Поради для всіх
» » Інженер по охороні праці і техніці безпеки: посадова інструкція

Інженер по охороні праці і техніці безпеки: посадова інструкція

Додано: 13.10.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Для контролю за чітким виконанням вимог безпеки в штатний розклад співробітників вводиться додаткова одиниця – «інженер по охороні праці і техніці безпеки». Відгуки вже працюють з даної спеціальності людей схожі. Всі стверджують, що для цієї роботи підійде людина, всебічно розвинений, розбирається в роботі підприємства і окремих процесах зокрема.

Загальні відомості

Інженер по охороні праці і техніці безпеки, утворення якого грає важливу роль при прийомі на роботу, може мати три категорії. На посаду може бути призначений фахівець, що відповідає вимогам, які пред'являються до даної посади, а саме: вищу освіту, при цьому трудовий стаж не враховується; середню спеціальну освіту за трудовий стаж на посаді інженера (механіка) від 3 років.


Інженер по охороні праці і техніці безпеки: посадова інструкція
Вимоги можуть бути змінені в залежності від категорії, яку буде мати інженер по охороні праці і техніці безпеки. Оклад від цього, відповідно, також буде змінюватися. В середньому заробітна плата становить від 15 до 40 тисяч рублів. Частий питання серед бажаючих отримати заповітну запис у трудовій книжці «Інженер з охорони праці та техніки безпеки»: де навчається майбутній фахівець? Відповіді на це питання просто немає. Фахівцем в цій області може стати працівник, який має кваліфікацію «інженер». В навчальних закладах за фахом «інженер по охороні праці і техніці безпеки» навчання не проводиться. Кандидат може лише відвідати курси з охорони праці, які читаються у всіх технічних вузах.


Ключові моменти інструкції

Інженер по охороні праці і техніці безпеки використовує в своїй роботі наступні нормативні документи:
 • законодавчі акти та інші документи, що стосуються;
 • накази (розпорядження) керівника компанії, вищестоящих організацій;
 • правила трудового положення, встановлені в компанії;
 • посадову інструкцію.
 • Інженер по охороні праці і техніці безпеки: посадова інструкція
  Інженер по оп і ТБ зобов'язаний знати:
 • законодавчу базу з охорони трудової діяльності, НПА;
 • вимоги щодо надійності і безпеки, що пред'являються до виробничих процесів;
 • способи визначення умов праці, в яких працюють співробітники на підприємстві;
 • систему організації та принципи роботи в сфері;
 • психофізичні вимоги, що пред'являються до категорій важкості робіт, використання послуг працівників, яких перевели на полегшений працю, а також жінок і неповнолітніх дітей;
 • особливості функціонування пристроїв і обладнання;
 • способи поширення інформації в сфері ВІД.
 • Функції

  Інженер по охороні праці і техніці безпеки виконує наступні дії:
 • Організовує роботу з ВІД.
 • Контролює виконання НПА та інших документів, що відносяться до охорони праці.
 • Розробляє і впроваджує нові заходи з профілактики профзахворювань та запобігання нещасних випадків у компанії, по модернізації якості умов праці.
 • Інженер по охороні праці і техніці безпеки: посадова інструкція
 • Здійснює документальну допомогу при виникненні питань по ВІД.
 • Співпрацює з роботодавцем у сфері створення безпечного і здорового клімату на підприємстві.
 • Представляє необхідну звітність стосовно його діяльності.
 • Обов'язки

  Інженер по охороні праці і техніці безпеки зобов'язаний:
 • Здійснювати організацію всіх процесів, а також взаємозв'язок між підрозділами щодо дотримання норм безпеки та умов праці, реалізує політику держави в області охорони діяльності працівників у межах наявних у нього повноважень.
 • Інженер по охороні праці і техніці безпеки: посадова інструкція
 • Аналізувати умови праці працівників, ступінь травматизму та рівня професійних захворювань. Розробляти комплекс заходів щодо модернізації умов праці, профілактики профзахворювань та запобігання травматизму.
 • Впроваджувати передовий світовий досвід щодо гігієни та безпеки праці, розробляти та впроваджувати сучасні та покращені елементи запобіжних і блокуючих пристроїв, що захищають працівника від небезпечних та шкідливих факторів виробництва.
 • Проводити первинне (ввідний) інструктування з з новими працівниками, відрядженими, а також школярами та студентами, які прибули на виробничу практику.
 • Проводити навчання працівників управління у дорученій сфері, складатися в комісії з тестування знань працівників в сфері ВІД і ПБ.
 • Брати участь у розслідуваннях нещасних випадків на виробництві.
 • Забезпечувати пожежну безпеку та протипожежну профілактику на підприємстві.
 • Впроваджувати сучасні наукові розробки для захисту підприємства від пожеж.
 • Забезпечувати виконання запропонованих органами державного пожежнадзору заходів і рекомендацій якісно та у встановлений термін.
 • Організовувати якісне навчання працівників принципам пожежної безпеки й забезпечувати їх участь в профілактиці та усуненні пожеж, не допускати до роботи працівників, які не пройшли інструктаж по ПБ.
 • Права

  Інженер по охороні праці і техніці безпеки має право:
 • Ознайомлюватися з проектами рішень керівництва підприємства, що безпосередньо стосуються його сфери діяльності.
 • Проводити перевірку дотримання вимог по охороні діяльності працівників у будь-який час роботи підприємства.
 • Вимагати і отримувати від виробничих відділів потрібні дані і документи для контролю правильності відображення в них вимог з ВІД.
 • Пропонувати роботодавцю раціональні пропозиції щодо модернізації умов роботи на підприємстві, захисту виробничих прав працівників.
 • Інженер по охороні праці і техніці безпеки: посадова інструкція

 • Вимагати від керівників підрозділів неухильного виконання вимог органів державного нагляду, а також заходів, які розроблені на підприємстві, в повному обсязі і у встановлені терміни.
 • Припиняти дію наказів керівників підрозділів, якщо вони суперечать законодавчим актам, а також документам, прийнятим в управлінні, повідомляти про це керівника.
 • Припиняти експлуатацію будь-якого обладнання та інструментів, якщо в них виявлені порушення норм з ВІД.
 • Пропонувати керівництву способи модернізації умов праці в межах даної посадової інструкції.
 • Інженер по охороні праці і техніці безпеки: відповідальність

  Несе персональну відповідальність (у межах чинного законодавства):
 • За неякісне виконання або повне невиконання своїх обов'язків, неправильне або повне невикористання наданих прав у повному обсязі.
 • За порушення правових норм, які були скоєні в процесі виконання посадових обов'язків.
 • За матеріальну шкоду, заподіяну підприємству.
 • За порушення законодавства з оп, а також ТБ.
 • За достовірність інформації, що надається органам державної статистики.