Поради для всіх
» » Активні рахунки. Номери активних рахунків. Порядок запису на активному рахунку

Активні рахунки. Номери активних рахунків. Порядок запису на активному рахунку

Додано: 15.01.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Метод подвійного запису на кшталт революції для бухгалтерського обліку. Суть його в тому, що господарська операція відображається одночасно на двох різних рахунках, завдяки чому завжди зберігається загальний баланс. Активні рахунки і пасивні, активно-пасивні – в чому різниця, який порядок запису на них? Читайте докладніше в статті.
Активи і зобов'язання

Будь рахунок призначений для відображення на ньому господарських операцій, які відбуваються на підприємстві. В будь-якій фірмі є активи, те, чим володіють: гроші та їх еквіваленти, майно. А є джерела, тобто кошти, за рахунок яких на підприємстві з'явилися гроші і майно. Це можуть бути позики, заборгованість постачальникам і багато іншого. Саме цей принцип і лежить в основі поділу рахунків. Активні рахунки – ті, на яких обліковується майно. Пасивні рахунки – ті, на яких відображаються зобов'язання або джерела. Також є ряд рахунків, які можуть бути як активними, так і пасивними одночасно.
Активні рахунки. Номери активних рахунків. Порядок запису на активному рахунку
Порядок запису на активному рахунку наступний: початкові залишки (сальдо) можуть бути відображені тільки по дебету, прибуткові операції, коли на підприємство надходить майно, завжди відображаються за дебетом, витратні (вибуття цінностей з організації) – по кредиту. Кінцеві залишки можуть бути записані тільки по дебету. Якщо раптом у програмі відображені залишки інакше, це свідчить про допущену помилку.
Список активних рахунків

Знайти всі рахунки і подивитися, до якого розділу вони належать, можна в плані рахунків бухгалтерського обліку. Розділ «Активні рахунки» є в плані найдовшим, що містять 21 пункт. Умовно вони розділені на групи. Рахунки 01 і 03 використовуються для інформації про основні засоби на підприємстві, а також про вкладеннях, які були зроблені створення або придбання матеріальних цінностей. Наступні три рахунки присвячені нематеріальних активів (040809), відображення інформації про них, про вкладення в їх створення і про відкладених активах відповідно. На рахунку 10 ведеться облік матеріалів, на 19 збирається ПДВ по придбаних цінностей і послуг, який буде прийнятий до заліку. Номери активних рахунків з 20 по 29 пов'язані з виробничою діяльністю підприємства. Ці рахунки ведуться не по всіх компаніях, а тільки в тих, які займаються виробництвом продукції. Рахунок 41 призначений для відображення інформації про придбані товари, 43 – для обліку готової продукції на виробництві. Рахунок 44 збирає всі витрати, які понесло підприємство у зв'язку з продажем придбаних товарів чи виробленої продукції.
Рахунок 45 враховує ті товари, які на момент обліку перебувають в дорозі, тобто відвантажені зі складу, але немає ще підтвердженого факту отримання їх покупцем. Рахунки 5051 і 52 створені для обліку грошових коштів. Відповідно: готівки, на розрахунковому рахунку і тих, які в іноземній валюті. Рахунок 58 враховує всі фінансові вкладення, зроблені на підприємстві.
Активні рахунки. Номери активних рахунків. Порядок запису на активному рахунку
Останній рахунок цього розділу під номером 97 використовується для обліку витрат майбутніх періодів.

Особливості пасивного рахунку

Так як ці рахунки призначені для обліку джерел, то і запису на них ведуться зовсім інакше. Початкові залишки відображаються тільки по кредиту. Операції щодо скорочення зобов'язань - за дебетом, для зростання зобов'язань використовується кредит. Кінцеві залишки відображаються тільки по кредиту рахунку. Якщо в програмі обліку це не так, причиною може бути допущена тільки бухгалтером помилка.
Активні рахунки. Номери активних рахунків. Порядок запису на активному рахунку

Список пасивних рахунків

Він значно коротше, у нього входить всього дев'ять пунктів. Рахунки 02 і 05 передбачені для обліку амортизації основних засобів і нематеріальних активів. На рахунку 42 ведеться облік торгової націнки. 66 і 67 призначені для обліку позик і кредитів, які підприємство оформило на короткий строк або на тривалий час. Рахунок 70 призначений для того, щоб вести записи про заробітну плату співробітникам підприємства. На рахунку 77 розташувалися відстрочені податкові зобов'язання.

Особливості активно-пасивних рахунків

Ці рахунки використовуються для відображення відомостей про майно організації, так і про всіх джерелах його виникнення. У цій групі виділяють рахунки з одностороннім або двостороннім відображенням сальдо. До першої групи відноситься рахунок 99 на якому враховуються прибутки і збитки підприємства. Адже результат роботи може бути тільки якимось одним: добрим чи поганим. Відповідно, якщо сума доходів організації перевищила суму витрат, то підсумком стане прибуток, і кінцеве сальдо буде записано по кредиту рахунку, потрапить у пасив балансу, так як відноситься до джерел. Якщо витрати перевищили доходи, то результатом стане збиток, який відобразиться в обліку у вигляді залишку по дебету рахунки 99.
Активні рахунки. Номери активних рахунків. Порядок запису на активному рахунку
Двостороннє сальдо може бути на рахунку 76 призначеному для відображення розрахунків з різними дебіторами та кредиторами. Якщо кінцеве сальдо відображається за дебетом, то рахунок 76 активний, якщо по кредиту, то він стає пасивним. Згортати сальдо на активно-пасивному рахунку з подвійним сальдо арифметичним методом при складанні балансу є серйозною помилкою. Дебетові залишки повинні бути розміщені в активі балансу, а кредитове - в пасиві. Отже, початкові залишки за рахунками, які належать до групи активно-пасивних можуть бути як дебетом, так і в кредит. Руху відображаються також по обидва боки, кінцеві залишки ми вже розглянули.

Список активно-пасивних рахунків

У цій групі 14 пунктів. Рахунки 99 і 76 вам вже знайомі. Крім них, є рахунок 40 на якому відображається випуск продукції. До рахунками розрахунків відносяться 60 і 62. Перший з них для покупців, другий - для постачальників. На рахунках 68 і 69 записані взаємовідносини з податковими органами, пенсійним фондом та іншими соціальними інститутами по нарахованих і перерахованих податків і зборів.
Активні рахунки. Номери активних рахунків. Порядок запису на активному рахунку
Рахунки 717375 і 79 використовуються для розрахунків всередині підприємства, з підзвітними особами, персоналом, засновниками. Рахунок 71 – активний, коли залишки по ньому дебетові, пасивний – коли кредитові. Так само поводяться 7375 і 79. Залишилася ще невелика група рахунків, які необхідні для відображення фінансових результатів роботи підприємства. Це рахунок 84 на якому записується інформація про нерозподіленого прибутку або непокритом збитку. Потім рахунок 90 результатів для продажу, рахунок 91 який використовується для доходів і витрат, які не відносяться до основної діяльності підприємства. І рахунок 99 описаний вище.

Особливості рахунку 90

У цілому логіка бухгалтерського обліку проста, але є кілька рахунків, які складніше для розуміння. Рахунок 90 активний чи пасивний? Він знаходиться в групі активно-пасивних, але веде себе цікаво. Всередині рахунку є субрахунки. 90.1 призначений для відображення виручки і може бути тільки пасивним. Субрахунок 90.2 використовується для відображення собівартості проданої продукції і може бути тільки активною. Субрахунок 90.3 призначений для записів інформації про ПДВ і може бути тільки активною. Субрахунок 90.9 призначений для відображення фінансових результатів продажу і проявляє себе як активним, так і пасивним залежно від того, що стало підсумком: прибуток або збиток. Тому відповідь на питання про те, рахунок 90 - активний або пасивний, не може бути однозначним. Можливо як перше, так і друге.

Особливості рахунків розрахунку

Є тонкощі в рахунків 60 і 62. Незважаючи на те, що вони знаходяться в групі активно-пасивних, кожен з них володіє своїми схильностями. Рахунок 60 переважно веде себе як пасивний, так як більш поширеною ситуацією є те, що підприємство має постачальникам, а не навпаки. Якщо ж особливістю договору є робота по передоплаті або помилково перерахована сума більше, ніж потрібно, то рахунок проявляє ознаки активного. 62 рахунок активно-пасивний, але в переважній більшості випадків веде себе як активний. Так як зазвичай покупці мають гроші компанії, а не навпаки.
Активні рахунки. Номери активних рахунків. Порядок запису на активному рахунку
Обидва ці рахунки відносяться до тих, залишки за якими для балансу не згортаються, а заносяться в обидві сторони, якщо є дебетове сальдо, так і кредитове.

Позабалансові рахунки

Для повноти картини залишилося розглянути невелику групу рахунків, які не впливають на баланс підприємства, тому і носять назву забалансових. Їх використовують для обліку майна і цінностей, що не належать підприємству. Наприклад, орендоване обладнання або цінності, прийняті за договором відповідального зберігання. Серед них також є активні і пасивні рахунки. Компанії, що працюють за договором комісії, всі ведуть позабалансовий облік, так як продають товари, право власності на які залишається у комітента.
Активні рахунки. Номери активних рахунків. Порядок запису на активному рахунку
Ще одна важлива особливість. Подвійний запис на позабалансових рахунках не ведеться. Інформація вноситься простий записом або в дебет рахунку, або в кредит.