Поради для всіх
» » Що таке проект. Визначення проекту, його ознаки та характеристики

Що таке проект. Визначення проекту, його ознаки та характеристики

Додано: 07.11.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Проектний підхід до досягнення поставлених цілей дає можливість: 1) Об'єднувати значущі для компанії цілі, досягнення яких можливо в найближчому майбутньому. 2) Ефективніше планувати виділення коштів. 3) Погоджувати дії керівників і виконавців.

Що таке проект? Визначення поняття

Що таке проект. Визначення проекту, його ознаки та характеристики
Слово «проект» (projectus) перекладається з латини як «видатний, висувається вперед, випирає». А якщо відтворити це слово на оксфордському словнику, то вийде: "добре сплановане початок бізнесу, особисто створена компанія або спільна праця, необхідний для досягнення конкретних цілей". Якщо підійти до відповіді на це питання більш детально, тоді проект – це:


 • кампанія (або список послідовних дій), через яку будуть вирішені деякі проблемні питання або здійснено блискуча ідея;
 • одне або кілька разових завдань, без яких буде ускладнена реалізація проекту, визначення і досягнення основних цілей;
 • тимчасове доручення, яке необхідно виконати у встановлені терміни із залученням певної кількості ресурсів;
 • справа, завершення якого рівнозначно отриманню бажаного результату;
 • обмежена часом і ресурсами сукупність зусиль або проведення заходів, необхідних для наближення до мети (всі роботи здійснює спеціальна створена для таких завдань організація);
 • список заходів, обумовлених часом, реалізація яких призведе до досягнення єдино правильного результату; як правило, подібні заходи спрямовані на якісні зміни або розробку нового продукту (послуги);
 • популяризація та структуризація декількох ідей і визначення цілей проектів, що є частиною головного проекту, спільне виконання всіляких планів дій (заходів);
 • проектування послідовних операцій, реалізація яких дозволить досягти якихось результатів у перспективі;
 • детальний виклад дій, запланованих на конкретний період і в конкретних умовах, мета яких - зміна ситуації в майбутньому;
 • захід, що вимагає детального плану і передбачає проведення ряду операцій, спрямованих на кардинальну зміну існуючої ситуації;
 • мрія, протягом, механізм, за допомогою якого можна реалізуватися в майбутньому, з подальшим використанням пречисленних тут понять для самореалізації;
 • дослідження цікавить предмета в сьогоденні заради складання плану дій на майбутнє.
 • По різновиди проекти можуть бути особистими (наприклад, розробка персонального сайту) або розвивають, змушують соціум змінитися (іноді до невпізнанності).


  Відмітні ознаки

  Що таке проект. Визначення проекту, його ознаки та характеристики
  Проект, визначення якого не має аналогів, називають нововведенням або новинкою. А якщо в найближчому майбутньому не виникне необхідності повторювати виконання яких-небудь пунктів проекту (або не треба буде вирішувати ніколи), його називають одноразовим. Якщо кінцевий результат повинен бути отриманий до заздалегідь обумовленого терміну, значить, відмінна риса даного проекту – ліміт часу. А коли для втілення проекту в життя необхідна участь фахівців з різних сфер, визначення проекту може «уміститися» в одному слові – интердисциплинарность.

  Ризики

  Що таке проект. Визначення проекту, його ознаки та характеристики
  Ризики і складнощі у розробці та управлінні проектом виникають, головним чином, у тому разі, якщо такі задачі раніше не вирішувалися. Ризикованість проекту безпосередньо залежить від його масштабів і екіпірування виконавців (наявності необхідної техніки, матеріалів та інструментів). Безліч ризиків, наприклад, несе інвестиційний проект, визначення джерел якого неможливо без отримання необхідних знань.

  Фінансування інвестиційних проектів

  Що таке проект. Визначення проекту, його ознаки та характеристики
  Внутрішнє фінансування або самофінансування здійснюється за рахунок підприємства - засновника проекту і передбачає витрачання власних коштів акціонерів. Також не виключена можливість використання чистого прибутку підприємства, а також демпферних відрахувань, причому формування капіталу носить строго цільовий характер. Цей вид фінансування можливий тільки в тому випадку, якщо проект невеликий. Визначення проекту, що фінансується ззовні: 1) Зовнішнє фінансування може здійснюватися за рахунок держави, фінансових і нефінансових підприємств, населення, зарубіжних інвесторів і додаткових коштів, що знаходяться в розпорядженні засновників. 2) Акціонування і пайових внесків. 3) Інвестиційних банківських кредитів і облігаційних позик.

  Обмежуючі фактори

  Що таке проект. Визначення проекту, його ознаки та характеристики
  Будь-який проект складається з трьох обмежують факторів:
 • Терміни виконання. Щоб правильно розрахувати тривалість проекту, технічні завдання розбивають на конструктивні блоки, потім оцінюють «підйомність» обсягу робіт і отримані результати звіряють з досвідом успішних розробників.
 • Ресурси. Наприклад, людський ресурс: управління співробітниками, визначення робіт проекту з використанням їх талантів і здібностей.
 • Результат. Складовими цього пункту є: фінансова спроможність, вмілий маркетинг, економічна ефективність, професіоналізм керівника проекту та виконавців.
 • Проектні програми

  Що таке проект. Визначення проекту, його ознаки та характеристики
  Розглядаючи роботу будь-якої організації, майже завжди можна відзначити два ключових варіанти її діяльності, існуючих одноразово:
 • так звана "текучка" і періодично повторювані операції або операції;
 • проекти.
 • Головні розходження між цими двома видами діяльності - циклічність повторюваних процесів і підпорядкованість конкретного графіку дій, орієнтованих на досягнення унікального результату. Наприклад, на виробництві, що випускає автомобілі, робота цехових конвеєрів, бухгалтерські розрахунки та обробка кореспонденції належать до повторюваних операцій. Повторювані операції характеризуються досить значним ступенем визначеності і потребують системного підходу, мета якого - підвищити виробничу ефективність вже існуючих засобів і обладнання. Визначення проекту, орієнтованого на реалізацію якихось внутрішніх або зовнішніх змін, полягає, наприклад, у створенні новітніх модифікацій, переналагодженню конвеєрів або у впровадженні нових автоматичних систем. Зовнішніх змін можуть стосуватися маркетингові кампанії, розширення поля діяльності організації, зміна ринкових відносин. Можна, зокрема, відзначити наступні варіанти:
 • проекти координаційної становлення (реорганізація підприємства, впровадження нововведень і так далі);
 • проекти становлення бізнесу (дослідні розробки, виробництво новітніх продуктів, формування прогресивних течій, вихід на невідомі раніше ринки);
 • проекти формування (супроводу) інфраструктури (планова лагодження, заміна устаткування і так далі);
 • комерційні плани, здійснюються в рамках договору (виготовлення та доставка оригінальною або непрезентабельний продукції, забудови, надання оригінальних послуг).
 • Цей перелік можна продовжити, якщо доповнити його прикладами з різних індустріальних сфер, що мають істотні відмінності за масштабністю робіт, термінів виконання, кількості працівників і значущості результатів.

  Націленість на отримання результату

  Що таке проект. Визначення проекту, його ознаки та характеристики
  Мета проекту - отримання конкретного результату, тобто, досягнення мети. Конкретна мета - ось рушійна сила проекту. Визначення проекту передбачає виконання взаємозалежних завдань. Проекти, орієнтовані на досягнення мети, наділені глибоким внутрішнім змістом, необхідним для їх реалізації. Першочергове риса управління проектами - точність визначення і формулювання цілей, починаючи з найвищого рівня і закінчуючи деталізованої формулюванням менш значущих цілей. Крім цього, проект можна розцінювати як покрокове досягнення гранично ясно сформульованих простих завдань, а його просування - як досягнення значних завдань. Проект вважають завершеним тільки після того, як досягнута кінцева мета.

  Що таке портфель проектів

  Портфель (Portfolio) - збірник проектів (програм), об'єднаних з однією метою: зробити управління більш комфортним і успішним. Зібрані в портфелі проекти можуть бути не взаємопов'язаними, не об'єднуватися спільною метою і існувати незалежно один від одного.