Що таке дефектна відомість? Дефектна відомість: зразок

0 12214

Дефектна відомість, зразок якої представлений у статті, є актом візуального огляду об'єкта. Вона складається у разі наявності шлюбу, вад, недоліків у виготовлених матеріальних цінностях. Оформлення документа проводиться у ході контролю якості виробником, продавцем чи покупцем. Розглянемо далі зразок дефектної відомості на ремонт.

Що таке дефектна відомість? Дефектна відомість: зразок

Загальні відомості

Дефектна відомість виступає в якості документа, що реєструє витрати на усунення недоліків виробу. Акт формується спеціальною комісією. В її складі повинні бути присутніми представники експлуатуючого підрозділу, бухгалтерії, а також відділу, який, власне, буде виправляти вади. Якщо складається дефектна відомість приміщення, то необхідна присутність підрядника.

Основні питання

Дефектна відомість повинна відобразити ряд моментів. Зокрема, в ній вказується:
 • Об'єкт, що підлягає огляду. Необхідно його ідентифікувати, описати. У складанні цій частині акта бере участь бухгалтер. Він вказує інвентарний номер об'єкта, відомості з технічної документації (номер техпаспорта, ПТС, кадастровий номер).
 • Причина, по якій матеріальна цінність потребує ремонту. У цій частині акта вказуються з'явилися і можливі недоліки об'єкта, якщо вчасно не провести необхідні роботи. Ці відомості вносять представники експлуатаційного підрозділу. Їм відомі техрегламенти, згідно з якими необхідно проводити планові ремонтні заходи у встановлені терміни. Ці особи описують аварійну ситуацію, безпосередньо суть поломки.
 • Характер заходів, в результаті яких недоліки будуть усунені. У цій частині наводиться безпосереднє опис ремонту. Зокрема, вказується, які саме деталі необхідно придбати або зробити роботи. Правильно скласти опис заходів може представник ремонтного підрозділу або підрядчик.
 • Що таке дефектна відомість? Дефектна відомість: зразок

  Важливий момент

  Дефектна відомість складається, як вище було сказано, комісією. А затвердження акта здійснюється керівником або уповноваженою ним особою. У якості останнього може виступати завідувач гаражем (якщо, приміром, складена дефектна відомість на ремонт автомобіля). Затвердити акт може також головний інженер, якщо поломка сталася у виробничому обладнанні. При виявленні недоліків у приміщенні уповноваженою особою є адміністративний директор.

  Практичний питання

  В деяких випадках буває так, що після огляду була складена дефектна відомість на ремонт автомобіля, а на станції техобслуговування були виявлені додаткові недоліки. У таких випадках особа, яка здавала об'єкт в сервіс, має скласти службову записку. У ній вказуються необхідні додаткові заходи. Ця записка затверджується особою, яким була завірена дефектна відомість. Таким чином, додаткові витрати будуть санкціоновані уповноваженим представником.
  Що таке дефектна відомість? Дефектна відомість: зразок

  Значення акту

  Дефектна відомість необхідна на підприємстві з кількох причин. Першою є господарська. В акті відображається суть недоліку, обставини, у яких він виник. Це дозволяє запобігти подібні вади в майбутньому, розробити заходи, що виключають витрати такого характеру. Оподаткування - ще одна важлива причина, по якій складається дефектна відомість. Бланк містить відомості, що обгрунтовують необхідність усунення тих чи інших недоліків в економічному сенсі. Наприклад, якщо на підприємстві стеля забарвлюється двічі в рік, то інспектор може засумніватися в тому, що це потрібно робити саме стільки раз, і порахувати, що одного разу цілком достатньо. Бухгалтер не зможе пояснити йому економічну виправданість витрат, якщо у нього відсутнє дефектна відомість. Бланк, складений з участю технічних фахівців, роз'яснить причини, за якими ті чи інші заходи проводяться з тією або іншою частотою. Третя причина складання акта полягає у необхідності розмежувати усунення недоліків в об'єкті та його модернізацію. Найчастіше ці заходи відрізняють за критерієм вартості. Якщо коштів потрібно небагато, то вважається, що це ремонт, якщо багато - модернізація. Згідно з Листом Мінфіну № 03-03-06/1/289 важлива не вартість заходів, а їх зміст.
  Що таке дефектна відомість? Дефектна відомість: зразок

  Дефектна відомість: зразок

  Уніфікована форма документа не затверджена на офіційному рівні. У цьому зв'язку бланк акта необхідно розробити підприємству самостійно. Документ додається до облікової політики. В організації, як правило, у наявності різні групи ОС. У зв'язку з цим доцільно розробити кілька різних варіантів акта: для автомобілів, нерухомості, оргтехніки і так далі. При складанні форми необхідно керуватися вимогами ст. 9 ФЗ№129. Необхідно врахувати такі правила: 1. Все що проводяться на підприємстві господарські операції повинні бути оформлені підтверджуючими документами. Вони виступають в якості первинних паперів, у відповідності з якими проводиться бухгалтерський облік.
  Що таке дефектна відомість? Дефектна відомість: зразок
  2. Документи приймаються бухгалтерією, якщо вони складені за формою, присутньої в альбомах уніфікованих бланків. Якщо для якого-небудь акту вона не встановлена, то в ньому в обов'язковому порядку повинні бути такі реквізити, як:
 • назва папери;
 • дата складання;
 • назву підприємства, від імені якого оформляється акт;
 • зміст операції;
 • вимірювачі заходи в грошовому та натуральному вираженні;
 • назва посад тих осіб, які відповідальні за вчинення цієї господарської операції, дотримання порядку оформлення;
 • особисті підписи уповноважених співробітників.
 • 3. Список осіб, які мають право посвідчувати первинні документи, затверджується керівником підприємства за погодженням з гол. бухгалтером. 4. Акт повинен складатися у момент здійснення господарської операції. Якщо це з якихось причин неможливо, то безпосередньо після її завершення. Якісне і своєчасне оформлення первинної документації, а також передачу її у встановлений термін для відображення в бухгалтерському обліку, достовірність інформації, присутньої в ній, повинні забезпечити особи, які склали і підписали.
  Що таке дефектна відомість? Дефектна відомість: зразок

  Додатково

  Внесення виправлень здійснюється тільки за погодженням з усіма учасниками господарської операції. Це підтверджується підписами тих же осіб, які засвідчували документ, із зазначенням дати коригування. Акт може бути складений на паперовому або електронному вигляді. В останньому випадку підприємство зобов'язане виготовити паперову копію документа для інших учасників операції, а також на вимогу контрольних органів.

  Порядок вилучення

  Забрати первинну документацію з підприємства можуть органи слідства/дізнання, прокуратури, суди, податкові інспектори і співробітники ОВС. Вилучення здійснюється тільки за наявності відповідних постанов. Гл. бухгалтер або інша посадова особа може з відома і в присутності представників зазначених вище структур зняти копії документів. На примірниках паперів при цьому проставляється причина і дата вилучення.


  Схожі поради

  Публікації
  Корисні поради - поради.pp.ua

  Якщо ви використовуєте матеріали з сайту,посилання на сайт Обов'язкове!!!.