Поради для всіх
» » Діалогічна мова. Навчання діалогічного мовлення: теорія і практика

Діалогічна мова. Навчання діалогічного мовлення: теорія і практика

Додано: 22.04.18
Автор: admin
Рубрика: Дім
Мова виконує багато функцій в житті людини, головною з них є комунікативна, тобто з допомогою мови людина спілкується, це знаряддя і засіб для спілкування в суспільстві. Цілі спілкування різні - це і підтримання контактів і обмін інформацією. Активно освоюються функції мови ще з раннього віку. Саме її формування стимулює дитину до оволодіння рідною мовою. Діалогічне мовлення у дітей виступає як важлива форма мовленнєвого спілкування, у її глибинах зароджується зв'язкова форма вираження думок. Причому діалог може виступати як елементарний побутової розмову, а може перерости в світоглядно-філософську бесіду. Навчання діалогічного мовлення – одна з головних задач розвитку мовлення дошкільників.

Поняття про мовленнєвої активності

Саме поняття «діалогічне мовлення» включає два терміна, кожен з яких потрібно розглядати окремо. Мова - це психічний процес, спілкування людей за допомогою мовних засобів. Тобто людська мова використовується для взаємодії з оточуючими. Активність мовного спілкування – це важлива функція людської свідомості. Люди повинні саморозвиватися, самоорганізовуватися, формувати свою особистість і характер. Вони постійно змінюються, змінюють свій внутрішній світ, і все це відбувається в результаті спілкування.


Основне завдання мови – встановлення комунікацій між людьми. Насамперед, вона необхідна для спілкування: вона дозволяє висловити свої думки і зрозуміти думки свого співрозмовника.
Діалогічна мова. Навчання діалогічного мовлення: теорія і практика

Значення діалогу в спілкуванні

З грецької мови слово «діалог» перекладається як «бесіда». Тобто це така форма спілкування, яка передбачає обмін репліками. Вони мають певний мовний склад, який формується на тлі сприйняття чужої мови. Деякі вчені вважають, що діалог – це не просто форма мовлення, а один з типів поведінки людини. Щоб з її допомогою спілкуватися і взаємодіяти з людьми, дитині слід оволодіти цілим набором мовних і соціальних навичок, які він поступово освоює.


В ході діалогу люди зазвичай обмінюються думками і думками, кожна наступна репліка залежить від попередніх висловлювань співрозмовників. Слід зазначити, що цей процес відбувається без попереднього обмірковування і формування усвідомленого висловлювання. Зазвичай всі діалоги короткі.

Мовленнєва реакція

Психологи вважають, що діалог потрібно розглядати як реакції, які виникають між людьми. Це спонтанні реакції, і засновані вони на певній ситуації і репліки співрозмовника. Іншими словами, діалог – це послідовність реплік, залежать один від одного.
Діалогічна мова. Навчання діалогічного мовлення: теорія і практика
Діалогічне мовлення – це форма і спосіб спілкування. Вона складається з висловлювань, іноді приймає форму запитань і відповідей, пояснень та заперечень. Під час діалогу велику роль відіграють інтонація, жести, міміка, тональність. Всі ці знаряддя мови вкладають свій сенс в вимовлені висловлювання, і навіть іноді змінюють їх значення. Якщо спілкуються кілька осіб, то в науковому середовищі цей діалог деякі вчені називають полилогом.

Поняття про діалогічній мови

Вчені пов'язують діалог з природною потребою спілкуватися. Зазвичай діалогічна мова супроводжується такими способами обміну думками і думками: тоном, мімікою, жестами. Незважаючи на те, що діалог лаконічним, співрозмовники прекрасно розуміють, про що йде мова. Під час ведення діалогу люди, як правило, використовують розмовний стиль, вони висловлюють думку коротко, часом стрімкі, часто недоговорюючи фрази. Найчастіше використовуються прості речення, безсполучникові. Зв'язкова діалогічна мова виходить завдяки участі в процесі двох і більше співрозмовників.
Діалогічна мова. Навчання діалогічного мовлення: теорія і практика

Шаблони

Зазвичай діалогічна мова мимовільна. Людина використовує у ній всілякі шаблони, тобто стійкі стереотипи. Він застосовує в бесіді свої власні формули спілкування, які використовуються їм у конкретній ситуації і стосовно до конкретної теми розмови. Мовні формули дозволяють полегшити спілкування. Зазвичай в діалозі люди не використовують складних речень. Найчастіше це скорочення, неправильні розмовні словотворення, сленгові форми.

Діалогічне мовлення у дітей

Спілкування з ровесниками є важливою складовою для розвитку дитини, її соціального становлення. Діти постійно спілкуються, вони вправляються в розвитку мови, навчаються комунікації за допомогою діалогів. Навчання діалогічного мовлення сприяє розвитку самостійності. Мова – це творча функція дитини, сфера прояву здатності до пізнання, саморозвитку, побудови свого характеру і особистості через спілкування (діалог) з іншими дітьми і дорослими, іншими культурами і світами.
Мова – це засіб спілкування, і розуміння висловлювання. Спілкування здійснюється за допомогою зв'язного мовлення (сукупність логічно поєднаних речень). У ній простежується тісний взаємозв'язок розумового, психологічного та мовного розвитку. Вона вирішує такі завдання: формування словникового запасу, граматичного і фонетичного ладу. У зв'язного мовлення видно всі досягнення дитини в оволодінні мовою.
Діалогічна мова. Навчання діалогічного мовлення: теорія і практика
Саме тому головним завданням у навчанні малюка є розвиток у нього зв'язного мовлення. Тривалий час вченими обговорюється питання, чи слід вчити дитину діалогічного мовлення, або він оволодіє цим умінням спонтанно в результаті спілкування з людьми. Практика показує, що дитину треба вчити правильно вести діалог, розвивати у нього навички слухати і розуміти, що йому говорять, вчити його вступати в розмову, підтримувати його, задавати питання і відповідати на них, пояснювати, аргументувати, заперечувати. Дитина повинна навчитися всім цим навичкам, так як найпоширеніша форма спілкування між дітьми – це діалогічна мова.

Навчання діалогічного мовлення в дитячому саду

Програмою дитячого садка передбачено навчання цьому вмінню. Робота з розвитку мовлення спрямована на формування навичок, необхідних для спілкування. Методичні прийоми розвитку мовлення діляться на три групи:
 • наочні;
 • словесні;
 • ігрові.
 • До словесного методу розвитку мовлення належить бесіда. Вона застосовується в тому випадку, коли у дитини вже є досвід і деякі знання про предмети, явищах, процесах. Як правило, вона більш ефективна з дітьми віку 5-6 років.

  Діалогічна мова. Навчання діалогічного мовлення: теорія і практика
  Оволодіння рідною мовою, розвиток діалогічного мовлення - це важливі надбання дитини в дошкільному віці. Основним завданням дитячих садів є розвиток і формування у дітей самостійного зв'язного мовлення, тобто вміння логічно, чітко, послідовно розповідати про явища, події.

  Особливості діалогу

  Особливостями діалогічного мовлення є наступні моменти:
 • Учасники даної форми спілкування, завжди знають, про що йде мова.
 • Діалог завжди протікає в конкретній ситуації і супроводжується інтонацією, жестами, мімікою.
 • Мова в ньому може бути скороченою, неповної, фрагментарною.
 • У цій формі спілкування представлені розповідні, спонукальні, питальні речення.
 • Мова представлена у вигляді простих речень, в яких використовуються вигуки та частки.
 • Мова носить ситуативний характер, залежить від обстановки і відносин між співрозмовниками.
 • Кожна наступна репліка залежить від попередньої.
 • Мова коротка, так як співрозмовники добре розуміють один одного, багато не вимовляється, а мається на увазі.
 • Роль діалогу в розвитку дитини

  Діалогічна мова дуже важлива у розвитку дитини. Це дозволяє йому краще засвоювати основи рідної мови, навчитися застосовувати мовні засоби для викладу своїх думок. Діти освоюють мову за допомогою діалогу - це практика спілкування з іншими людьми і дітьми. Мова пронизує все життя дитини, саме тому вона і є головним чинником, який впливає на формування особистості юного людини.
  Але на жаль, багато сучасні дошкільнята вміють вести лише прості форми діалогу. Діти говорять коротко, не можуть тривалий час підтримувати розмову, рідко самі починають його. Вони не здатні міркувати, аргументувати, доводити. Але якщо дитина не опанує навички вести діалог, він не зможе розвивати у себе монологічне мовлення.
  Діалогічна мова. Навчання діалогічного мовлення: теорія і практика
  Навчання діалогічного мовлення можливе лише при частих вправах, тільки таким чином діти оволодівають основами фонетики, поповнюють словниковий запас, вивчають граматична будова мовлення, розширюють кругозір. Діалоги дозволяють дитині розвинутися. Основні складові діалогу:
 • зв'язкова мова;
 • етикет спілкування;
 • невербальне спілкування;
 • уміння підтримувати розмову;
 • вміння спілкуватися під час виконання спільних дій.
 • Заняття з дітьми з розвитку мовлення

  Заняття з дітьми проходять в дитячих садах таким чином, щоб розвивалися здібності і до діалогів, і до монологів. Це допомагає дитині вільно спілкуватися. Діалогічне мовлення у дітей дошкільного віку відрізняється в залежності від віку дитини. У дітей молодшого віку формується здатність до розуміння навколишнього світу. В цей час закладаються основи для формування мовлення дитини. Діти говорять багато, вони вчаться правильно формулювати думку, висловлювати свої бажання, відповідати на питання, задавати їх. Вони проявляють ініціативу, самі починають розмови з найрізноманітніших приводів.
  Діалогічна мова. Навчання діалогічного мовлення: теорія і практика
  Важливо в цей віковий період навчити дитину ділитися враженнями. Нехай розповідає, як і у що грав, що бачив, кого зустрів, нехай вивчає способи прощатися і вітатися. Слід заохочувати його до діалогу. У віці 4-5 років діти продовжують проявляти ініціативу до початку діалогу. Вони продовжують вчитися ставити запитання, розповідають про свої враження, переживаннях, емоціях. Необхідно навчити дитину відповідати на запитання коротко і розгорнуто, колективного спілкування. В цей час закладаються основи культурного спілкування. Вони навчаються вітатися і прощатися, правильно відповідати на дзвінок по телефону, не перебивати дорослих і так далі. Це все складові діалогу, які продовжують розвиватися, а у віці приблизно 6 років у дитини формуються навички монологу. Розвиток і підтримання діалогу можливо тільки при умінні слухати співрозмовника і розуміти те, що він говорить, уміння задавати питання і відповідати на них. У діалозі розвиваються навички, необхідні для монологу, який зароджується в діалогічної промови.