Поради для всіх
» » Приклади місії успішних компаній. Поняття та етапи розробки місії

Приклади місії успішних компаній. Поняття та етапи розробки місії

Додано: 17.05.18
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Кожна організація, яка прагне завоювати вигідне становище на ринку, розробляє стратегію своїх дій. Цей процес неможливий без формулювання місії компанії. Цьому питанню приділяється величезна увага при плануванні. На основі місії формується стратегія, ставляться цілі й завдання організації. Це дозволяє досягти бажаного результату, зберегти стабільність і ефективність компанії. Приклади місії будуть докладно розглянуті далі.

Загальне визначення

Розглядаючи приклади місії і мети успішних організацій, нові компанії можуть зрозуміти суть цієї роботи, виробити власну тактику в умовах певного ринку. Це необхідно для побудови бачення свого становища в майбутньому, яких результатів об'єктивно можна досягти.


Приклади місії успішних компаній. Поняття та етапи розробки місії
Планування в довгостроковій перспективі дозволяє сформулювати ефективну стратегію діяльності організації. Така робота полягає у виборі пріоритетних напрямків з безлічі можливих шляхів. Місія організації формулюється ще в процесі створення компанії. Це її кредо, основний напрям руху. Цю роботу проводить засновник або засновники, вище керівництво. Місія характеризує основну, глобальну мету роботи організації. Це сенс діяльності компанії з точки зору її керівних органів. Місія відображає рівень, який повинна зайняти, до якого прагне організація. Всі цілі і завдання спрямовані на рух у цьому напрямку. Існують різні приклади місії підприємства. Від того, наскільки правильно вона буде сформульована, залежить успіх у майбутньому. Місія дозволяє продемонструвати всім учасникам ринкових відносин, а також працівникам самої компанії її концепцію, якою вона прагне стати у перспективі, чого вона хоче досягти. Це створює її особистість, дозволяючи виділитися із загальної маси виробників.


Місія створюється на різну перспективу. На це впливає середовище, в якому працює підприємство, то, як часто змінюються ці умови, а також особливості діяльності самої компанії. При проведенні цього процесу враховують, яку позицію компанія займає в галузі сьогодні, які особливості її конкурентів, а також які існують можливості для розвитку організації в майбутньому.

Формування бачення

Успішні компанії можуть продемонструвати вдалі приклади місії і бачення. Їх розглядають початківці виробники, які тільки розпочинають свій бізнес. Вдалі приклади дозволяють правильно сформулювати і свою місію. Вона буде відображати положення компанії у віддаленій перспективі. Місія формується після аналізу різних факторів, показників ринку. Вона може створюватися в перспективі всього кілька місяців, а іноді кількох років. Для великих компаній подібне бачення повинно бути глобальним. Їх діяльність значною мірою впливає на економіку в цілому. Тому добробут галузі, всього народного господарювання та світової економічної системи повинно залишатися в пріоритеті.
Приклади місії успішних компаній. Поняття та етапи розробки місії
При проведенні подібної роботи для компанії, яка лідирує в галузі, враховують не тільки показники того ринку, на якому вона функціонує. Також беруть до уваги політичні, економічні, суспільні тенденції, які склалися на даний час. Процедура планування може здійснюватися як у межах держави, так і з позиції світової системи господарювання.
Невеликі компанії при проведенні цього процесу керуються силою свого впливу на ринок, на якому вони функціонують. Бачення компанією свого становища в майбутньому залежить від безлічі факторів. Перспектива може бути різною і залежить також від масштабу змін, які повинні відбутися в організації діяльності компанії на думку її керівництва. Коли встановлений кордон буде досягнуто, формується нова місія. Цілі, які переслідувалися до цього, втрачають свою актуальність.

Цілі, завдання

Розглядаючи приклади місії компанії та цілі її побудови, необхідно визначити призначення цього процесу. При цьому потрібно вирішити ряд завдань. Вони дозволяють досягти мети.
Приклади місії успішних компаній. Поняття та етапи розробки місії
Основними завданнями побудови місії є:
 • визначення меж та особливостей галузі, в якій буде функціонувати підприємство;
 • недопущення відтоку ресурсів у збиткові напрямки діяльності;
 • створення фундаменту для постановки цілей організації в майбутньому;
 • розробка стратегії для ведення конкурентної боротьби на ринку з опорою на існуючі умови;
 • створення філософії, головної ідеї, яка буде супроводжувати діяльність організації на всіх етапах;
 • позначення для персоналу підприємства спільної мети, до якої вони повинні прагнути.
 • Метою розробки продуманої місії є завоювання і утримання вигідних позицій на ринку. Всі дії, які будуть спрямовані на досягнення цього рубежу, будуть вестися як всередині, так і зовні організації. При цьому враховують інтереси людей, які мають значний вплив на особливості функціонування підприємства, його рентабельність.

  Фактори, що впливають на розробку

  Вивчаючи особливості побудови і приклади місії успішних компаній, слід зазначити, що подібні концепції створюються після повноцінного, поглибленого аналізу галузі, особливостей самого підприємства. Тільки після цього приймаються важливі рішення щодо бачення цілей організації в перспективі. На цей процес впливає кілька факторів. Вони поділяються на п'ять груп.
  Приклади місії успішних компаній. Поняття та етапи розробки місії
  Першим фактором, який впливає на процес побудови місії, є історія компанії, її репутація і особливості розвитку. Потрібно врахувати всі промахи і досягнення, які були у неї на шляху. Це дозволяє оцінити імідж, ставлення до організації всіх учасників ринкових відносин. Другою категорією чинників впливу на ухвалення концепції місії є стиль управління компанією, який обрало керівництво. Також в цю групу відносять особливості поведінки власників, їх позиції щодо перспектив свого підприємства. Вдалі приклади місії та бачення компанії формуються також після оцінки ресурсів, якими вона володіє. Ними вільно компанія управляє при проведенні своєї діяльності. У цю категорію входять сторонні ресурси, які організація може залучити для фінансування своїх проектів. Такими категоріями є гроші, технології, бренди, кваліфікований персонал і т. д.

  Четвертою групою факторів, які враховуються при формуванні місії, є конкурентне середовище. Особливості ринку, склад конкурентів, їх можливості, сильні і слабкі сторони обов'язково вимагають детального розгляду. П'ятою групою є головні переваги компанії. Це факти, якими вона вигідно відрізняється від своїх конкурентів. На ці особливості роблять головний упор при побудові плану конкурентної боротьби.

  Основні компоненти

  Розглядаючи приклади проектів місії, слід сказати, що це досить складна робота. Керівництво навіть великих організацій часом не може виконати процедуру їх побудови правильно. Треба не тільки висловити правильне бачення концепції положення компанії в майбутньому, але і оформити її у зрозумілому для громадськості вигляді.
  Приклади місії успішних компаній. Поняття та етапи розробки місії
  Щоб правильно виразити та оформити місію, необхідно вкласти в неї кілька обов'язкових компонентів. До таких належать:
 • Особливості продукції, яку постачає компанія на ринок. Також враховують, наскільки повно задовольняють такі товари і послуги потреби споживачів, якими якостями вони повинні володіти, щоб залучити більшу кількість покупців.
 • Визначається цільова аудиторія покупців. У цьому випадку місія вибирається з урахуванням понять, точки зору споживачів.
 • Вибираються технології, які дозволяють задовольнити попит. Це вся сукупність прийомів, які вибирають керівники в процесі керівництва основною діяльністю компанії.
 • Оцінка переваг компанії порівняно з основними конкурентами. Це дозволяє вибрати стратегічні шляхи розвитку, які будуть отримувати фінансування в першу чергу.
 • Формулювання філософії компанії. Це цінності, етика, світогляд компанії. Визначається коло інтересів, які будуть пріоритетними для організації.
 • Ці компоненти обов'язково враховуються при формуванні ідеї функціонування організації. Тільки на основі оцінки існуючих внутрішніх і зовнішніх чинників можливо побудувати адекватну, ефективну і зрозумілу місію.

  Поняття в широкому сенсі

  Приклади місії та мети організації дозволяють зрозуміти, які пріоритети компанія ставить перед собою, в яких напрямках вона рухається в ході своєї діяльності. На це поняття можна дивитися з різних точок зору. Зміст цього процесу може розглядатися як у широкому, так і вузькому сенсах. Місія в широкому розумінні цього визначення має на увазі під собою призначення компанії. Це глибока філософія її існування. У цьому випадку бачення формулюється в загальному, не прив'язуючись до особливостей товарів і послуг підприємства, не враховуючи особливості та кон'юнктуру споживачів, а також власні ресурси. Це просто абстрактне, загальне розуміння того, навіщо компанія здійснює свою діяльність.
  Приклади місії успішних компаній. Поняття та етапи розробки місії
  У широкому розумінні цей процес дозволяє визначити головні цінності компанії, її погляд на своє місце в загальній системі принципів, яких вона дотримується у процесі діяльності. Глобальна ідея також визначає дії організації.

  Поняття у вузькому сенсі

  Приклади місії організації можна розглядати також у вузькому розумінні. Це більш конкретне твердження. Тут вже враховується відміну організації від інших гравців на ринку, особливості та перелік продукції, ресурси (зовнішні і внутрішні), структура споживчого попиту і т. д. Це більш конкретне розуміння того, в яких умовах працює компанія, які пріоритети вона може вибрати для себе в існуючих умовах.

  Приклад

  Щоб краще зрозуміти особливості проведення цього процесу, необхідно розглянути приклади місії компанії. Успішні організації обов'язково проводять таку процедуру, на основі ретельного вивчення ринку і власних можливостей. Так, наприклад, кредитна компанія «Сан Бенкс», яка здійснює свою діяльність у США, у головної мети свого існування вбачає сприяння економічному розвиткові товариства, підвищенню його добробуту. Також компанія зазначає у своїй місії, що її робота спрямована на підтримання рівня фінансової стабільності її клієнтів.
  Приклади місії успішних компаній. Поняття та етапи розробки місії
  «Сан Бенкс» стверджує, що для цього вони будуть надавати послуги кредитного характеру приватним і юридичним особам, а також буде докладати всіх зусиль для підтримання їх високої якості. Цю роботу компанія зобов'язується проводити на основі загальноприйнятих стандартів етики, економіки. Одним з аспектів своєї місії кредитна установа бачить справедливий розподіл прибутку між акціонерами, а також заохочення праці своїх співробітників. Прикладом місії для кафедри менеджменту, яка здійснює свою роботу у вузі, є підготовка студентів для подальшої роботи за своїм профілем, передача їм знань для одержання відповідної кваліфікації. Це дозволить їм працювати в організаціях різного типу. Підготовка студентів здійснюється з метою здійснення ними діяльності у рамках отриманої професії. Також проведення подібної роботи необхідно для надання їм можливості конкурувати в сучасному ринковому середовищі завдяки своїм теоретичним, практичним знанням. Випускники гарантовано отримують роботу і високу винагороду за свою працю.

  Проблеми керування і їхнє рішення

  Існуючі приклади місії компанії дозволяють вирішувати різні проблеми управління. Будь-яка організація прагне зайняти лідируючі позиції в своїй галузі. Для цього вона повинна ретельно розробляти стратегію і свою місію. Проведення подібної роботи дозволить оцінювати в різні періоди часу стан компанії, її слабкі та сильні сторони. При цьому проводиться порівняння своєї політики з діями конкурентів. Це дозволяє визначити загрози, які можуть виникнути в майбутньому, а також можливості. На основі всебічного аналізу управлінці можуть приймати правильні рішення щодо дій у ситуації, що склалася.

  Переваги розробки місії

  Розглядаючи вдалі приклади місії, можна прийти до висновку, що цей процес дозволяє об'єднати різні відділи великої корпорації. Віддалені виробництва приводяться до єдиного стандарту дій. Бренд стає пізнаваним. Така позиція підвищує мотивацію співробітників. При цьому імідж організації підвищується. Така позиція компанії залучає інвестиції, сприяє правильному розвитку бізнесу. Розглянувши особливості формулювання і вдалі приклади місії, можна зрозуміти важливість такої роботи. Її проводить будь-яка компанія, що прагне зайняти лідируючі позиції в галузі.