Поради для всіх
» » Ознаки виробничого кооперативу. Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців»

Ознаки виробничого кооперативу. Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців»

Додано: 21.09.16
Автор: admin
Рубрика: Поради
У Росії є чимало можливостей для діяльності різних комерційних організацій. І однією з найбільш цікавих є кооператив виробничого типу. Він у корені відрізняється від інших подібних структур і відкриває унікальні можливості для учасників.

Ключові поняття

Для повноцінного розуміння теми потрібно розглянути поняття і ознаки виробничого кооперативу (артіль). Логічно буде почати з опису особливостей даної організації.
Ознаки виробничого кооперативу. Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців»
Отже, що варто розуміти під кооперативом виробничого типу? Фактично мова йде про одну з можливих організаційно-правових форм комерційного юридичної особи. Така форма має повноцінне правове підставу, яке можна знайти в ст. 50 ЦК РФ.


Якщо звернути увагу на ст. 65 то можна дізнатися, що подібні організації також належать до корпоративних юридичним особам. Цей факт обумовлений двома причинами:
 • засновники такої організації мають право участі в регулюванні внутрішніх процесів;
 • в рамках артілі може організовуватися вищий орган управління структурою.
 • Розглядаючи ознаки виробничого кооперативу, варто розуміти, що він так само, як і інші подібні організації (товариства, товариства), заснований на принципі членства і комерційної діяльності. Але при цьому він володіє унікальною особливістю: для його формування більшою мірою використовується спільне трудове участь у ключової діяльності, а не майно засновників, хоча останнє також має місце бути.

  Основні ознаки

  Якщо вивчити ряд особливостей, якими володіє ПК, то можна прийти до висновку, що така організація є об'єднанням не тільки осіб, але також і капіталів. Ці ресурси використовуються одночасно, але на участі членів артілі робиться більш відчутний акцент. Даний факт підтверджують ключові ознаки виробничого кооперативу:


 • незалежно від розміру паю учасники володіють рівними правами;
 • членство використовується як основний принцип організації структури;
 • допускається спільне здійснення виробничої та господарської діяльності як такої;
 • в основі регулювання внутрішніх процесів лежить самоврядування та виборність;
 • сама структура формується тільки у разі добровільної ініціативи її учасників;
 • методи здійснення діяльності організації увазі самодіяльність і взаємодопомога.
 • Таким чином, ознаки виробничого кооперативу дозволяють стверджувати, що така структура може бути сформована тільки після добровільної угоди майбутніх учасників про створення вільної кооперативної організації.

  Нюанси формату об'єднання

  Сукупність наведених вище ознак даної комерційної організації вказує на постійне поєднання трудової участі членів структури з використанням капіталу.
  Ознаки виробничого кооперативу. Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців»
  Ця інформація дозволяє краще зрозуміти суть процесів у рамках подібної організації. Оскільки одним з ключових елементів є капітал, що складається з окремих паїв, наданих учасниками, то діяльність виробничого кооперативу неминуче буде включати завдання, пов'язані з витяганням прибутку. Але при цьому не варто забувати про різних осіб, поєднання яких формує саму організацію. У кожного з учасників є певні інтереси (соціальні, економічні та ін), які в процесі визначення та виконання завдань неминуче доведеться враховувати.
  У результаті стає очевидним наступний висновок: процес отримання прибутку і розподіл отриманих коштів завжди регулюється цілями учасників. Власне, ознаки виробничого кооперативу включають і цю особливість подібної комерційної організації.

  Правовий статус

  Якщо аналізувати питання статусу таких організацій, то варто відзначити унікальність подібної форми ведення підприємницької діяльності. Говорячи більш детально, організація кооперативу дає можливість поєднати чимало можливостей, пов'язаних з реалізацією свобод, інтересів і прав громадян, які виступають в ролі учасників. Саме цією особливістю подібні комерційні організації докорінно відрізняються від інших форм підприємницької діяльності. Вищезгаданий об'єм можливостей дозволяє члену структури законно реалізувати такі права:
 • використання своїх ресурсів для ведення підприємницької діяльності;
 • володіння, розпорядження, використання майна спільно з іншими особами, а не одноосібно;
 • Ознаки виробничого кооперативу. Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців»
 • вільний вибір професії та діяльності в цілому, а також повноцінна трудова активність в рамках обраного напряму;
 • вільне використання власних здібностей для здійснення підприємницької діяльності.
 • Всі ці права визначені конституцією РФ і можуть бути повноцінно реалізовані в рамках виробничого кооперативу, що формується в повній відповідності з вимогами закону про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців.

  Формування кооперативу

  На основі вищевикладеної інформації, можна зробити висновок, що така форма підприємницької діяльності, як виробничий кооператив, однозначно є актуальною. Тепер потрібно визначитися з тим, як його можна організувати.
  Перш за все, потрібно почати з реєстрації самого кооперативу. Цей процес неминучий і вимагає чимало уваги. Повноцінне уявлення про даному питанні допоможе отримати закон про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців.
  Ознаки виробничого кооперативу. Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців»
  Спочатку певну кількість юридичних осіб, які є потенційними учасниками, повинні прийняти добровільне рішення щодо формування подібної комерційної організації. Після варто зайнятися складанням статуту, без якого артіль не зможе бути зареєстрована. Затверджуватися цей документ має на загальних зборах засновників. Важливо подбати і про назву. До нього необхідно буде додати слова «артіль» або «виробничий кооператив». У рішенні про створення кооперативу, яке учасники організації надають реєструвального органу, повинна бути відображена наступна інформація:
 • відомості, що стосуються установи кооперативу та затвердження його статуту;
 • дані про розмір, порядок, способи і терміни формування майна організації;
 • опис принципів обрання ключових органів структури і надання результатів голосування з основних питань.
 • Для детального відображення інформації подібного роду складається протокол. Фінальним етапом буде подача в місцевий орган протоколу зборів засновників, заяви, складеного за встановленою формою, а також документальне підтвердження сплати державного мита і безпосередньо сам статут.

  Відмінності від державних і муніципальних форм

  Для початку варто нагадати, чим відрізняється виробничий кооператив від таких структур, як муніципальні підприємства і не тільки. Перш за все, є сенс згадати про особистому трудовому участі членів організації в діяльності кооперативу. Далі потрібно звернути увагу на рівність в управлінні структурою. Ще одна ознака, що відрізняє ПК серед інших організацій, - це поділ майна на паї, що належать учасникам.
  Ознаки виробничого кооперативу. Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців»
  Крім цього, існує також субсидіарна відповідальність членів за боргами кооперативу. Важливо знати і про те, що, згідно з чинним законодавством, органи державної влади і місцевого самоврядування повинні сприяти розвитку діяльності комерційних організацій подібного типу. Сприяння може мати вид пільг, в тому числі і податкових, діючих у сфері надання послуг та виробництва товарів. Також можливе забезпечення структури земельними ділянками та нежитловим майном, які кооператив в разі необхідності зможе викупити. Більш того, держоргани можуть надавати артілям доступ до інформації, необхідної для повноцінної діяльності. Якщо розглядати муніципальні підприємства, то, насамперед, варто відзначити, що вони створюються переважно в унітарній формі. Головним акціонером в підприємствах такого типу є держава, і, як наслідок, вони знаходяться на його балансі. Тим не менш варто звернути увагу на той факт, що право власності щодо таких організацій належить місцевим муніципальним утвореннями, а саме міським або сільським поселенням.

  Питання майна

  Власність виробничих кооперативів ділиться на паї учасників організації, причому вони пропорційні внеску кожного з них. Що стосується прибутку, то вона розподіляється між членами структури відповідно до їх участі в діяльності кооперативу. Якщо буде запущений процес ліквідації організації, то кожен з членів зможе забрати свій пай, який обчислюється в процентному співвідношенні. Є сенс звернути увагу також на джерела формування майна організації:
 • доходи, одержувані в процесі здійснення діяльності артілі;
 • майнові внески учасників кооперативу;
 • будь-які інші джерела доходу, які не заборонені чинним законодавством.
 • Для повноти картини потрібно звернути увагу ще на один факт: майно, сформоване паями учасників, є власністю кооперативу, а не пайовою майном членів артілі.

  Можливі види діяльності

  Актуальне на даний момент законодавство визначає, яка діяльність є доступною і законною для виробничого кооперативу. Мова йде про таких напрямках:
 • будівництво;
 • торгівля;
 • організація проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт;
 • різні види обслуговування, в тому числі і побутові;
 • виробництво, збут, а також переробка сільськогосподарської, промислової та іншої продукції;
 • Ознаки виробничого кооперативу. Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців»
 • видобуток корисних копалин і природних ресурсів як таких;
 • надання маркетингових, правових, медичних та інших видів послуг, які не заборонені законом;
 • збір і подальша переробка вторинної сировини.
 • Як можна помітити, можливостей для активної діяльності членів артілі більш ніж достатньо.

  Права

  Можливості та допустимі межі діяльності кооперативу були описані вище. Але, якщо звернути увагу на права виробничого кооперативу, то можна стверджувати, що ключовою є можливість мати власність і здійснювати господарську діяльність. Без цього існування і розвиток організації було б вкрай проблематично. Є сенс приділити увагу і прав його членів. Отже, варто нагадати про те, що кожному учаснику надається можливість голосування за час прийняття рішення. І цей факт ніяк не залежить від розміру паю.
  Ознаки виробничого кооперативу. Закон «Про державну реєстрацію юридичних осіб і індивідуальних підприємців»
  Також членам організації доступно активну участь у діяльності артілі, отримання своєї частки від прибутку, обрання інших виставлення своєї кандидатури, запит необхідної інформації від посадових осіб.

  Можливі форми структури

  Тут не варто чекати великої різноманітності. Основною відмінністю таких організацій будуть особливості їх діяльності. Якщо брати до уваги допустимі форми виробничого кооперативу, то потрібно відзначити, що подібні організації можуть об'єднуватися та утворювати асоціації. Також при необхідності артіль може бути реорганізована. Законодавством допускається два види перетворених структур такого типу:
 • господарське товариство (ТОВ);
 • господарське товариство (командитне або повне).
 • Для ініціації такого процесу знадобиться позитивне рішення всіх членів кооперативу.

  Підсумки

  Той факт, що російське законодавство допускає утворення кооперативу з об'єднанням як трудової участі його членів, так і капіталу останніх, однозначно позитивний. Але дана форма комерційної організації, на жаль, ще недостатньо поширена по причині високої субсидіарної відповідальності учасників.