприємство з маси подібних компаній. При побудові місії керівництво прагне вирішити наступні завдання:
 • позначити область, в якій організація буде здійснювати свою основну діяльність;
 • уникнути фінансування завідомо збиткових, непотрібних напрямків функціонування;
 • розробити основні заходи у процесі конкурентної боротьби у відповідності з існуючими умовами ринку;
 • створити фундаментальну базу для подальшої розробки цілей компанії;
 • розробити концепцію, філософію діяльності, яка б надихала персонал на досягнення поставлених перед ними завдань.
 • Цілями місії є якісно нові стани, позиції на ринку, за які організація повинна вести боротьбу. Ці дії стосуються як внутрішньої, так і зовнішнього середовища підприємства або фірми. При цьому враховуються інтереси груп людей, які в тій чи іншій мірі впливають на роботу і положення компанії.

  Фактори формування

  Визначення місії організації здійснюється під впливом певних факторів. Існує всього 5 груп компонентів, які враховуються при проведенні цього процесу.
  Місія організації - це що таке?
  До першої категорії відносяться історія створення, розвитку організації. При цьому до уваги беруться як промахи, так і досягнення компанії в минулому. Це - імідж організації, який склався на момент формування місії. До другої групи відносяться особливості стилю управління, поведінка власників компанії. Третьою групою є існуючі ресурси. Саме ними компанія може керувати при досягненні поставлених цілей і завдань. До ресурсів відносяться грошові кошти, марки продуктів, технології, професіоналізм співробітників та інше. Четвертою групою є оточуюче конкурентне середовище. До п'ятої категорії факторів, які враховують при розробці місії, відносяться відмітні переваги компанії. Ними вона відрізняється від конкурентів, що дозволяє вигравати в боротьбі з ними.

  Компоненти місії

  Розробка місії і цілей організації є складною завданням. Тому керівництво деяких підприємств не може правильно виробити їх в ході стратегічного планування.
  Місія організації - це що таке?
  Щоб створити правильне бачення і виразити його для широких мас, необхідно врахувати основні компоненти, які входять до складу місії. В їх число входять:
 • Особливості товарів, послуг, які створює компанія, а також коло потреб споживачів, які може задовольнити така продукція.
 • Цільова аудиторія споживачів. Це дозволяє створити місію, яка буде зрозуміла цільовим групам покупців.
 • Технології, які застосовують управлінці. Це визначення способу, за допомогою якого відбувається задоволення потреб споживачів.
 • Конкурентні переваги. Саме на них робиться наголос у боротьбі за право зайняти вигідні позиції на ринку, збільшити попит на свою продукцію.
 • Філософія організації. У це поняття входять основні цінності, етика компанії. Це дозволяє визначити, чиї інтереси компанія ставить на перше місце.
 • На основі перерахованих компонентів створюється загальна ідея існування компанії. Без цього не вдасться сформувати адекватну існуючих умов місію.

  Підходи до розуміння місії

  Місія діяльності організації може розглядатися з двох точок зору. Існує широкий і вузький підхід розуміння її сенсу. Їх відмінності слід розуміти для правильного формування бачення.
  Місія організації - це що таке?
  У широкому розумінні місія є призначенням, особливою філософією існування організації. У цьому випадку вона формується без чіткої прив'язки до номенклатури товарів, категорії споживачів, наявним ресурсам. Це загальне визначення. У широкому розумінні місія розкривається як цінності, принципи, взяті за основу діяльності. Це визначає дії компанії. У вузькому розумінні місія розглядається як конкретне твердження про сенс діяльності. У ньому проявляється відмінність компанії від конкурентів. У цьому разі увага концентрується на способах, особливості виробництва, групах споживачів і сегментах ринку.

  Приклад

  Щоб краще зрозуміти, як проводиться подібний процес, слід розглянути приклад місії організації. Наприклад, в формулювання своєю головою мети існування американської кредитної компанії «Сан Бенкс» зустрічається твердження про сприяння економічному розвитку, добробуту всього суспільства, а також клієнтів. Це досягається шляхом надання фізичним та юридичним особам кредитних послуг високої якості. При цьому враховуються високі стандарти етики, економіки. Компанія бачить своєю місією забезпечення справедливого розподілу прибутку для своїх акціонерів, відношення до працівників.
  Місія організації - це що таке?
  Місією кафедри менеджменту вищого навчального закладу є підготовка кадрів відповідного рівня кваліфікації для роботи у виробничих організаціях, сфері послуг. Підготовка здійснюється для проведення професійної діяльності в умовах ринкової економіки, конкурентного середовища шляхом застосування сучасних теоретичних і практичних знань. Це необхідно для безперервного, всебічного розвитку організації. Діяльність кафедри гарантує отримання випускниками гідної роботи, високої винагороди своєї праці.

  Рішення проблем управління

  Місія і стратегія організації дозволяє вирішувати безліч управлінських проблем. Тому кожна компанія, яка бажає зайняти лідируюче положення в галузі, повинна працювати над проведенням цього процесу.
  Місія організації - це що таке?
  Формування місії дозволяє систематично оцінювати сильні і слабкі сторони організації, а також її конкурентів. Менеджери також досліджують загрози для розвитку бізнесу, а також існуючі можливості. Це дозволяє приймати адекватні ситуації рішення. Постановка місії дозволяє об'єднати відділи великої корпорації, віддалені виробництва, привести їх до єдиного стандарту діяльності. Це підвищує мотивацію персоналу, взаємодія керівництва різних відділень. Правильно розроблена місія сприяє підвищенню іміджу компанії, створення впізнаваного бренду. Це привертає увагу інвесторів, акціонерів. Вартість компанії на ринку в цьому випадку зростає.

  Місія і цілі

  Місія і цілі організації тісно пов'язані між собою. Без розробки головного кредо неможливо вибрати адекватні цілі діяльності. Метою є кінцевий результат, до якого прагне компанія. Місія дозволяє побудувати напрямки для досягнення бажаного стану підприємства в рамках галузі. Цілі не мають чіткого визначення кількісних характеристик. До головної з них компанія рухається за допомогою побудови своєї місії. За допомогою різних важелів виконується управління всіма структурними підрозділами для просування до основної мети. Саме місія відображає, яким чином відбувається цей процес, які напрямки є пріоритетними. Вона встановлює певні рамки, створюючи власний образ, імідж. Цілі не можуть виходити за рамки місії. Вони є її частиною. Місія формулюється для відповіді на питання, якою ж є головна мета діяльності організації.

  Довгострокові цілі

  Стратегічна місія організації не може бути створена без адекватного визначення довгострокових цілей. Вони розробляються в кількох основних напрямках. Кожна з них сприяє досягненню встановлених рубежів, завоювання висот. Для формування головної мети і місії організації довгострокові стратегічні плани розробляють в 7 напрямках. До них відноситься положення компанії в конкурентному просторі, інновації та технології, які дозволять створити кращий продукт. Також мети створюються в області маркетингу (продажу, створення іміджу товару), виробництва (підвищення продуктивності праці, якості продукції, зниження витрат тощо), фінансів (їх раціональне використання). Одним з важливих напрямків також є управління персоналом, менеджмент.

  Особливості цілей

  Управління місією організації неможливе без постановки адекватних цілей. Вони повинні характеризуватися певними якостями. Довгострокові цілі повинні бути конкретними, вимірними. Вони повинні співвідноситися за своїми властивостями з горизонтом планування. Чим коротший строк перспектива, тим конкретніше повинні бути цілі. Також слід ставити досяжні цілі. В іншому випадку це значно знижує мотивацію праці. Також всі цілі повинні бути спрямовані в єдиному руслі. Вони співвідносяться з місією. Цілі не повинні заважати досягненню один одного.

  Важливість процесу розробки цілей та місії

  Основні місії організацій впливають на їх подальшу долю. При неправильному проведенні цього процесу керівництво неминуче зіткнеться з труднощами різного масштабу. Наприклад, у ході перебудови вітчизняні підприємства бачили своєю місією збереження трудового колективу. В результаті мотивація і продуктивність праці значно знизилися. Тому від правильності розробки місії і цілей багато в чому залежить добробут, розвиток компанії. Розглянувши особливості процесу стратегічного планування, можна сказати, що місія організації – це важлива складова позиціонування компанії на ринку. Від правильності проведення цього процесу залежить ефективність роботи підприємства.