Поради для всіх
» » SWOT: розшифровка абревіатури, аналіз, сильні і слабкі сторони

SWOT: розшифровка абревіатури, аналіз, сильні і слабкі сторони

Додано: 16.05.18
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Кожна організація, націлена на тривале існування в умовах ринку, повинна враховувати у своїй діяльності такий важливий момент, як планування. Однак, як відомо, всі плани повинна базуватися на попередньому аналізі і визначенні основних напрямків розвитку. Існує безліч методик аналізу діяльності підприємства. Але є один, який за останній час особливо полюбився професійним менеджерам – це аналіз SWOT, розшифровка якого полягає в об'єднанні перших букв чотирьох англійських слів в абревіатуру. Наведена нижче стаття розкриє суть назви цієї методики і розповість про основні її особливості.
SWOT: розшифровка абревіатури, аналіз, сильні і слабкі сторони

SWOT: розшифровка

Вся суть такого методу стратегічного дослідження діяльності фірми полягає в самій його назві. В своїй назві цей метод зібрав чотири англійські слова – strengths, weaknesses, opportunities, threats. Кожне слово відповідає за певну частину проведення аналізу.


Таким чином, перше слово strengths в перекладі означає «сильні сторони». Як правило, при дослідженні в першу чергу вивчаються саме ті аспекти, які є рушійною силою для організації. Друге слово – weaknesses, в перекладі означає «слабкі сторони». Після виявлення сильних сторін, менеджер проводить аналіз визначає, якими недоліками володіє певна компанія. Третє слово – opportunity, що в перекладі з англійської означає «можливість». На цьому етапі дослідження визначаються ті можливості, якими компанія може скористатися для досягнення успіху або підтримання себе в рамках рентабельності. Четверте слово – threats, в перекладі означає «загрози». При дослідженні загроз визначаються головні ризики для організації, завдяки чому розробляються плани щодо їх запобігання або подолання в разі їх настання.


Таким чином, розшифровка SWOT говорить сама за себе і вже з цього визначення стає зрозуміло, що подібний аналіз проводиться у чотири етапи, а після чого на підставі отриманих результатів складаються конкретні плани дій для фірми.
SWOT: розшифровка абревіатури, аналіз, сильні і слабкі сторони

Цілі і завдання

Варто окремо зупинитися на цілях і завданнях SWOT-аналізу сильних і слабких сторін організації. Головна мета – це визначення ступеня розвитку і вироблення плану дій по досягненню наміченого рівня. Момент проведення аналізу – це своєрідна точка відправлення до заданої мети, яка визначає місце компанії на поточному ринку реалізації товарів і послуг. Головне завдання цього аналізу - визначення зв'язку між самими сильними і слабкими сторонами фірми.
SWOT: розшифровка абревіатури, аналіз, сильні і слабкі сторони

Види аналізу

Виділяють три основних види цього аналізу:
 • експрес;
 • зведений;
 • змішаний.
 • Слід детальніше зупинитися на кожному з цих видів. Експрес аналіз, як правило, самий популярний варіант, який допомагає швидко і просто вивчити сильні сторони (strengths) і слабкі сторони (weaknesses) організації. Відмінність цього виду від інших полягає в тому, що тут основну увагу зосереджено на вивченні сильних і слабких сторін, як основних факторів успіху фірми.
  Зведений аналіз – це дослідження, що дозволяє на підставі головних показників, що визначають працездатність виробити найбільш оптимальний курс, за яким необхідно слідувати фірмі, виходячи з своїх перспектив розвитку. Змішаний – це вид дослідження, який поєднує в собі два попередніх і полягає в тому, що за допомогою його можна визначити конкурентоспроможність фірми і намітити чіткий план дій для досягнення потрібних цілей. Подібний вид аналізу дає найбільш точні результати дослідження.
  SWOT: розшифровка абревіатури, аналіз, сильні і слабкі сторони

  Ключові аспекти

  Завжди варто пам'ятати, що SWOT-аналіз застосовується для того, щоб мати можливість здійснити стратегічне планування шляхів розвитку організації або її складових частин. Такий аналіз повинен бути сконцентрований на тому, щоб якомога ефективніше використати наявні можливості і під час залучити необхідні ресурси для своєчасного запобігання впливу негативних зовнішніх факторів і загроз. Щоб розроблені стратегії з урахуванням SWOT дійсно були реалізовані, при дослідженні користуються такими матрицями, які отримали назву Balanced Scorecard. Цей інструмент дозволяє виявити, які напрямки фірми в стратегічному розвитку є основоположними. Всі дані оформляються коротко і фіксуються в SWOT-матриці, що дозволяє наочно відобразити чинники аналізу. Однак її мінусом є те, що по ній важко визначити додаткові відомості. Наприклад, в комірці W (weaknesses – переклад «слабкі сторони») вказаний факт плинності професійних кадрів, але це лише факт, не підкріплений докладним дослідженням і визначенням причини. Тому керівникам рекомендують використовувати додаткові інструменти для проведення аналізу і тим самим формувати додаткове підкріплення у вигляді розрахунків, присвячених кожному фактору.
  Дуже корисний такий аналіз для проведення конкурентної розвідки. Як правило, ймовірність отримання достовірної інформації про конкурентів при цьому методі складає більше 50 %.
  SWOT: розшифровка абревіатури, аналіз, сильні і слабкі сторони

  Плюси SWOT-аналізу

  Зрозумівши розшифровку SWOT і сутність цього методу, слід визначити його переваги і недоліки. Виділяють такі плюси, як:
 • Легкість проведення. З таким аналізом зможе впоратися як досвідчений менеджер, так і будь-який інший фахівець, який має можливість отримати основні дані про компанії.
 • В ході аналізу встановлюються чіткі зв'язки між компанією, її можливостями і проблемами.
 • Для визначення ключових моментів при SWOT-аналізі не потрібно вдаватися до збору великих дані.
 • Таке дослідження може розповісти про рентабельності компанії і провести порівняння з конкуруючими фірмами.
 • Цей аналіз дає можливість сконцентруватися на слабких сторонах фірми.
 • Аналіз дозволяє запобігти небезпеки, які можуть принести шкоду фірмі з навколишнього її середовища.
  SWOT: розшифровка абревіатури, аналіз, сильні і слабкі сторони
 • Мінуси SWOT-аналізу

  Будь-який управлінський інструмент і метод має не тільки позитивні сторони, але і негативні. Тому, виходячи з мінусів, необхідно визначити доцільність використання цього способу проведення аналізу в конкретній ситуації.

  Виділяють наступний ряд мінусів цього дослідження:
 • У такому аналізі відсутня часова динаміка. Ринкова ситуація змінюється регулярно і стрімко. Тому вибираючи цю методику аналізу важливо врахувати, що вона не зможе в повній мірі попередити про зміни у зовнішній середовищі.
 • Дослідження не бере до уваги оцінюють і кількісні показники, з-за чого інформація зводиться до мінімуму.
 • Часто із-за недосвідченості менеджера в такому аналізі відображаються суб'єктивні показники.
 • Коли варто провести такий аналіз?

  Обов'язково потрібно провести такий аналіз, якщо є необхідність створити загальну картину того, що відбувається на підприємстві або в організації чи зібрати конкретні факти, які в подальшому можуть стати основою для більш поглибленого дослідження. Це може послужити початковим каталогом висвітлення всіх питань. Варто зазначити, що такий грубий чек-лист основних факторів може бути складений навіть перед проведенням переговорів або зустрічей з діловими партнерами, що допоможе визначити доцільність співпраці. Не варто застосовувати такий інструмент для аналізу, якщо підприємство має потребу у відомостях про динамічні зміни або при дослідженні зовнішнього середовища для вироблення довгострокових планів. Завжди варто пам'ятати, що SWOT-аналіз показує картину дійсності і може бути лише частиною довгострокового планування. Крім цього, необхідно враховувати, що такий метод дослідження – це спосіб отримання лише фрагментарною і статичної інформації.
  SWOT: розшифровка абревіатури, аналіз, сильні і слабкі сторони

  Висновок

  Підводячи підсумок, варто зазначити, що SWOT-аналіз – це прекрасний спосіб швидко оцінити поточний стан справ фірми і врахувати все Про (opportunity - в перекладі «можливості»). Виходячи з цього, компанія може визначити ефективність заданого курсу діяльності. Зрештою, знаючи про всіх факторах Т (threats - в перекладі «загрози»), можна не тільки передбачити проблеми і ризики, але використовувати їх з вигодою.