Поради для всіх
» » Види суб'єктів підприємницької діяльності. Підприємницьке право

Види суб'єктів підприємницької діяльності. Підприємницьке право

Додано: 16.05.18
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Суб'єктами підприємницької діяльності є особи, які проводять господарську діяльність на професійній і постійній основі. Це можуть бути особи з формуванням або без створення юридичної особи. Всі ці суб'єкти права володіють певними майновими правами, наділені на рівні законодавства правами і обов'язками та повинні бути зареєстровані в установленому нормативними актами порядку.

Ознаки

Всі господарюючі суб'єкти повинні відповідати певним критеріям:
 • мати (розпоряджатися) майном і нести за нього повну відповідальність;
 • володіти відповідною компетенцією;
 • мають майнові і немайнові права;
 • керувати процесом діяльності особисто або через уповноважених осіб;
 • зареєструвати свою діяльність так, як вимагає цього чинне законодавство.
 • Крім цього, громадянин, який здійснює підприємницьку діяльність, повинен відповідати певним вимогам:


 • володіти повною дее - і правоздатність;
 • мати постійне місце проживання.
 • Для індивідуальних підприємців є ще одна вимога – за борги, сформовані в ході ведення господарської діяльності, вони несуть відповідальність власним майном. У разі відсутності майна проводиться примусова процедура банкрутства.
  Види суб'єктів підприємницької діяльності. Підприємницьке право

  Основні види класифікацій

  Правове становище суб'єктів підприємницької діяльності передбачає ведення бізнесу в якості індивідуального підприємця або юридичної особи. Індивідуальні підприємці – це найпростіша форма бізнесу, при якій громадянин провадить діяльність без створення юридичної особи, але з повною відповідальністю власним майном за можливі негативні наслідки.


  Юридичні особи, відповідно, зобов'язані створювати юридичну особу, і мають широку класифікацію. Насамперед, вони можуть бути комерційними і некомерційними. Остання форма ведення бізнесу не передбачає отримання прибутку, хоча це і не забороняється законом, за умови, що це передбачено в статутних документах і не суперечить основній меті створення підприємства. Наступна класифікація передбачає градацію господарюючих суб'єктів за організаційно-правовою формі. Це фактично встановлена на рівні законодавства структура бізнесу з визначенням обов'язків і прав засновників, з встановленими правилами формування підприємства, майна та порядком функціонування. На рівні законодавства чітко прописані різноманітні організаційно-правові форми, а саме в Цивільному кодексі, проте ряд вимог передбачено окремими нормативними актами. Існує ще одна класифікація, що дозволяє виділити види суб'єктів підприємницької діяльності за трьома критеріями:
 • Товариства, які не мають власного майна, а розпоряджаються ним на правах оперативного або господарського відання. Яскравий приклад – унітарні підприємства.
 • Формування з зобов'язальними правами, тобто засновники мають право не тільки на отримання прибутку від господарської діяльності, але і на частину майна в разі ліквідації. Наприклад, споживчі кооперативи.
 • Некомерційні товариства, засновники яких не володіють майновими правами.
 • Види суб'єктів підприємницької діяльності. Підприємницьке право

  Бізнес без утворення юридичної особи

  В цю категорію потрапляють індивідуальні підприємці – фізичні особи, голови фермерських господарств після проходження офіційної реєстрації.
  До основних прав і зобов'язань таких формувань відносять:
 • обов'язок відповідати за борговими зобов'язаннями власним майном;
 • мають право на створення юридичної особи;
 • для ІП передбачена судова процедура визнання банкрутом.
 • В іншому до таких осіб застосовуються норми, передбачені для юридичних осіб. Законодавством передбачена ще одна форма підприємств без формування юридичної особи – просте товариство або об'єднання ІП (двох і більше). Такі особи об'єднують свої матеріальні ресурси на основі договору для досягнення максимального прибутку, не утворюючи при цьому юридична особа. Всі учасники в даному випадку несуть солідарну відповідальність.
  Види суб'єктів підприємницької діяльності. Підприємницьке право

  Господарські товариства

  Виділяють кілька видів суб'єктів підприємницької діяльності в даній категорії: АТ, ТОВ, ТДВ. Всі вони мають кілька подібних ознак:
 • наявність статуту;
 • випуск акцій через відкриту чи закриту підписку;
 • публічні звіти про свою фінансову діяльність;
 • наявність органів управління двох - трьох рівнів.
 • Некомерційні організації

  Основна відмінна риса здійснення підприємницької діяльності в даному випадку – відсутність мети у вигляді отримання прибутку.
  За організаційно-правовою формою підприємства можуть створюватися у вигляді:
 • Фондів. Така форма не передбачає членства. Створюються з метою досягнення соціальних, освітніх чи культурних, інших цілей. Засновники не несуть відповідальності за боргами фонду.
 • Споживчих кооперативів. Створюються на добровільній основі шляхом об'єднання майнових внесків.
 • Релігійних або громадських організацій. Також є добровільними формуваннями, але створюються на основі спільності інтересів.
 • Союзів або асоціацій між юридичними особами. Створюються для координації зусиль в досягненні загальних цілей, часто професійних.
 • Суб'єкти підприємницької діяльності є самостійними і юридично незалежними, мають у своєму віданні майно. Матеріальна основа таких одиниць формується за рахунок добровільних членських внесків, які можуть вноситися на регулярній або нерегулярній основі. У той же час споживчі кооперативи можуть розподіляти і отримувати прибуток, їх діяльність регулюється не тільки нормами ЦК, але окремими федеральними актами.
  Види суб'єктів підприємницької діяльності. Підприємницьке право

  Муніципальні і державні унітарні підприємства

  Відмітна особливість цих видів суб'єктів підприємницької діяльності – відсутність майнових прав, при цьому майно у підприємств є, але на праві оперативного або господарського управління. У світлі цього воно є неподільним не може розподілятися на акції або на внески і повністю належить державі або знаходиться в муніципальній власності.

  Такі підприємства формуються для вирішення державних завдань, коли майно не підлягає приватизації, або для реалізації соціальних завдань, забезпечення дотуються видів діяльності.
  Види суб'єктів підприємницької діяльності. Підприємницьке право

  Виробничі кооперативи

  Цей вид суб'єктів підприємницької діяльності ще називається артіль і створюється на добровільній основі, за рахунок об'єднання громадян, їх господарської, виробничої діяльності, пайових внесків тощо. В артілі можуть входити навіть юридичні особи. Основне завдання виробничого кооперативу – переробка, виробництво, збут переважно сільськогосподарської продукції, побутове обслуговування та інші послуги. У даному випадку юридична особа, що входить до складу, може виконувати певні послуги або роботи. Всі члени кооперативу несуть субсидіарну відповідальність, розмір якої встановлюється на рівні законодавства. У назві такого підприємства повинно обов'язково бути присутнім слово «артіль» або «виробничий кооператив». У таких суспільствах немає статутного капіталу, а все спільне майно поділяється на паї.
  Види суб'єктів підприємницької діяльності. Підприємницьке право

  Висновок

  З повним списком можливих видів господарської діяльності можна ознайомитися в загальноросійському класифікаторі (КВЕД-2). А в цілому, умовно розділити усі види діяльності можна на 4 категорії: виробнича, фінансова, комерційна та консультативна.