Поради для всіх
» » Матриця Томпсона і Стрикленда: опис, особливості та приклади

Матриця Томпсона і Стрикленда: опис, особливості та приклади

Додано: 21.01.18
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Вибір стратегії, її формування і контроль в процесі здійснення допомагає виконувати такий інструмент, як матриця Томпсона і Стрикленда. Розробка функціональної, корпоративної, а також ділової стратегії підприємства неможлива без урахування даних, отриманих при аналізі організаційної середовища. В результаті використання матриці Томпсона і Стрикленда можна отримати готовий сформований портфель стратегій.

Історія створення і суть інструменту

Вчені Томпсон і Стрікленд вважали, що для аналізу реалізованої стратегії необхідно розглянути не менше п'яти внутрішніх і зовнішніх факторів. Так була створена матриця, яка допомагає оцінити певні фактори середовища підприємства. Вибір стратегій здійснюється на підставі конкурентного положення компанії на ринку і загальної динаміки зростання ринку, на якому працює підприємство.


Матриця Томпсона і Стрикленда: опис, особливості та приклади
Матриця Томпсона і Стрикленда дозволяє провести аналіз існуючої стратегії, виявити і оцінити п'ять основних факторів впливу та прийняти рішення про вибір нової стратегії. Складнощі в роботі з даною матрицею пов'язані з тим, що для аналізу потрібна велика кількість даних про компанії.

Опис структури матриці

Матриця Томпсона і Стрикленда розділена вертикальною та горизонтальною осями на чотири квадранти. По вертикальній осі розташовуються дані про повільному, середньому або швидкому зростанні ринку. На горизонтальній осі відзначаються оціночні дані конкурентних позицій компанії – слабкі або сильні.
Матриця Томпсона і Стрикленда: опис, особливості та приклади
Проводити аналіз можна як для цілої компанії, так і для окремих видів бізнесу з портфеля підприємства. В залежності від отриманих даних позиції бізнесу або компанії можуть бути розташовані в одному з квадрантів. З теорії матриці Томпсона і Стрикленда, для кожної з таких позицій є певний набір бажаних стратегій.


Опис квадрантів швидкозростаючих ринків

Якщо компанія має сильні конкурентні позиції на ринку з швидким зростанням, то стан компанії описується в першому квадранті. У такому випадку підприємство має змінити стратегію на вертикальну інтеграцію, якщо це можливо, або ж диверсифікувати діяльність на суміжні галузі.
Матриця Томпсона і Стрикленда: опис, особливості та приклади
Коли компанія має слабкі конкурентні позиції на швидко зростаючому ринку, то цей стан описується у другому квадранті. Для вибору подальшої стратегії дій підприємству рекомендуються диверсифікація або горизонтальна інтеграція. У разі якщо недостатній бюджет або відсутні інші ресурси для досягнення однієї із зазначених стратегій, то найбільш прийнятним варіантом залишається ліквідація.

Опис квадрантів слаборастущего ринку

В третьому квадранті матриці Томпсона і Стрикленда розташовані ті види бізнесу, які мають слабкі конкурентні позиції і знаходяться на слаборастущем ринку. При такій ситуації цілого підприємству або одного з виду бізнесів в портфелі компанії надається декілька варіантів дій. Мінімізація витрат, а також диверсифікація допоможуть впоратися зі сформованим положенням. В крайньому випадку бажано провести злиття з компанією-конкурентом.
Матриця Томпсона і Стрикленда: опис, особливості та приклади
Якщо при аналізі стану бізнесу виявляється, що компанія розташована в четвертому квадранті, тобто конкурентні позиції підприємства сильні, але зростання ринку уповільнений, то нова стратегія може бути наступною. Можливо диверсифікуватися на нові або суміжні існуючої галузі. Вертикальна інтеграція та створення об'єднань кількох підприємств також допоможуть налагодити ефективну стратегію. Якщо є зовнішні фактори, підкріплені внутрішніми можливостями, то слід розширювати діяльність до міжнародного рівня.

Вибір стратегії щодо матриці

Матриця вибору стратегії Томпсона і Стрикленда дозволяє аналітичним методом зробити вибір необхідної для ефективної роботи підприємства однієї або декількох стратегій. Неможливо складати стратегічний план підприємства, ґрунтуючись лише на одному інструменті. Саме тому після вибору стратегії слід провести її аналіз. У разі якщо всі конкретні числа і дані вже прораховані, то повторний аналіз стратегії варто проводити ірраціональним методом. Пропонується з допомогою експертних оцінок переглянути кожен з критеріїв потенційної стратегії:
 • Ситуаційність.
 • Невизначеність.
 • Ментальна правильність.
 • Унікальність.
 • Критерій ситуаційності повинен оцінювати стратегію з точки зору комплексного уявлення конкретних ситуацій в поєднанні з потенційними факторами в майбутньому. Невизначеність при здійсненні стратегії також стає важливим критерієм, так як може бути розглянута як стратегічна можливість підприємства.
  Матриця Томпсона і Стрикленда: опис, особливості та приклади
  Оцінка ментальної правильності при спілкуванні з експертами дозволяє оцінити розуміння і знання ефективності стратегії, її ключових елементів і граничних значень. Унікальність обраних стратегій можна проаналізувати як раціональним, так і ірраціональними методами. Тут можуть бути проведені додаткові маркетингові дослідження, причому не обов'язково первинні. Часто достатньо проаналізувати вторинну інформацію і порівняти обрану стратегію з поточної та запланованої діяльністю конкурентів.

  Застосування матриці в аналітиці

  Застосування матриці Томпсона і Стрикленда - приклад часткового аналізу зовнішнього і внутрішнього середовища. Фактично, її зручно використовувати після детальної підготовки до SWOT-аналізу, який вимагає детального розгляду маркетингового плану, поточних стратегій, аналізу макро - і мікросередовища. Готовий SWOT-аналіз дозволяє виявити ряд потенційних стратегій, а після того, як побудувати матрицю Томпсона і Стрикленда, можна вибрати єдино вірну стратегію на майбутнє.
  Матриця Томпсона і Стрикленда: опис, особливості та приклади
  Таким чином, неможливо використання лише одного інструменту у випадку з короткостроковим і довгостроковим плануванням. У роботі маркетологів і керівників вищої ланки стає важливим визначити найбільш ефективний набір методів, способів та інструментів для аналізу.

  Що можна дізнатися про підприємстві за допомогою матриці?

  Матриця Томпсона і Стрикленда – приклад GPS-навігатора для бізнесу. Інструмент допомагає точно визначити поточне положення підприємства по встановленій системі координат. Володіючи даними про обсяг ринку, його динаміки, а також зіставляючи це з інформацією про існуючі частки ринку підприємства і конкурентів, можна чітко зазначити поточне розташування та подальші кроки. На прикладі підприємства матриця Томпсона і Стрикленда дозволяє ефективно проаналізувати наявні дані про компанії та ринку, а також зробити вибір подальших стратегічних дій. Це буде корисно будь-якій компанії, незалежно від кількості працівників, сфери діяльності та виду продукції.