Основні види і типи бізнес-планів, їх класифікація, структура та застосування на практиці

0 208

Кожен бізнес-план є унікальним, адже розробляється під ті або інші конкретні умови. Але потрібно ознайомитися з різними типами бізнес-планів, щоб розуміти їх ключові особливості. Фахівці рекомендують робити це перед складанням власного подібного документа.

Що таке бізнес-план?

Основні види і типи бізнес-планів, їх класифікація, структура та застосування на практиці
Сьогодні існує велика кількість класифікацій бізнес-планів. У кожного автора є свій орієнтир і ключові моменти, за якими може відбуватися дана класифікація. Але при детальному аналізі можна зрозуміти, що у всіх описуються три основні напрямки. Звичайно, таку градацію ні в якому разі не можна назвати жорсткою і суворою. Але при всьому цьому саме завдяки їй можна отримати повне розуміння того, який вид планування потрібно вибрати для того, щоб розробити свій бізнес-план, враховуючи завдання, які були поставлені.


Бізнес-план являє собою план або програму, за якою здійснюються бізнес-операції, а також дії фірми. У такому документі повинна бути прописана інформація про компанії, що надаються товарах і послугах, виробництві, планованих ринках збуту, маркетингу, а також організації різних операцій і аналізу їх ефективності. Бізнес-план є програмним продуктом, який виробляється при бізнес-плануванні.

Види бізнес-планів за призначенням

Перший напрямок являє собою бізнес-план, який призначений для одержання фінансів з зовнішніх джерел. В якості таких джерел можуть використовуватися:
 • банківський кредит;
 • інвестиції від партнерів по бізнесу або акціонерів;
 • кошти, отримані від грантових організацій.
 • Потенційні інвестори пред'являють особливі вимоги до бізнес-плану, які обов'язково потрібно дотримуватися. Більш того, дуже часто у можливих інвесторів навіть є свої форми, що використовуються для заповнення заявок. Такі документи стандартизовані, і компанії працюють за ним роками. Власне кажучи, завдяки їм можна скласти ідеальний для інвестора бізнес-план, який чудово покаже всі переваги від вкладення грошових коштів.


  Існує й такий тип бізнес-плану, який розробляється виключно для внутрішнього користування. У подібному документі повинні бути показані можливі ризики, а також характеристики роботи майбутнього підприємства, серед яких:
 • специфіка;
 • потенціал в роботі;
 • можливості.
 • Такий документ можна порівняти зі своєрідною дорожньою картою, яка необхідна для звірки під час управління компанією. Саме на цю картку можна орієнтуватися, коли приймається рішення.
  Основні види і типи бізнес-планів, їх класифікація, структура та застосування на практиці
  Серед типів бізнес-планів підприємства виділяється і такий, який використовується при необхідності змінити що-то в компанії, яка вже функціонує. Наприклад:
 • ввести нову послугу або товар;
 • провести запуск нового підрозділу або напряму;
 • перезапустити компанію з нуля.
 • Саме завдяки грамотно складеного бізнес-плану можна отримати цілісне розуміння того, які потрібні дії для досягнення необхідних результатів. Бувають і такі типи бізнес-планів (залежно від горизонту планування):
 • стратегічні;
 • короткострокові;
 • середньострокові;
 • довгострокові.
 • Методики складання подібних документів можуть бути різними. Більш того, вони можуть розроблятися для різноманітних типів організацій і їх сегментів. Стосується як вже працюючих компаній, так і нещодавно створених.

  Короткострокові і середньострокові плани

  Такий тип бізнес-плану, як короткостроковий, складають на термін, який не перевищує рік. Він завжди заснований на ресурсах, які вже є. При цьому реальний стан фінансів і колективу має бути розписано помісячно. Що стосується середньострокових планів, то вони можуть охоплювати термін, який дорівнює 3-5 років. У них докладно описуються кількісні показники функціонування підприємства. При цьому основним об'єктом планування є потреби у фінансуванні, виробничі ресурси, перспективні розробки та дослідження, а також організаційна схема компанії.
  Основні види і типи бізнес-планів, їх класифікація, структура та застосування на практиці

  Стратегічний бізнес-план

  Такий документ зазвичай розробляється на термін, що перевищує 5 років. Він має набагато меншу деталізацію, вміщуючи в основному інформацію про магістральних напрямках господарювання з прописаними вимогами розвитку і зростання. Стратегічний план відноситься до основних типів бізнес-планів і містить довгострокові цілі, які прописуються в залежності від місії компанії. При складанні також враховуються можливі способи досягнення цілей. На горизонт планування впливає багато факторів, але найбільш важливим вважається стійкість середовища, в якій веде свою діяльність компанія. Із збільшенням кількості ризиків і невизначеності - зменшується охоплює плани термін. Звичайно, план може складатися на тривалий термін навіть при великих ризиках, але експерти відзначають, що в такому випадку він носить скоріше рекомендаційний характер.

  Бізнес-план по типу проекту

  Існує багато класифікацій бізнес-планів, в яких тим чи іншим чином прописуються різні умови функціонування проекту. Але всіма підприємцями обов'язково приймається до уваги класифікація бізнес-планів за типом проекту. Так, можуть виділяти:
 • комерційний проект;
 • бюджетний (або державний) проект.
 • Дуже часто сюди зараховують і розрахунок, а також дослідження соціальної частини проекту.
  Основні види і типи бізнес-планів, їх класифікація, структура та застосування на практиці
  Також існують такі типи і форми бізнес-плану:
 • Розгорнутий.
 • Бізнес-план з експертним висновком.
 • ТЕО (містить технічне та економічне обгрунтування обраного проекту).
 • Бізнес-план - презентація.
 • Скорочений (такий бізнес-план не включає фінансові розрахунки).
 • Цілі та цільова аудиторія

  Основні види і типи бізнес-планів, їх класифікація, структура та застосування на практиці
  Коротко типи бізнес-планів можна класифікувати і за аудиторією, яка є для них цільової. Можливе створення такого документа для внутрішнього користування керівництвом або групою менеджерів. Також в якості адресантів можуть виступати:
 • банкіри, які розглядають питання про виділення кредиту;
 • інвестори, які шукають перспективні і привабливі компанії для подальших фінансових вкладень;
 • акціонери, які приймають рішення про розширення бізнесу;
 • держслужбовці, яким доручено оцінити соціальну значимість проекту;
 • бізнес-партнери, які приймають рішення про спільну участь у проекті.
 • Нерідко може застосовуватися класифікація по цілям, серед яких часто виділяють такі:

 • розширення існуючого виробництва;
 • створення нового підприємства;
 • фінансове оздоровлення компанії;
 • складання стратегії розвитку;
 • створення актуального плану роботи компанії.
 • Виділяють класифікацію за об'єктами бізнесу. Цей тип передбачає, що можливо ведення планування або для групи підприємств, або ж для цілого підприємства (може бути, як нове, так і вже працююче). Об'єктом бізнесу може бути і інвестиційний проект.

  Стандарти розробки

  Основні види і типи бізнес-планів, їх класифікація, структура та застосування на практиці
  Міжнародне співтовариство декларує велика кількість організацій, що склали типові методики з розробки бізнес-планів (типи і структура їх може бути різною). Перевага таких документів полягає в тому, що вони складаються виключно у вигляді рекомендацій, а перевіряються і застосовуються при цьому в самих різних умовах (при цьому не грає ролі специфіка бізнесу, а також регіон роботи і розмір компанії). Найбільш популярними є такі методики:
 • UNIDO. Підрозділ ООН, яка займається промисловим розвитком. Воно працює в країнах, які характеризуються не дуже високим рівнем індустріального розвитку. Головна мета – підвищення добробуту регіону. У міжнародній практиці ця методика є найбільш деталізованою і дуже докладною. Експерти рекомендують користуватися нею в якості орієнтира підприємцям, які вперше зіткнулися з необхідністю розробки докладного бізнес-плану.
 • ЄБРР. Стандарт планування від Європейського банку реконструкції та розвитку визнаний у світовому співтоваристві, але в основному використовується досвідченими підприємцями. Причина цього полягає в тому, що методика є досить короткою, а великі розділи об'єднують основні пункти. Даний тип бізнес-плану бізнес-планування орієнтується на глибоку опрацювання фінансової частини плану. При цьому особливо ретельно враховуються і контролюються позикові кошти.
 • KPMG. Цей стандарт розроблений міжнародної консультаційно-аудиторської мережі. Він має збалансований підхід до кількісного відображення інформації.
 • Всі перераховані вище стандартні визнані світовим співтовариством і активно використовуються на сьогоднішній день. Але існує також багато інших методик, наприклад:
 • внутрішні;
 • регіональні;
 • галузеві.
 • Ніхто не заважає установам, які є потенційними інвесторами, випустити свій стандарт з чітко прописаними вимогами. Тільки точне відповідність їм дозволяє прийняти документ на розгляд.

  Структура

  Основні види і типи бізнес-планів, їх класифікація, структура та застосування на практиці
  Перелік основних видів і типів бізнес-планів допомагає зорієнтуватися в їх розмаїтості, але варто розуміти, що кожен подібний документ унікальний. Їх об'єднує структура, яка приблизно однакова для будь-якого бізнес-плану. Звичайно ж, є багато нюансів, які полягають в тому, наскільки глибоко опрацьовані пункти плану, як вони названі або де розташовані у тексті. Важливо, щоб очікування тих, для кого розробляється подібний документ, були виправдані. Практично завжди містяться такі розділи:
 • Титул. Даний розділ завжди йде першим і вважається особою документа. Саме враження від титульної сторінки є найважливішою умовою для прийняття рішення про подальший розгляд проекту. Особливо, якщо мова йде про інвесторів, у яких кожна хвилина на рахунку. Тут потрібно розмістити інформацію про авторів (обов'язково вказівку посади та досвіду роботи), підприємстві, пропозиції (його суть і мета), потреби для реалізації, а також інші необхідні відомості (наприклад, важливі примітки та конфіденційність).
 • Зміст. Незалежно від типів бізнес-планів цей пункт є завжди. Вимагається перерахування основних розділів, які допоможуть експертам максимально швидко знаходити потрібну інформацію. До речі, саме завдяки відпрацьованим змісту можна зрозуміти, наскільки чітко творці проекту розуміють план дій.
 • Резюме. Експерти рекомендують складати цю частину індивідуально в кожному випадку. Тут у розрахунок повинні прийматися потреби та очікування тих потенційних інвесторів, перед якими проводиться презентація проекту в конкретному випадку. Варто розуміти, що у різній аудиторії різні мотиви, без чіткого розуміння яких, шанси зацікавити потенційного інвестора дуже низькі. Різні види і типи бізнес-плану включають такий пункт. Тут потрібно прописати сильні сторони підприємства, потрібну суму інвестицій, можливі ризики та строки повернення коштів, які були вкладені.
 • Опис підприємства. Допомагає сформувати точне розуміння того, що це за компанія, а також особливості її організаційної структури і чим вона займається. Обов'язково внести інформацію про те, чому підприємство в змозі виконати прописаний бізнес-план. Будь-які типи і форми бізнес-плану включають інформацію про виробничі потужності та обладнання, а також унікальних розробках, ноу-хау і технологічних рішеннях. Особливу увагу варто звернути на системи контролю якості та управління виробництвом. Можна розповісти про команду фахівців, які будуть працювати над проектом, і про їх компетенції та професіоналізм.
 • Маркетинговий план. Цей розділ вимагає відповіді на всі питання, що стосуються цінової політики компанії, а також особливостей просування послуг чи продукту, PR і реклами. Потрібно відзначити також потенціал ринку. Цей розділ містить опис плану збуту продукції.
 • Організаційний план. У цьому пункті потрібно надати детальний опис схеми взаємодії всіх без винятку підрозділів компанії. Також на цьому етапі включена координація та контроль роботи співробітників компанії.
 • Фінансовий план. Всі типи бізнес-планів обов'язково включають цей пункт, адже саме він є найбільш цікавим для інвесторів. Краще, щоб у його розробці брала участь фінансова служба компанії. Треба точно вказувати всі очікувані доходи, витрати і будь-які інші фінансові показники з термінами реалізації.
 • Оцінка ризиків. Аналіз ризиків обов'язково повинен бути присутнім в плані. Також неодмінно потрібно пропрацювати варіанти зниження шкоди від ризиків або їхньої нейтралізації.
 • Додатка. Незалежно від типів і форм бізнес-плану в даному розділі потрібно помістити інформацію, яка може як підтвердити обґрунтованість бізнес-плану.
 • Який бізнес-план потрібен для відкриття бізнесу в селищі міського типу?

  Жителі невеликих населених пунктів нерідко замислюються про відкриття власного бізнесу. Варто зазначити, що бізнес-план для селища міського типу – така ж обов'язкова умова, як і для великих міст, адже тут також потрібно опрацювати перспективи і врахувати можливі ризики. Найбільш перспективними напрямками діяльності вважаються такі:
 • торгівля;
 • послуги;
 • виробництво.
 • Так, найбільш часто у таких невеликих населених пунктах відкривають перукарні, аптеки, шиномонтажні майстерні. Одним з найбільш перспективних стане фермерське господарство. При мінімальних вкладеннях можна отримати хороший дохід.

  Як відкрити власну освітню установу?

  Завдяки реформуванню системи освіти, а також сучасним соціально-економічним умовам, відкриття навчального закладу (ОУ) в нашій країні стало досить прибутковою справою. Швидка окупність і чимала рентабельність постійно привертають велику кількість підприємців. Основні типи і види бізнес-плану ОУ припускають, що потрібно дуже ретельно опрацювати оцінку ризиків такого бізнесу. Але при цьому перспективи дуже великі, в силу постійно зростаючого попиту на освіту. Серед іншого можна відкрити такі установи:
 • освітні курси;
 • повноцінні навчальні заклади;
 • дитячі центри розвитку і т. п.
 • Основні види і типи бізнес-планів чудово підходять і для створення такого документа. Потрібно розуміти, що обов'язково потрібно прописати фінансові показники, скласти маркетинговий план та опрацювати ризики.


  Схожі поради

  Публікації
  Корисні поради - поради.pp.ua

  Якщо ви використовуєте матеріали з сайту,посилання на сайт Обов'язкове!!!.