Поради для всіх
» » Посадова інструкція електрика, що повинна містити, основні розділи і призначення

Посадова інструкція електрика, що повинна містити, основні розділи і призначення

Додано: 01.03.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Посадова інструкція електрика - це найважливіший документ, який вимагає копіткого ставлення до його складання і використання. Якщо наймач не приділить йому належної уваги, у подальшому, в процесі роботи, можуть виникнути складності у регулюванні відносин з працівником, для якого вона складалася. У загальному розумінні, посадова інструкція - це документ, який використовується як додаток до договору з метою роз'яснення діяльності працівника, його обов'язків, прав і повноважень.

Посадова інструкція електрика, що повинна містити, основні розділи і призначення

Що повинна містити посадова інструкція для електрика?

За змістом цього документа слід сказати, що він може мати різний вигляд для окремих випадків. Прикладом може послужити посадова інструкція електрика на виробництві або у сфері ЖКГ, для цих робочих передбачаються спеціальні обов'язки.

Загальні положення

Будь-яка посадова інструкція електрика повинен мати у своїй структурі такі пункти:
 • опис, для чого вона створена і що встановлює, на якому підприємстві;
 • до якої категорії відноситься приймається на роботу електрик;
 • освіта, яку повинен мати майбутній співробітник для прийому на роботу;
 • кому ця людина буде підкорятися і до якого підрозділу ставитися;
 • основні знання, якими повинен володіти електрик:
 • знати технологію ремонтних робіт;
 • бути обізнаним про те, яким чином може прокладатися проводка;
 • розуміти електромонтажні схеми;
 • розбиратися в порядку і способи виконання робіт з обслуговування різного електрообладнання і електроустановок;
 • мати навички та відомості щодо безпечного поводження з електроустановками;
 • розбиратися в характерних пошкодженнях і знати, яким чином їх треба усувати;
 • вивчити правила охорони праці на підприємстві і виконувати їх вимоги;
 • знати нормативні акти та рекомендації з безпечної експлуатації та ремонту електроустаткування.
 • Обов'язки електрика

  Посадова інструкція електрика, що повинна містити, основні розділи і призначення
  Посадова інструкція повинна електрика визначати і спектр обов'язків, які має виконувати працівник:
 • забезпечувати і підтримувати нормальне безаварійне стан електрообладнання;
 • за необхідності проводити монтаж нових електромереж;
 • проводити плановий огляд і ремонт електричного обладнання;
 • виявляти причини зносу або поломки та усувати їх у найкоротші терміни;
 • здійснювати регулювання роботи електротехнічних приладів;
 • дотримуватися правил внутрішнього трудового розпорядку;
 • підкорятися правилам охорони праці, технічної та пожежної безпеки.
 • Права

  Посадова інструкція електрика, що повинна містити, основні розділи і призначення
  Будь-яка посадова інструкція електрика повинна містити і права працівника, в них входить:
 • можливість внесення пропозицій щодо поліпшення роботи підприємства на розгляд безпосереднього керівництва;
 • вимагати забезпечення усіма умовами та обладнанням для нормальної роботи;
 • отримувати від керівництва відомості про появу нових видів робіт на підприємстві;
 • вимагати забезпечення спецодягом;
 • вносити пропозиції про поліпшення технічного оснащення;
 • знайомиться з локальними правовими актами, які безпосередньо впливають на його діяльність.
 • Відповідальність

  Посадова інструкція електрика, що повинна містити, основні розділи і призначення
  Посадова інструкція електрика може містити також і розділ, в якому висвітлено відповідальність працівника. Так, електрик відповідає за:
 • правильну експлуатацію обладнання в частині електробезпеки;
 • своєчасне і якісне планове обслуговування електроприладів;
 • дотримання правил електротехнічної безпеки і внутрішнього розпорядку;
 • невиконання або неналежне виконання своїх обов'язків, передбачених договором та посадовою інструкцією, розробленою на підприємстві;
 • проступки і правопорушення допущені з його вини у процесі виконання трудової діяльності;
 • заподіяння матеріального збитку.
 • Взаємодія

  Ще один пункт, який може міститися в типовій інструкції для електрика. Він, для забезпечення нормальної роботи, зобов'язаний взаємодіяти з наступними фахівцями:
 • наладчиками і операторами верстатів і обладнання;
 • майстрами зміни;
 • головним інженером і енергетиком;
 • безпосереднім керівником.
 • Специфічні особливості інструкцій за місцем роботи

  Посадова інструкція електрика, що повинна містити, основні розділи і призначення
  При складанні документів для різних організацій може знадобитися облік додаткових відомостей. Так, посадова інструкція електрика ЖКГ може містити перелік додаткових обов'язків, таких як:

 • заміна електровключателей в місцях загального користування;
 • контроль цілісності пломб на вимірювальних приладах;
 • контроль несанкціонованого підключення до електромережі;
 • заміна ламп освітлення;
 • заміна прийшли в непридатність елементів електрообладнання;
 • інше.
 • Посадова інструкція чергового електрика також має свої особливості. Основним його обов'язком є контроль стану електромережі і приладів на підприємстві. Однак у цілому будь-яка категорія робітників-електриків має типові права і обов'язки. Ми розібрали основні пункти, які повинна містити типова посадова інструкція електрика (зразок інструкції суттєво видозмінюється залежно від того, де саме працює працівник). Але в будь-якому випадку документ виглядає як правовий акт, що видається на підприємстві його керівником, затверджується ним і стає обов'язковим для виконання всіма сотруниками, що відносяться до цієї категорії.