Поради для всіх
» » Земські управи: коротка характеристика

Земські управи: коротка характеристика

Додано: 09.06.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Земські управи – це виконавчий орган, який був створений в результаті реформи 1864 року в роки правління Олександра II. Ці установи були створені в рамках цілої серії реформ, які були проведені у другій половині цього століття.

Характеристика епохи

Безпосереднім поштовхом до проведення перетворень у всіх сферах російського суспільства стала скасування кріпосної залежності. Цей найважливіший крок вимагав негайних змін в соціальному, адміністративному, судовому пристроях, а також нововведень у сферах освіти і культури. Тому буквально за одне десятиліття була проведена ціла серія заходів з реформування адміністрації та судових установ. У 1864 році імператор підписав указ про створення спеціальних земських установ. За цим же зразком була проведена і міська реформа. Був введений новий ліберальний університетський статут, який надав цим установам широку автономію. Отже, створення місцевого самоврядування стало важливим кроком у перетворювальної діяльності Олександра II.


Земські управи: коротка характеристика

Передісторія

Земські управи не були нововведенням: проект таких реформ був підготовлений ще в початку століття. Олександр I доручив Сперанському підготувати реформу щодо розширення прав і повноважень місцевих органів. Розроблений цим державним діячем план передбачав створення трьох щаблів влади: волосний, повітової і губернської. На кожному з цих рівнів передбачалося створення дум: місцеві дворяни-землевласники з селянами становили волостную думу, яка обирала повітову, остання, у свою чергу, формувала губернську, а та – всеросійську Державну Думу. Цей проект виборного загальноросійського органу влади, мабуть, був найбільш важливим проектом Сперанського, незважаючи на те, що до виборів не були допущені приватновласницькі селяни. Однак на початку століття цей план не був реалізований і з досить істотними змінами втілився в реформи Олександра II.


Земські управи: коротка характеристика

Основні положення

Земські управи були найважливішою частиною нової системи самоврядування. Згідно з положенням, на місцях створювалися розпорядчі губернські і повітові земські збори, які, в свою чергу, обирали виконавчі органи – управи. Населення брало участь тільки у виборі повітових зборів. Виборці складалися з землевласників, міського населення і селян. Їх участь було обмежене майновим цензом. Для першої групи – земельною власністю не менше 200 десятин, нерухомістю не менш як 15 тис. крб. або певним річним прибутком. Міські виборці повинні були володіти торговельними або промисловими підприємствами або річним доходом не менше 6 тис. руб. Селянські вибори були двоступеневими: сільське суспільство і волость. Таким чином, перевага віддавалася великим землевласникам і буржуазії, в той час як права основної частини населення були обмежені.

Земські управи: коротка характеристика

Структура

Земські управи обиралися губернськими та повітовими земськими зборами. Ватажки дворян очолювали ці збори. Таким чином, це стан зайняло основні позиції в цих органах місцевого управління. Але ці органи не мали політичної влади, їхні функції обмежувалися рішенням місцевих потреб та благоустроєм. Більш того, їх діяльність контролювалася центральною і місцевою владами. Так, голова земської управи в губернії затверджувався міністром внутрішніх справ. Бувало чимало таких випадків, коли діяльність цього місцевого самоврядування навіть обмежувалася. Крім того, вони не мали власних каральних і правоохоронних органів і в разі необхідності були змушені звертатися до поліції та адміністрації, тим самим визнаючи свою від них залежність. Тим не менш, реформа сприяла активізації громадської діяльності інтелігенції на місцях.

Земські управи: коротка характеристика

Функції

Факт того, ким затверджувалися голови земських управ, доводить, наскільки влада були зацікавлені у встановленні контролю над цими органами. Голову повітової управи ставили з схвалення губернатора, який стежив за діяльністю місцевого самоврядування. У завдання нових органів входила організація громадського благоустрою: в їх віданні перебували шляхи сполучення, лікарні, народне просвітництво, поліпшення агротехніки і допомога у розвитку сільського господарства. Вони формували власний бюджет, основу якого становили податки на нерухомість, причому основна частина падала на селянство. Тим не менш багато представників інтелігенції сприйняли реформу з ентузіазмом: багато талановиті лікарі, вчителі, фельдшери, інженери відправилися працювати в село і сприяли її економічному, соціальному та культурному розвитку.

Земські управи: коротка характеристика

Значення

В цій новій системі земські управи були основною виконавчої осередком, оскільки вона безпосередньо займалася місцевими потребами. Вона обиралася на три роки і складалася з голови і близько трьох членів. Але, незважаючи на явне позитивне значення реформи, вона мала суттєвий недолік порівняно з планом Сперанського, який передбачав створення цілої виборної системи, від самої дрібної суспільної одиниці, волосної думи до загальноросійського органу, Державної Думи, в обранні якій брали участь майже всі верстви населення. Згідно з реформою 1864 року, губернські та повітові земські управи поряд з зборами, по суті, були єдиними виборними органами без фундаменту, волосного рівня і всеросійської Думи.