Поради для всіх
» » Правила максимізації прибутку та мінімізації витрат

Правила максимізації прибутку та мінімізації витрат

Додано: 21.01.18
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Діяльність кожного підприємства в сучасних економічних умовах є досить актуальною в процесі функціонування суб'єктів ринку. Для того щоб зберегти конкурентоспроможність, керівництво зобов'язане в першу чергу вміти оцінювати фінансово-господарський стан і максимізувати доходи при мінімізації витрат на підприємстві.

Актуальність теми

Метою компанії в ринкових умовах виступає можливість отримати прибуток при мінімальних витратах, що лежить в основі правила максимізації прибутку фірми. Тому підприємство повинно бути конкурентоспроможним, надавати якісні товари і послуги, бути ефективним. Актуальним моментом є правильне управління доходами і витратами. Здійснення головного завдання підприємства - це отримання доходів при найменших витратах, для цього необхідно зменшити витрачання коштів і максимізувати їх використання.


Будь-якому підприємству необхідно діяти при дотриманні правила мінімізації витрат. Для цієї мети необхідно бути ефективним і конкурентоспроможним, надавати тільки якісні товари, послуги або роботи. Велике значення має продумане управління компанією, так як для розширення ринку збуту необхідно управління зовнішньою і внутрішньою політикою організації. Результатом ефективного управління діяльністю будь-якого підприємства буде отримання постійного зростання прибутку. Цьому може посприяти правило максимізації прибутку.
Правила максимізації прибутку та мінімізації витрат

Доходи і витрати: раціоналізація

Вимірювачем ефективності компанії є правило мінімізації витрат і максимізації прибутку. Саме тому на кожному підприємстві головною метою управління одержуваними доходами і наявними витратами.


Механізм раціонального співвідношення між цими двома показниками на підприємстві - це складний процес, що дозволяє управляти в рамках менеджменту компанії. Він забезпечує регулярність і стабільність надходжень від різних видів діяльності, які здійснює підприємство. Максимізувати прибуток і мінімізувати витрати можуть управлінські рішення, які необхідно розробити і реалізувати в процесі управління компанією. Розділити цей процес можна на дві складові: управління доходами і управління витратами. Здійснити цілі та завдання в повному обсязі допомагає побудова механізму співвідношення витрат і доходів при дотриманні правила максимізації прибутку.
Правила максимізації прибутку та мінімізації витрат

Сутність максимізації доходу

Два джерела доходів, які максимізує метод управління: це ціна і обсяг на одну одиницю товарів або послуг, вироблених на підприємстві. Оптимізація ціни означає можливість змінювати вартість в залежності від попиту. Правило максимізації прибутку – це техніка економіки, яка націлена на те, щоб визначити кращу цінову політику для оптимізації доходів підприємства, базуючись на визначенні попиту. Дане правило свідчить, що максимізація прибутку досягається при обсязі виробництва, що відповідає точці рівноваги граничного доходу і граничних витрат. Підприємство, яке збирається вийти на ринок, задається питанням про те, яку ціну використовувати. Правило максимізації прибутку – це в першу чергу оптимізація ціни (зміна її від попиту). Ефективною буде та вартість, яка задовольнить і продавця, і покупця. Існує багато розрахункових методів, але найбільш ефективними вважаються методи низьких і високих цін.
Правила максимізації прибутку та мінімізації витрат
Метод низьких цін при дослідженні правила максимізації прибутку передбачає, що підприємство знайомиться з ціновою політикою конкурентів і спирається на неї при виході на ринок, встановлюючи її нижче, ніж у конкурентів. Метод буде дійсним за умови еластичного попиту на продукцію і послуг. Еластичний попит на ринках відрізняється тим, що незначна зміна в ціні може сильно вплинути на попит. Якщо попит еластичний, то, занизивши ціну, підприємство зможе отримати додатковий дохід, якщо збільшить оборот. Якщо попит не еластичний, відбудеться зворотний процес, який призведе до зниження доходу. Метод високих цін при дослідженні правила максимізації прибутку – абсолютно протилежний методу низьких цін. Даний метод полягає в тому, що необхідно встановити більш високу вартість, ніж у конкурентів. Якщо підприємство вирішується на даний метод, то необхідно в своїй рекламі вказати переваги свого товару, послуги. Але такий метод на практиці в сучасній Росії не буде ефективним. Так як споживач, порівнюючи ціни з конкурентами, швидше за все, не захоче переплачувати. Даний метод не можна назвати ефективним, але він є поширеним на ринку товарів, послуг. Існує також метод тарифних планів, який є більш поліпшеним механізмом управління доходами. Він полягає в тому, щоб запропонувати один і той же товар або послугу різним клієнтам за різною ціною. Якщо підприємство застосовує кілька тарифних планів і задіє більшу кількість клієнтських груп, це дасть компанії можливість отримати більше сукупний дохід. Кожен план для кожної клієнтської групи повинен застосовувати власні умови.
Метод тарифних планів являє собою зовсім інший механізм управління фінансовими результатами підприємства, більш досконалий, ніж метод управління цін. Крім зазначених методів, можна також віднести оптимізацію груп і квотування.

Напрямки максимізації прибутку

Підвищення прибутку різними шляхами допоможе компанії досягти поставленої цілі і завдання. Також головним завданням буде зростання доходів і заниження витрат. Резерви зростання є у будь-якого підприємства. Резерви максимізації доходів для підприємств поділяються на групи резервів збільшення доходів:
 • вдосконалення використання персоналу;
 • підвищення ефективності використання оборотного капіталу компанії;
 • зміна обсягу послуг, які надаються підприємством;
 • підвищення ефективності використання основних засобів.
 • Правила максимізації прибутку та мінімізації витрат

  Правило мінімізації витрат

  Контроль цін і обсягу продажів в сукупності з мінімізацією витрат дозволяє досягти максимального ефекту, ніж при простому моніторингу витрат. Питання про мінімізації витрат стає дуже важливим в умовах високої конкуренції на ринку обмеженого попиту. Всі керівники підприємств використовують свій метод і свою систему мінімізації витрат. Правило мінімізації витрат полягає в наступному: оптимальне поєднання всіх факторів, які використовуються у процесі виробництва, досягається в тому випадку, коли останній витрачений рубль на придбання кожного фактора дає однаковий приріст випуску продукції. Прорахувати всі зміни, що стосуються конкретних витрат, складний процес. Правильно сформульована мета впливає на систему керування витратами і складом її елементів.
  Правила максимізації прибутку та мінімізації витрат
  Мінімізація витрат - це процес, який пов'язаний з визначенням сукупності витрат і структури з урахуванням обмеження фінансових можливостей. Обґрунтовані підходи до наукової організації праці і нормування будуть ефективним рішенням в даній ситуації. Останнім етапом мінімізації витрат на підприємстві буде вибір співробітників, відповідальних за витрати. Призначення осіб, відповідальних за контроль процесів, що дозволить оцінити роботу конкретних підрозділів і виявити місця виникнення витрат. Традиційна система контролю менш ефективна. В основі лежить показник обсягу витрат на персонал при досягненні заданих цілей. Але якщо співробітник не виконав задану кількість продукції, він отримує штраф. В результаті, замість того щоб виготовити потрібну кількість продукції з мінімальним рівнем витрат, підрозділи намагаються вкластися у фінансові рамки. Дуже рідко можна зустріти уважну опрацювання питання участі працівників у розподілі результату, який був отриманий від оптимізації витрат. Тому, використовуючи дану систему управління витратами, керівництво через деякий час може зіткнутися з тим, що рішення будь-якого питання не може відбуватися без його участі, і це може погано позначитися на діяльності всього підприємства.

  Напрями мінімізації витрат

  Під основним резервом зниження витрат розуміється зниження собівартості. Серед джерел зниження собівартості виділяють:
 • зниження витрат на адміністративний персонал;
 • скорочення персоналу та фонду оплати праці;
 • економія витрат на енергію і паливо.
 • Всі фактори зниження собівартості можна представити у вигляді двох категорій: внутрішньовиробничі та позавиробничі. До першої категорії відносять:
 • тенденції обсягу надання послуг;
 • удосконалення організації праці;
 • зростання якості та рівня надання послуг.
 • До другої категорії позавиробничих факторів зниження собівартості можна віднести чинники, на які впливати підприємство не може. Серед них виділимо:
 • відрахування в бюджет і позабюджетні фонди;
 • ставки податків;
 • ринкові ціни на обладнання та матеріали;
 • кліматичні фактори, стихійні лиха і так далі.
 • Труднощі застосування правил

  У будь-який момент діяльності підприємства можуть виникнути труднощі в дослідженні доходів та прибутку фірми при реалізації правила максимізації прибутку. На перших етапах існування підприємства ще немає усталеного ринку збуту, конкурентоспроможності та постійних споживачів. На початковому етапі необхідно прогнозування, яке дозволить підприємству побачити, які витрати потрібні для здійснення заданої діяльності і на який прибуток можна розраховувати. Якщо підприємство вже займає високу позицію на ринку товарів і послуг, то також необхідно відповідально поставитися до управління доходами і витратами на підприємстві. Для того щоб збільшити доходи підприємства, необхідно мінімізувати витрати, відкрити нові філії, збільшити кваліфікацію персоналу і так далі.

  Висновок

  У сучасних умовах головне - вміти правильно розпорядитися своїми доходами і знизити витрати, тому управління на підприємстві доходами і витратами відіграє важливу роль в діяльності будь-якої організації. Показник співвідношення доходів і витрат означає те, наскільки стабільно підприємство, наскільки воно надійно.