Поради для всіх
» » Капіталісти селяни - це новий шар в селі

Капіталісти селяни - це новий шар в селі

Додано: 09.06.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Капіталісти-селяни – це сільськогосподарські виробники, які, крім своєї основної роботи в аграрному секторі, також мали грошові кошти для ведення торгівлі та для підприємництва. Даний феномен дуже цікавий і показовий у тому сенсі, що капіталістичні відносини зародилися і розвивалися в першу чергу в місті, а село, як правило, залишалося центром аграрних відносин. Тому проникнення нових економічних елементів у селянське середовище є доказом високого рівня розвитку їх господарства.


Визначення

Капіталісти-селяни – це по суті новий прошарок суспільства, який виник у ході розшарування даного класу в ході розвитку промислового виробництва. У західноєвропейських державах вони з'явилися раніше, ніж у нашій країні, оскільки на континенті процес майнового і соціального розшарування йшов значно швидше, ніж у російському суспільстві. Визначення даного поняття підкреслює головну характерну особливість цих соціальних груп: наявність капіталу, який вони мали право вкладати в різні галузі виробництва.

Капіталісти селяни - це новий шар в селі

Передумови

Капіталісти-селяни – це клас, який з'явився в результаті становлення нового економічного укладу. В європейських країнах досить рано було скасовано або сама по собі зникла кріпосне право, оскільки воно гальмувало розвиток промисловості, торгівлі, перешкоджало формуванню ринку вільної робочої сили і праці. Спочатку міські верстви населення вступили на буржуазний шлях розвитку, оскільки саме міста були осередком нових суспільно-економічних відносин. По мірі їх розвитку та поширення нові віяння торкнулися і села, де також стали розвиватися торгівля і товарно-грошовий обіг, які і стали передумовою виникнення цього шару.


Капіталісти селяни - це новий шар в селі

Особливості

Капіталісти-селяни – це особлива категорія населення, яка була втягнута в процес індустріалізації і прискореного промислового виробництва. Однак вони мали свої характерні особливості як у статусі, так і в організації діяльності. Остання зводилася до того, що вони часто ставали представницькими особами, свого роду агентами нових дворян і буржуазії, виступаючи від їх імені при оформленні різних торгівельних, юридичних угод. У цьому полягає їх відмінність від самої буржуазії, яка володіла найбільш великими капіталами, які вкладали у виробництво, стаючи власниками заводів, фабрик, мануфактур і так далі. Втім, для розуміння того, хто такі капиталистие селяни, визначення яких також передбачає той факт, що вони, як і велика буржуазія, брали участь у виробництві, слід мати на увазі, що вони мали грошові кошти, які пускали в оборот і мали з цього прибуток. Однак даний шар починав свій шлях становлення і формування саме з надання посередницьких послуг.

Капіталісти селяни - це новий шар в селі

У Росії

Наша країна вступила на шлях промислового та індустріального розвитку у 18 столітті. Проте в це століття все ще продовжувало існувати кріпосне право, що наклало відбиток на дану категорію населення. Необхідно враховувати той факт, що в цей час імперія була аграрною країною, і це особливо важливо для розуміння того, хто такі капиталистие селяни. Визначення цього терміну стосовно до Росії має свої нюанси. Оскільки в нашій країні капіталізм розвивався за участю держави, яке часто виступало як ініціатор створення найбільших підприємств і їх власник, то цей новий уклад придбав специфічні риси. Він виник у той час, коли існувало і навіть, мабуть, переживало розквіт кріпосне право, що, зрозуміло, дуже сильно обмежувало частнопредпринимательскую ініціативу і гальмувало становлення ринку найманої праці і вільної робочої сили.

Капіталісти селяни - це новий шар в селі

Діяльність

Необхідно враховувати особливості економічного розвитку Росії для розуміння того, що таке капиталистие селяни. Визначення з історії означає людей, які мали можливість розташовувати грошовими коштами і вкладати їх у виробництво. У нашій країні вони переважно представляли інтереси поміщиків, від імені яких і здійснювали операції. Однак вони часто мали власний капітал (від 50 до 120 тисяч), який вкладали в фабричне, заводське і мануфактурне виробництво. Іноді такі селяни робилися навіть великими власниками, наприклад, кораблів або цілих підприємств, при цьому залишаючись кріпаками. Вони також могли містити готелі, трактири, постоялі двори, займатися дрібною роздрібною торгівлею. Така активність багато в чому була обумовлена указом Катерини II про вільному закладі всякого роду промислових підприємств. Однак при цьому основна частина доходів йшла поміщику, що негативно позначалося на розвитку капіталізму в нашій країні, гальмуючи вільне розпорядження капіталами і робочої силою. Таким чином, термін "капиталистие селяни" стосовно до російської історії має свої особливості.