Поради для всіх
» » Релігія як феномен культури. Найдавніша релігія

Релігія як феномен культури. Найдавніша релігія

Додано: 22.01.18
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Будь-яка світова релігія є феноменом культури, адже культурою прийнято вважати сукупність уявлень людини про навколишній світ. На відміну від культури, яка визначається як результат взаємодії людини з реальним життям, релігія представляється сукупністю вражень, досвіду, умовиводів і діяльності людей у співвідношенні з сакральної реальністю. Прихильники релігії сприймають цю реальність більш високого порядку як щось їм відкрилося, що прийшло ззовні. Аналізуючи, чому феномен релігії як елемента культури, визначають конкретні форми прояви релігії.


Релігія як феномен культури. Найдавніша релігія

Варіанти визначення релігії

Для того щоб розглядати релігію як феномен людської культури, необхідно зрозуміти, що означає слово «релігія» ( у перекладі - «зв'язок»). Традиційно розуміють релігію як зв'язок людини з Богом. Дуже схоже визначення релігії дає А. Ф. Лосєв, який писав, що релігія – утвердження людини у вічності. Численні наукові роботи дають різні визначення релігії. Це залежить від того, який критерій лежить в основі самого визначення. В якості критеріїв визначають причини виникнення релігії, її роль у суспільстві, взаємодія людини і культу. Тим не менш, підбиваючи підсумки численних пошуків у визначенні релігії, розумієш, що в кожному дослідженні виділяється лише одна або кілька сторін багатогранного визначення релігії. Можна виділити ряд суттєвих моментів, які відзначені у багатьох роботах. Релігія визначається як універсальний спосіб освоєння світу, а також як система особистісних орієнтацій. Крім базових положень у визначенні релігії як однієї з форм культури присутній ряд інших характеристик. Вони істотно відрізняють її від інших форм духовного життя.


Релігія як феномен культури. Найдавніша релігія

Яка риса відрізняє релігію як феномен культури

В релігії формується специфічний спосіб сприйняття світу. В ньому яскраво виражені риси відносини послідовників до суспільства, природі, людині і Богу. Перша риса релігійного світогляду – поділ навколишнього світу на добро і зло. Проблема добра і зла лежить в основі етики як дисципліни. Тому послідовник релігії має право оцінювати з цієї точки зору свого буття. Бог сприймається однозначно як добра істота. Він не має нічого спільного з «темною» стороною світу. Таким чином, поява зла має дві причини: Сатана як повелитель злих сил і свобода волі людини при недосконалості його вибору. В релігії образ Сатани вторинний по відношенню до Бога. Як діючий персонаж у Старому Завіті Сатана зображений у книзі Іова стоїть по ліву руку від Господа. Таким чином, можна зробити висновок, що він є слугою Господа. Образ Сатани представляється якимось активним началом, яке перевіряє людей на істинність віри.

Свобода вибору

Другою відмітною рисою релігійного світогляду є свобода вибору. Фатум відсувається на другий план. Людина вже сама формує свій жереб, впливаючи як на свою долю, так і на долі інших людей. Саме тому особливе місце в релігійних обрядах відведено проповідям, з допомогою яких людина наставляется на шлях істинний. Святі люди стають прикладом для наслідування, адже вони здатні викорінювати в собі всі недосконалості і всіма своїми помислами звертаються до Бога.
Релігія як феномен культури. Найдавніша релігія
Свобода вибору робить людину вразливою, вона стає джерелом зла і недосконалості. На противагу цій свободі людина може підкоритися виконання всіх заповідей, що є ідеалом.

Віра як результат свободи вибору

Розглядаючи релігію як феномен культури і світогляду, можна визначити, що центральне місце в релігійному світогляді займає віра. Віра допомагає людині перейти в інший простір. Людина, володіючи свободою вибору, вибирає віру. Таким чином, віра стає результатом вибору. З допомогою віри людина стверджується у вічному бутті, він отримує можливість самореалізації.

Проблема порятунку душі

Ще одна важлива проблема релігії як феномена культури – це проблема порятунку своєї душі. Тому виникає уявлення про душу, з допомогою якої людина може здійснювати свій зв'язок з Богом. Приклад це зв'язки - релігійний живопис, ікона. Вона заснована на принципі зворотної перспективи, при якому очі Бога дивляться з ікони в душу людини, що звертається до нього з молитвою. Вони змушують звернутися до своєї душі, оцінити вчинки. Наступна проблема релігії як феномена культури - виправдання свого існування. Віруючій людині необхідно покаятися в гріхах, що приведе його у відповідність з релігійними догмами. Гріх же виникає в результаті недосконалості людини, тіло і душа якого не здатні досягти ідеалу.

Релігійні догмати

Релігія як одна з форм культури досить статична відносно догматів, які складаються з найголовніших положень, незмінних у часі. З іншого боку, ці догмати внутрішньо рухливі, так як людина постійно пізнає Бога. Це рух вперед втягує його у творчий процес. Адже людина - незавершене твір Бога, він продовжує самотворчество.

Простір і час в релігії

Час в релігії лінійно. Це можна простежити в християнській архітектурі, так як храми в більшості випадків побудовані у формі хреста, який є символом тимчасової розірваності. Уявлення про внутрішній часу, так само як і про внутрішньому світі, пов'язане з поняттям душі. Простір в релігії можна розділити на священне (у храмі) і мирське. Перехід з одного простору в інше здійснюється у внутрішньому світі людини за допомогою молитви. Релігійна сповідь - приклад такого переходу.
Релігія як феномен культури. Найдавніша релігія

Універсалізм релігії

Визначаючи релігію як феномен культури, необхідно відзначити ще одну з особливостей - її універсалізм. Вона орієнтована на метафізичні відносини, в основі яких – Бог і людина. Інші ж деталі обрядовості і форм побутування (зовнішній вигляд віруючих, особливості харчування тощо) стають вторинними. Існує три основні системи вірувань, класичні релігійні форми – буддизм, іслам і християнство.

Давня релігія

Найдавнішою релігією з основних світових релігій вважається буддизм. Потім з'явилося християнство, а ще пізніше – іслам. Основною для їх формування стали ще більш стародавні релігії. Дані археологічних розкопок, а також докладний аналіз писань підтверджують цей факт. Однак існує безліч теорій, що спростовують цю послідовність. Дискусії про те, яка релігія сама древня, не вщухають і в даний час.

Іслам

Іслам є наймолодшою релігією. У перекладі з арабської «іслам» - "віддання себе Богу". Зародження цієї релігії відбулося в сьомому столітті. Послідовниками ісламу є мусульмани. Їх громади присутні в ста двадцяти країнах світу. Із загального числа живуть на нашій планеті двадцять три відсотки – мусульмани. У світі існує сорок дев'ять держав, в яких вони є більшістю. Згідно з основними положеннями ісламу мусульманин повинен набути особистий досвід, не завдавати шкоди оточуючим, відкритися погляду Божого. На думку послідовників ісламу, вершить долю людини лише Аллах. Тільки він вирішує, в який момент часу створити людині душу, а в якій – розчинити. Таким чином, поява душі і її зникнення у мусульман не пов'язано з народженням чи смертю людини.
Релігія як феномен культури. Найдавніша релігія

Християнство

Християнство з'явилося в кінці першого століття до нашої ери – у першій половині першого століття нашої ери на території Східного Середземномор'я. З його появою міфологічне уявлення про те, як влаштоване життя і світопорядок, зазнало зміна. В основі нової віри - Бог-спаситель, який може допомогти кожній людині. У період раннього християнства страждання трактувалося як основний символ віри. Саме страждають відкривалася Божа благодать. Віра об'єднувала людей в любові, вірі не було чужих. Християни вважали себе на цій землі тимчасовими мандрівниками. У той же час в основі вчення перебуває саме людина. Він несе відповідальність за свої дії і має можливість обрати свій шлях у Царство Боже. Таким чином, християнство стало перетворюватися на світову релігію. З плином часу вона розділилася на три великі конфесії: православ'я, католицтво і протестантизм. Але, незважаючи на ряд відмінностей у віровченні та обрядах, всі християни об'єднані вірою в Ісуса Христа — Сина Божого, який прийшов на Землю, прийняв страждання в ім'я спокути людських гріхів і вознісся на небо. На нашій планеті живе більш мільярда християн: приблизно 700 млн католиків, 400 млн протестантів і 150 млн православних.
Релігія як феномен культури. Найдавніша релігія

Буддизм

Наидревнейшей з сучасних світових релігій є буддизм. Він зародився більш ніж дві з половиною тисячі років тому. В його основу були покладені стародавні вчення Індії – людина прагне до божественного початку, нірвані і просвітління. Досягається це лише медитаціями і самовдосконаленням. Людині необхідно піднятися над своїми прихильностями, перемогти пристрасть, оману, ненависть. Згідно з вченням буддизму, людина не досягає досконалості відразу. Але якщо він йде наміченим шляхом, поступово настає звільнення. В кінці шляху – нірвана, яка дає повну свободу і осяяння.
Релігія як феномен культури. Найдавніша релігія
Таким чином, розглядаючи релігію як феномен культури, можна вважати її основою і стрижнем культури, одним з факторів, що оберігають людство від деградації та моральної загибелі.