Поради для всіх
» » Метод порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз: приклади

Метод порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз: приклади

Додано: 02.11.15
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Серед емпіричних методів дослідження певних подій найчастіше використовується метод порівняльного аналізу. Завдяки йому виявляються спільні та відмінні риси (характеристики) якогось явища, досліджуваного процесу на різних етапах розвитку (тимчасових, подієвих і т. д.).
Метод порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз: приклади

Визначення

Порівняльний метод – це один із чільних логічних прийомів пізнання предметів, явищ, подій зовнішнього світу, яке починається з того, що аналітики їх відокремлюють від всіх предметів і (або) встановлюють їх подібність з родинними предметами і явищами.
Через порівняння визначаються спільні та відмінні методологічні підходи наукових шкіл, які вивчають процеси, порівнюють певні критерії і категорії. Причому порівнюються тільки ті явища (характеристики), які мають подібні ознаки і об'єктивну спільність у рамках обраного наукового дослідження. У підсумку можна з'ясувати загальне, що повторювалося в явищах і стало сходинкою на шляху виявлення низки закономірностей досліджуваних подій.
Метод порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз: приклади

Застосування

Для дослідження динаміки зміни деяких процесів, пошуку відмінностей і общностей часто використовують порівняльний аналіз. Приклади практичного використання можна знайти в соціології, юриспруденції, політичному та економічному аналізі, науці і культурі.
Загальновідомо, що визначати динаміку ефективності підприємства не зручно за допомогою абстрактних величин, а порівнюючи або з іншими аналогічними фірмами, або грунтуючись на статистиці компанії в рівноважний проміжок часу. Наприклад, як змінилася продуктивність праці (прибутки, збитки) поточного року щодо аналогічного проміжку часу минулих років, за цей час спрацювали підприємства-конкуренти. Метод порівняльного аналізу незамінний в соціології, дослідженні громадської думки, статистичному аналізі. Тільки спираючись на дані попередніх досліджень, можна точно виявити динаміку зміни настроїв в суспільстві, оперативно виявляти наростаючі проблеми і вчасно реагувати на їх. Порівняльний аналіз ефективний і показовий на всіх рівнях: від окремої родини до всього суспільства, від бригади до великого колективу підприємства, від муніципального до рівня державного.
Метод порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз: приклади

Види порівняльного аналізу

Види аналізу залежать від методики і кількості порівнюваних показників. При відстеженні певного явища можна спиратися на дані самого явища, порівнювати його з аналогічним або з сукупністю явищ. Наприклад, при відстеженні динаміки господарської діяльності компанії можна спиратися на її власну статистику за різні часові проміжки, порівнювати з конкуруючою фірмою або оцінювати в контексті всієї галузі (сукупності фірм).

Класифікація

Види аналізу поділяються на:
 • Кількісний аналіз з точки зору кількісного представлення характеристик.
 • Якісний аналіз якісних характеристик, властивостей.
 • Ретроспективний аналіз змін у часі, їх вплив на поточні події.
 • Прикладний – аналізується практична діяльність досліджуваної структури.
 • Дослідницький – застосовується в аналітичних науках.
 • Описовий – аналіз починається з досліджень структури явища, потім йде до його функцій і мети.
 • Загальний – базується на загальній теорії систем.
 • Структурний – аналізується загальна структура явища.
 • Микросистемний – досліджується конкретна система.
 • Макросистемний – аналізується роль конкретної системи в сукупності споріднених систем.
 • Вітальний – аналізується розвиток системи, визначаються її основні етапи.
 • Генетичний – використовується в аналізі генетичних систем, механізмів успадкування.
 • Інші види.
 • Метод порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз: приклади

  Методика дослідження права

  Порівняльний аналіз систем правознавства різних країн дозволяє країнам, що розвиваються переймати ефективно себе зарекомендували методи управління, удосконалювати законодавство, структуру адміністративної системи. Вивчення теоретичної спадщини свідчить про те, що розвиток теорії права у жодній країні поза контекстом всесвітньої історії та досягнень правової думки інших країн неможливо і призводить до вузького, обмеженого підходу у визначенні проблем права. Саме це, власне, і визначає закономірність транснаціональної природи правової науки, не виключаючи при цьому соціально-політичної функції правознавства конкретної держави. Наприклад, навіть радянська юридична наука була не ізольованою системою, а частиною діалектично цілісної світової юриспруденції.

  Особливості застосування методики

  Правовий метод порівняльного аналізу – це, насамперед, зіставлення компаративістики, тобто аналіз схожих рис. Ряд шановних дослідників відзначають два основоположних умови правильного застосування порівняльного методу:
 • Не слід обмежуватися порівнянням народів однієї раси чи релігії.
 • Порівнювати можна тільки законодавства або правові системи, які знаходяться на одному рівні суспільного розвитку.
 • Чому? Порівняльна історія права не повинна обмежитися простим зіставленням досліджуваних юридичних систем лише тому, що вони співіснують одночасно у часі або територіально близько. Адже в праві немає місця для експериментів – по кожному рішенню, спрямованому на створення або реалізацію права, стоять долі та інтереси громадян, економіки, держави. Право має бути максимально досконалим і системним. Саме тому, замість експерименту, використовують порівняльно-правові дослідження, які вкажуть важливі варіанти рішень, застережуть від прийняття застарілих або неефективних в актуальних умовах рішень.
  Метод порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз: приклади

  Прогноз розвитку підприємств

  Задеклароване входження країни у світове співтовариство в умовах переходу економік провідних країн світу на інноваційний розвиток змушує вітчизняних товаровиробників модернізувати виробництво. Зволікання загрожує системним відривом від розвинених країн та перетворення на сировинний придаток донора дешевої робочої сили. Розуміючи це, передові вітчизняні підприємства намагаються знайти своє місце на світовому ринку, спираючись на нові розробки. Однак пошук ідей інноваційних розробок в основному ведеться чисто інтуїтивним шляхом, при цьому шанси на успіх є незначними і більше залежать від суб'єктивних факторів. В водночас існує метод порівняльного аналізу. Він дозволяє:
 • Вести цілеспрямований пошук ідей нових товарів, технологій їх виробництва, методів управління.
 • Здійснювати вибір найбільш прийнятних ідей інновацій, підвищуючи тим самим шанси інвесторів на успіх.
 • Закладати основи переходу на інноваційний розвиток.
 • Метод порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз: приклади

  Аналіз бізнесу

  Для ефективного господарювання порівняльний метод життєво необхідний. Як по-іншому відстежувати, краще стала працювати фірма або гірше? Яке її місце на ринку? Як розвиваються конкуренти? Тільки при порівнянні з попередніми тимчасовими періодами власної діяльності і по можливості конкуруючих структур можна будувати стратегічні плани розвитку. При дослідженні великих обсягів даних здорово допомагає таблиця порівняльного аналізу. Вона дозволяє наочно структурувати показники. Приклад найпростішої порівняльної таблиці (коефіцієнти взяті умовно):

  Критерій  Конкурент  Досліджувана фірма  Висновки  Якість виробу  7  5  Підвищити якість, оновивши обладнання  Ціна  6  5  Оптимізувати витрати  Оперативність доставки  5  4  Зменшити час виробництва  Сервіс  5  6  Зберегти рівень сервісу  Продуктивність  7  6  Підвищити кваліфікацію працівників

  Метод порівняльного аналізу. Порівняльний аналіз: приклади

  Застосування в політології

  Період відносно швидких політичних змін, що світ вступив на початку XXI століття, обумовлює підвищену потреба в їх науковому осмисленні. В рамках досліджень сучасного етапу політичних трансформацій застосовують план порівняльного аналізу. Він повинен відповідати трьом найважливішим критеріям:
 • Оперування великим обсягом емпіричних даних.
 • Забезпечення максимальної автономії дослідника від ціннісно й ідеологічно забарвлених підходів.
 • Виділення особливих рис і загальних тенденцій досліджуваних процесів.
 • Для цього найкращим чином підходить саме метод порівняльного аналізу. Він гарантує актуальність, наукове і практичне значення дослідження значної частини сучасного методологічного інструментарію політології. Порівняльний аналіз може бути також цінним і в умовах розгляду проектів політичних реформ. Вивчення досвіду сусідів по планеті допомагає точніше оцінити їх переваги і недоліки. Відповідно, увага порівняльно-політологічних досліджень в останні десятиліття в основному зосереджена навколо пошуку моделей адміністративно-державного управління, враховуючи динаміку реформ, останнє десятиліття здійснюються в західних і постсоціалістичних країнах.