Поради для всіх
» » Поняття і ознаки підприємництва

Поняття і ознаки підприємництва

Додано: 13.11.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Стійке і ефективне господарювання малих підприємств відіграє особливу роль на шляху до подолання наслідків глобальної економічної кризи. Динамічний розвиток малого підприємництва позитивно впливає на розвиток економіки країни в цілому, так і на матеріальне благополуччя громадян.
Поняття і ознаки підприємництва
Підприємництво є найважливішим елементом у структурі сучасної ринкової економіки. Під цим поняттям розуміють самостійну діяльність, яку здійснюють з метою отримання регулярного прибутку, ризикуючи при цьому власними активами.


Суб'єкт підприємницької діяльності повинен бути офіційно зареєстрований в державних органах. Діяльність може здійснюватися у таких сферах, як продаж товарів, надання послуг або виконання робіт, не воспрещаемих законодавством.

Умови для підприємництва

Перехід до моделі вільних ринкових відносин зажадав переглянути той економічний лад, при якому монополія на власність належала державі одноосібно. При такому підході були обмежені можливості для розвитку творчості та ініціативи. Тому однією з важливих умов життєзабезпечення підприємництва є приватна власність.
Поняття і ознаки підприємництва
Для підтримки здорових ринкових відносин необхідні також і такі істотні умови, як сприятливий податковий клімат, стабільність економіки, лояльна соціальна політика. Важливу роль відіграють також працюючі системи захисту інтелектуальної власності та гнучкі ринкові механізми.

Загальні ознаки

Ознаками підприємництва є:
 • Незалежність і самостійність господарюючого суб'єкта. Людина, ставши підприємцем або займаючи керівну посаду в організації, самостійно займається вирішенням всіх виробничих питань, від рішення яких буде залежати рентабельність бізнесу.
 • Особиста зацікавленість і відповідальність. Ці ознаки підприємництва мають схожість з раніше перерахованими, з тією різницею, що крім прагнення одержати особисту вигоду, підприємець враховує інтереси колективу, фірми, а іноді і країни в цілому, в тому випадку якщо це глобальний бізнес.
 • Творчий підхід, новаторство, оригінальна подача продукту - це теж основні ознаки підприємництва. Справжній бізнесмен завжди перебуває у творчому пошуку. Прагнення бути першим і кращим у своїй ніші змушує його бути на крок попереду конкуруючих фірм. Вітаються такі особистісні якості, як вміння приймати нестандартні рішення, швидко реагувати на сформовану ситуацію, вміти отримати вигоду там, де її не бачать інші.
 • Важливими є і такі ознаки підприємництва, як фінансові та господарські ризики. Саме вони змушують підтримувати динаміку і темп, виключають можливі застої на тлі постійно витає духу суперництва. Новостворений бізнес повинен бути новим, якісно відрізняється від конкурентів.
 • Принцип легалізованої діяльності. Ведення бізнесу без реєстрації в установленому порядку заборонено законодавчо. Крім того, існують такі напрями, діяльність яких повинна в обов'язковому порядку супроводжуватися ліцензуванням.
 • Приватний бізнес

  Поняття "підприємець" з'явилося ще у XVIII столітті, і сьогодні воно є невід'ємною і основною одиницею ринку. За своїми масштабами приватний бізнес ділиться на малий, середній і великий.


  Поняття і ознаки підприємництва
  Згідно з вітчизняною і світовою практикою, одним з основних показників, який береться за основу розмежування в категорії малого чи середнього бізнесу, є чисельність працівників. До вторинних критеріями прийнято відносити величину статутного капіталу, розмір активів, обсяг обороту.

  Малий бізнес

  Згідно законодавству, основні ознаки малого підприємництва - це середня чисельність працівників, яка безпосередньо залежить від обраної діяльності за звітний період, щорічного обороту, а також величини активів. При цьому середньооблікова чисельність працівників не повинна перевищувати:
 • для промислових суб'єктів - 100 людина;
 • для сільського господарства - 60 людина;
 • для оптової торгівлі - 50 осіб;
 • для роздрібної торгівлі - 30 осіб;
 • для інших видів - 50 осіб.
 • Поняття і ознаки підприємництва
  Під суб'єктами малого підприємництва прийнято розуміти діяльність фізичних осіб без утворення юридичної особи. Під суб'єктами, які користуються спрощеним оподаткуванням, мають на увазі організації з максимальною чисельністю до 15 осіб.

  Переваги малого бізнесу

  Організації, що мають ознаки суб'єктів малого підприємництва, володіють наступними перевагами ведення обраного виду діяльності:
 • Можливість швидкої адаптації до створених місцевих умов господарювання.
 • Оперативність і незалежність, а також гнучкість в прийнятті і виконанні рішень.
 • Невеликі витрати на організацію і ведення бізнесу, а також на початковий капітал.
 • Можливість швидкого реагування на зміни ринкового попиту і кон'юнктури.
 • Поняття і ознаки підприємництва

  Недоліки малого бізнесу

  Разом з тим, підприємницька діяльність має ряд недоліків, які можуть виникати під впливом зовнішніх або внутрішніх причин:
 • Високий ступінь нестійкості на ринку викликає більш високий рівень ризику.
 • Допускаються помилки в управлінні, викликані недоліком досвіду слабкою компетенцією керівника.
 • Залежність від великих компаній, банків, держави в цілому.
 • Скрутне вишукування допоміжних позикових ресурсів у фінансових установах, які воліють кредитувати великий бізнес.
 • Труднощі і обережність в укладенні договорів на взаємну співпрацю з контрагентами.
 • Поняття і ознаки підприємництва

  Державна підтримка

  Дрібні організації, що мають ознаки суб'єктів підприємництва, мають право розраховувати на підтримку з боку держави, яка полягає в застосуванні таких заходів:
 • Створення законодавчої бази для підтримки малого та середнього бізнесу.
 • Можливість на пільгових умовах користуватися державними кредитними коштами, матеріально-технічною базою, інформаційними та науково-технічними ресурсами.
 • Усунення бюрократичного підходу до реєстрації, ліцензуванню і сертифікації для організацій, що мають ознаки підприємництва, а також спрощення подання бухгалтерських та статистичних звітів.
 • Надання підтримки у здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.
 • Підтримка у сфері освіти, перекваліфікації та підвищення рівня професіоналізму
 • Успішне функціонування підприємств і організацій, яким притаманні ознаки підприємництва малого сектора, здатне привести до формування та підтримання середнього прошарку населення держави, що, в свою чергу, веде до підвищення соціально-економічного рівня розвитку країни.