Поради для всіх
» » Обслуговування робочого місця: організація та утримання робочого місця

Обслуговування робочого місця: організація та утримання робочого місця

Додано: 16.05.18
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Важливою частиною процесу організації праці на виробництві є організація робочого місця. Від правильності проведення цього процесу залежить продуктивність. Співробітник компанії не повинен відволікатися у своїй діяльності від виконання поставлених перед ним завдань. Для цього необхідно приділяти питанням організації його робочого місця належну увагу. Про це піде мова далі.

Загальна характеристика

Обслуговування робочих місць на підприємстві є важливою умовою високої продуктивності та якості праці. Цьому процесу приділяється значна увага. Робоче місце є первинною ланкою в системі виробництва. Воно знаходиться у віданні одного співробітника або цілої бригади. Воно складається з декількох елементів. В їх число входять:


 • площа для виробництва;
 • технологічне обладнання;
 • пристосування та відділення для зберігання різних матеріалів, в тому числі заготовок, браку, відходів і готових виробів;
 • відсіки для зберігання інструментів, пристосувань;
 • транспортні та підйомні пристрої;
 • пристрої для безпеки праці, а також підвищення зручності.
 • У процесі створення робочого місця приділяється велика увага його правильної організації. Ця робота включає в себе заходи щодо створення відповідних умов, які необхідні для виконання працівником покладених на нього функцій. В процесі організації робочого місця проводиться його оснащення необхідною технікою, інструментом, сигнальними і транспортними пристроями.
  Обслуговування робочого місця: організація та утримання робочого місця
  Особливу увагу приділяється створенню комфортних для працівника умов. Планування повинна бути раціональною. Це дозволить значно скоротити час обслуговування робочого місця, збільшити продуктивність праці.


  Об'єкти обслуговування

  Система обслуговування робочих місць включає в себе кілька об'єктів. В їх число входять засоби, предмети і суб'єкти праці. Для кожної категорії передбачені певні дії.
  Обслуговування робочого місця: організація та утримання робочого місця
  У процесі впровадження засобів праці проводиться комплекс необхідних робіт. До їх складу входять забезпечення робочого місця необхідним інструментом, його своєчасна заточка, техобслуговування і ремонт. Також в цю категорію входить налагодження устаткування. Вона може виконуватися комплексно або тільки частково для певних систем і механізмів. Роботи, спрямовані на обслуговування засобів праці, включають в себе енергетичні впливу. Такі дії спрямовані на забезпечення ділянки різними видами енергії, котрі необхідні у процесі виробництва. Проводяться дії, спрямовані на підтримку агрегатів, механізмів в робочому стані. Це профілактика, ремонт. Також керівництво компанії повинно виділяти відповідні ресурси для проведення поточного ремонту приміщень, оснащення новим високотехнологічним обладнанням робочих місць. У ході обслуговування приділяється увага також і предметів праці. У цю групу входять дії, спрямовані на їх складування, транспортування і контроль. В ході цієї роботи виконується прийом і облік, зберігання різних матеріалів. Деталі та інструменти комплектуються, а після цього видаються для подальшої роботи. Організовуються вантажно-розвантажувальні роботи. Також в цю категорію дій входять контроль якості матеріалів, сировини та готових виробів.
  Третім компонентом системи обслуговування робочих місць є забезпечення всім необхідним самого співробітника. У цю групу входить його постачання необхідною інформацією. Роботи підлягають розподілу, в ході якого перед кожним співробітником ставляться конкретні виробничі завдання. Приділяється увага питанням санітарно-гігієнічного обслуговування. Організовується громадське харчування, господарсько-побутові об'єкти. Також потрібно забезпечити якісне медичне обслуговування, проводити заходи з охорони праці. Культурна сфера не залишається без уваги.

  Типи систем управління

  Система обслуговування робочих місць може бути централізованою, децентралізованою і змішаною. У першому випадку роботи проводяться загальними для всього виробництва функціональними службами. При децентралізованому підході до організації робочого місця подібні функції виконують служби цеху, ділянки. Часто зустрічається комбінована система обслуговування. У цьому разі частина функцій бере на себе центральний відділ, а певний перелік роботи виконують працівники структурного підрозділу.
  Обслуговування робочого місця: організація та утримання робочого місця
  Згідно думку експертів, значними економічними перевагами характеризується централізована система організації. Вона дозволяє раціональніше використовувати існуючі ресурси. Зусилля відповідних співробітників будуть сконцентровані в потрібний період. Внутрипроизводственное планування при цьому проводиться гармонійніше. Це дозволяє оптимізувати витрати на проведення обслуговування.
  Обслуговування устаткування і робочих місць при децентралізованій системі дозволяє керівникам цехів задіяти підлеглих собі допоміжних працівників. Роботи в цьому випадку проводяться оперативно. Однак допоміжний персонал при такій системі обслуговування не може бути зайнятий рівномірно, повністю завантажений роботою. Це не дозволяє раціонально використовувати наявні ресурси. Найчастіше обслуговування проводиться за змішаною системою. Вибір підходів до проведення подібних дій залежить від типу, масштабу виробничого процесу. Також на це впливає структура підрозділів підприємства, особливості обладнання, складність готової продукції. Головним критерієм при виборі системи є витрати матеріальних і трудових ресурсів, які виділяються для проведення цього процесу.

  Принципи обслуговування

  Обслуговування робочого місця проводиться у відповідності з рядом принципів. Вони є основою при проведенні цієї роботи. Фундаментальними принципами проведення цього процесу є гнучкість, економічність, висока якість, а також запобігливість і профілактика. Перш ніж провести подібні процедури, керівництво погодить свої дії з оперативним плануванням перебігу основного виробничого процесу. Також потрібне доставка всього необхідного для роботи співробітників, наприклад, матеріалів, інструментів та інших необхідних речей.

  Обслуговування робочого місця: організація та утримання робочого місця
  При розробці графіка обслуговування враховується регламент основного виробництва. Для проведення таких робіт повинно бути вибрано максимально підходящий час. Якщо для обслуговування потрібно зупинити устаткування, подібні роботи планують проводити в перервах між змінами, у неробочі дні. Щоб процедура була економічною та якісною, приділяється увага відповідності кваліфікації працівників висунутим вимогам. При цьому вибирається їх оптимальна кількість, чітко обумовлюються завдання для кожного їх них. Допоміжні працівники повинні бути забезпечені всіма необхідними матеріалами, інструментами. Час обслуговування робочого місця повинно бути максимально коротким. Простої обладнання неприпустимі. Це негативно відображається на продуктивності, економічної прибутку і рентабельності виробництва.

  Форми проведення роботи

  Технічне обслуговування робочих місць може здійснюватися в декількох формах. Воно носить черговий, планово-попереджувальний або стандартний характер. Перша форма проведення обслуговування характерна для дрібносерійного, а також одиничного виробництва. В цьому випадку відповідний персонал викликається на робоче місце у міру необхідності.
  Обслуговування робочого місця: організація та утримання робочого місця
  Обслуговування, яке будується за чергової формі, не завжди здатне забезпечити своєчасне виконання необхідних в даний момент часу дій. Тому при такій схемі можливі простої обладнання. Однак перевагою такої роботи є її простота. В ході проведення планово-попереджувального обслуговування для кожного об'єкта будується відповідний графік проведення необхідних робіт. Цей підхід часто зустрічається в серійному виробництві. Розклад дозволяє провести процедуру якісно, з мінімальними витратами.
  Недоліком представленої схеми є необхідність проведення значної підготовки. Служби обслуговування повинні працювати у цьому випадку ритмічно, злагоджено. Це гарантує відсутність простоїв устаткування. Нормування обслуговування робочих місць може виконуватися за стандартними схемами. Це значно полегшує процедуру узгодження графіків роботи обслуговуючого і основного персоналу. У цьому випадку простої обладнання практично виключені. Обслуговуючі процедури проводяться за графіками в обов'язковому порядку. В цьому разі чітко регламентований обсяг робіт, а також строки його виконання. Працівники допоміжних служб при стандартній схемі обслуговування максимально завантажені. Витрати часу і ресурсів в цьому випадку скорочуються. Якість робіт на висоті. Така система застосовується при великосерійному і масовому випуску готової продукції.

  Нормування

  Нормативи часу обслуговування робочого місця встановлюються для кожного виробництва окремо. Для цього проводиться цикл спостережень. Кожна стадія виробничого процесу повинна займати певну кількість часу. Обслуговування в цьому випадку ділиться на технічне і організаційне. Вони мають ряд особливостей.
  Обслуговування робочого місця: організація та утримання робочого місця
  Технічне обслуговування включає в себе ряд процедур. Кожна з них в ході планування виробничого процесу вимагає правильного нормування часу. У цю категорію дій входить зміна затупленого інструменту, редагування і зміна шліфувального круга. В ході технічного обслуговування проводиться подналадка, регулювання верстатів. Також потрібно проведення періодичного змітання і прибирання стружки. Це дозволяє очистити простір для проведення подальших робіт. Час технічного обслуговування робочого місця повинно бути мінімальним. Другою категорією є організаційне обслуговування. Ці дії проводять з метою правильного і швидкого виконання всіх технологічних операцій. Спочатку проводиться огляд, випробування обладнання. Розкладається необхідний для роботи інструмент. В кінці зміни його прибирають. Далі обладнання змащується, чиститься. В ході проведення подібних процедур працівник може отримувати необхідний інструктаж щодо правильності проведених ним дій. Завершує організаційне обслуговування прибирання робочого місця.

  Основні вимоги

  Незалежно від системи і типу проведених дій, час оперативного обслуговування робочого місця повинна бути мінімальною, чітко відповідати встановленим графіком. Крім цього вимоги, існує ще ряд факторів, які обов'язково враховують при розробці і проведенні подібних дій. Однією з головних вимог є чітке розмежування спеціалізації для кожного працівника групи у відповідності з виконуваними ними функціями обслуговування. Всі дії повинні бути регламентовані. Вони виконуються у відповідності з розробленим планом. Всі дії повинні бути чітко пов'язані в часі і просторі.
  Обслуговування робочого місця: організація та утримання робочого місця
  У ході проведення таких процедур повинно бути передбачено здійснення робіт попереджувального характеру. На всіх ділянках виробництва подібні процедури повинні бути виконані оперативно і якісно. При цьому враховується специфіка виробництва. Також неприпустимо, щоб у ході виконання поставлених перед персоналом завдань виникали непередбачені, невиправдані витрати. Процедура повинна проводитися за встановленим планом, що дозволяє їй бути економічною.

  Послідовність робіт

  При розрахунку норми часу на обслуговування робочого місця, а також основних пунктів проведення цього процесу, дотримуються певної послідовності. Спочатку відповідальний працівник складає загальний перелік робіт, який потрібно виконати для певного об'єкта. Після цього відбувається розподіл завдань у відповідності з розробленим планом. Частину обов'язків по обслуговуванню робочого місця ставиться в обов'язки основних робітників. Певні частини плану знаходяться в компетенції виключно спеціалізованих обслуговуючих служб. Певні види робіт можуть бути виконані силами основного персоналу. Допоміжні служби задіюються в тому випадку, коли витрати часу працівників виробництва перевищують фонд робочого часу на даному об'єкті. У цьому випадку робота допоміжного персоналу буде доцільною.

  Подальші дії

  В ході проведення обслуговування робочого місця проводиться визначення обсягу і складу майбутніх дій. Між обслуговуючими працівниками розподіляються завдання. Кожен з них отримує певний обсяг робіт, який він повинен виконати за встановлений час. При цьому розробляються методики обслуговування, послідовність дій при проведенні ремонту та заміни необхідних деталей. Послідовність робіт повинна бути скоординована в часі.

  Економічна ефективність

  Після розробки плану проводиться розрахунок норм обслуговування. Встановлюється оптимальна кількість робітників, яке потрібно задіяти в конкретному випадку. Обов'язково прораховуються економічні показники розробленої схеми. Якщо вони неефективні, проводяться доопрацювання. Обслуговування не може бути проведено, якщо воно не є доцільним з фінансової точки зору. Розглянувши особливості процесу обслуговування робочого місця, можна зробити висновок, що це обов'язковий процес для кожного підприємства. Він повинен відповідати існуючим вимогам і бути економічно доцільним.