Поради для всіх
» » Стратегічний менеджмент: види цілей

Стратегічний менеджмент: види цілей

Додано: 04.11.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Вважається, що кожна організація існує на ринку для виконання ряду певних завдань і задоволення якихось потреб. Для того щоб зрозуміти, про які саме завдання може йти мова в стратегічному менеджменті, і яких цілей якого виду хоче досягти певна організація, необхідно розібратися в понятті самої мети як такої.

Поняття мети, що це таке

Мета – це проміжний етап на шляху до місії, яку ставить перед собою організація. Однак якщо місія – це лише орієнтир для руху, кінцевий стан, то мета – це крок на шляху до місії.


Стратегічний менеджмент: види цілей
Єдиним для будь-якого підприємства є поняття мети. Види цілей при цьому у кожної організації розрізняються.

Поняття місії - що це таке

Місія – досить широке поняття. Так, у кожної окремої організації є своя місія. Наприклад, виробниче підприємство своєю місією може вважати випуск великого обсягу якісної продукції за мінімальною ціною. У торгово-посередницького підприємства місією може вважатися скуповування товарів для більш вигідного перепродажу. Види цілей організації в цих двох випадках різняться.
Стратегічний менеджмент: види цілей
Мета – точне поняття. Вона відповідає на такі питання, як:
 • що конкретно потрібно робити;
 • для чого робити;
 • хто буде відповідальним за досягнення мети;
 • хто буде виконавцем мети;
 • в які терміни необхідно вкластися.
 • Мета ставиться перед підприємством для досягнення місії. Так, для того щоб виробниче підприємство могло випускати якісну продукцію за
  мінімальною ціною (не в збиток), необхідно виконати ряд завдань, наприклад, таких як:


 • вивчення ринку;
 • дослідження серед аналогічних пропозицій конкурентів;
 • мінімізація собівартості продукції при збереженні її якості;
 • пошук нових постачальників, готових запропонувати більш вигідні умови.
 • Для торгово-посередницького підприємства буду доцільні інші цілі:
 • пошук партнерів, готових запропонувати вигідні умови;
 • скупка найбільш дешевої сировини і матеріалів (продуктів, товарів);
 • вивчення ринку з метою пошуку нових клієнтів (покупців);
 • перепродаж товару за ціною, що перевищує вартість закупівлі.
 • Стратегічний менеджмент: види цілей
  І хоча цілі у кожній організації різні, є деяка загальноприйнята класифікація, за якою види цілей діяльності вдалося згрупувати.

  Основні види цілей, класифікація за часом

  Розділити на групи види цілей можна за схожими ознаками. Так, класифікувати їх можна по тимчасовому ознакою на:
 • короткострокові (на досягнення мети відводиться менше 12 місяців);
 • середньострокові (строк виконання – до 5 років);
 • довгострокові (на досягнення цілі виділяється понад 5 років).
 • Довгострокова мета звучить чітко. Так, довгостроковою метою підприємства може бути бажання увійти в трійку лідерів по виробництву шоколаду. Для того щоб виконати завдання, керівництво підприємства буде висувати короткострокові цілі (призначити відповідальну особу для спорудження додаткової будівлі під цехи; збільшити якість продукції). Також можуть бути створені і проміжні (середньострокові) цілі. Наприклад, побудова окремого крила нового цеху; випуск найбільш популярного серед покупців товару в подвійному обсязі.
  Стратегічний менеджмент: види цілей
  Короткострокові цілі носять «поточний» характер і можуть бути змінені, якщо це буде обумовлено певними обставинами. Довгострокові цілі повинні бути точними.

  Класифікація за змістом

  За змістом цілі поділяють на:
 • економічні (збільшення прибутку, складання річної бухгалтерської звітності, пошук нових інвесторів, збільшення вартості акції);
 • адміністративні (удосконалення системи управління персоналом);
 • виробничі (випуск продукції певного обсягу, підвищення якості продукції);
 • маркетингові (просування продуктів компанії, рекламні акції, пошук нових клієнтів, розширення клієнтської бази);
 • технологічні (установка програми 1С, зміна комп'ютерної техніки у відділі обслуговування клієнтів);
 • соціальні (підвищення кваліфікації працівників, забезпечення своїх співробітників житлом, пристрій по трудовому кодексу, повний соціальний пакет).
 • Всі вищевказані цілі носять короткочасний характер (на їх виконання потрібно не більше 12 місяців).

  Класифікація за джерелами

  Залежно від джерел, цілі бувають:
 • зовнішні (широке поняття, що охоплює роботу організації за її межами, наприклад боротьба з конкурентами);
 • внутрішні (цілі, досягнення яких можливе лише в рамках організації, наприклад, введення нової системи мотивації).
 • Зовнішня і внутрішня середовище організації пов'язані один з одним. Так, організація не зможе стати лідером, якщо всередині компанії не буде налагоджена система управління.

  Класифікація за ступенем комплексності

  За ступенем складності досягнення виділяють цілі:
 • складні (включають в себе структуровану мета);
 • прості (односкладові мети).
 • Так, проста мета може звучати наступним чином: підвищити працівників відділу маркетингу. Виконання такої мети можливо в одну дію.
  Стратегічний менеджмент: види цілей
  Складна мета буде містити в собі кілька більш маленьких цілей. Припустимо, завдання – збільшити дохід від продажу продукції. Досягти результату вийде, якщо розділити більш масштабну мету на кілька невеликих завдань: поповнити штаб компанії новими співробітниками, ввести нову систему мотивації, розробити нову програму для продажу продукту (акції, знижки).

  Система цілей всередині організації

  На кожному підприємстві існує своя система цілей. Прийнято виділяти три основні системи:
 • Древо. Корінь дерева – це основна місія організації. Гілки – окремі цілі, виконання яких призводить до кінцевого результату. Кількість гілок може обчислюватися в тисячах. Так, велика гілка – важлива мета. Маленький сучок – односложная завдання.
 • Ієрархія. Перехід від місії до менш важливим цілям. І так до нескінченності, до самої легкої завдання.
 • Стратегічний менеджмент: види цілей
 • Ранжування. Поділ основної місії на дві/три об'ємні мети. Кожна мета, у свою чергу, буде ділитися на більш дрібні завдання. Таким чином, виконання певної кількості попутних більш дрібних завдань ведуть до виконання єдиної мети.
 • В організаціях зараз досить популярна система ранжирування. На великих підприємствах таку систему можуть іменувати як облік по центрах відповідальності, де у кожного окремого ділянки свої цілі і своя міра відповідальності.

  Види речень за метою

  Види речень залежать від відправної точки і від результату, якого необхідно досягти. У таблиці нижче можна ознайомитися з різновидами пропозицій.

  Попит на продукт  Мета  Дія  Негативний попит  Підвищити попит на продукцію  Привернути увагу споживача, змінивши якість продукту і знизивши ціну  Відсутній попит  Підняти попит  Вивчити ринок, розвідати обстановку на боці конкурентів, запропонувати покупцеві більш вигідні умови, ніж пропонують інші організації  Нерегулярний попит (сезонний)  Пошук способів для постійного збільшення попиту  Встановити гнучкі ціни на продукцію  Позитивний  Підтримувати інтерес з боку покупців  Змінювати упаковку продукту, незначно змінювати ціну на товар  Великий попит  Кілька знизити попит на товар або зайнятися розширенням підприємства  Знизити ціну на продукцію або розробити план для розширення організації

  Попит дійсно породжує пропозицію. Іншими словами, в залежності від того наскільки зацікавлений споживач продукції підприємства, керівництвом можуть прийматися різні рішення щодо удосконалення діяльності організації.

  Умови для постановки цілей

  Будь-яка мета повинна відповідати певним умовам, серед яких:
 • ясність, прозорість, очевидність (трактування мети не повинна звучати двозначно);
 • узгодженість (мета не може суперечити іншої мети);
 • сумірність (на досягнення будь-якої мети відводиться певна кількість часу);
 • чіткість завдання повинна бути гранично точною);
 • спрямованість (повинна бути поставлена для досягнення певного результату);
 • специфічність (складається з урахуванням специфіки діяльності підприємства).
 • Всі умови повинні виконуватися одночасно, а не відокремлено один від одного.
  Стратегічний менеджмент: види цілей
  Основною ж метою комерційного підприємства прийнято вважати отримання максимального прибутку при мінімальних витратах. Насправді ж, підприємства часто таку мету, як збільшення доходів, складаючи план на рік, зазначають в останню чергу, висуваючи на більш високу ступінь завдання, які допоможуть задовольнити потребу споживачів.