Поради для всіх
» » Що таке інновації? Приклади, види інновацій

Що таке інновації? Приклади, види інновацій

Додано: 30.05.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Інновації — ключовий фактор економічного розвитку сучасних держав. Їх розробка і впровадження вимагають значних ресурсів — трудових, фінансових, організаційних, але рішення відповідних завдань необхідно в цілях забезпечення ефективності економіки країни. Якими бувають інновації? Які умови їх успішного впровадження?
Що таке інновації? Приклади, види інновацій

Сутність інновацій

Під інновацією слід розуміти деяке нововведення в сфері технологічних розробок, реалізації управлінських рішень, організації бізнес-процесів, яка базується на використання передових досягнень в різних сферах науки. Приклади інновацій можуть спостерігатися, таким чином, в самих різних господарських галузях. Важливий критерій визнання того чи іншого рішення інноваційним — принципове поліпшення того чи іншого технологічного або управлінського процесу при його впровадженні.

Класифікація інновацій

Відповідного типу нововведення можуть бути представлені різними категоріями. Так, поширена класифікація інновацій виходячи з: - ступеня новизни; - об'єкта застосування; - потенційного масштабу впровадження; - факторів, що обумовили розробку конкретного рішення. Розглянемо їх докладніше.
Що таке інновації? Приклади, види інновацій

Класифікація інновацій по новизні

Розглянемо для прикладу специфіку критеріїв, що відображають ступінь новизни. Вони поділяються на: - радикальні; - оптимізують; - модифікуючі. Інновації першого типу припускають впровадження результатів принципово нових, передових розробок, здатних вплинути на економіку в масштабах інфраструктури цілих галузей, сфер науки і техніки. Які були нещодавно впроваджені в світові соціально-економічні процеси радикальні інновації? Приклади розробок відповідного типу — мобільний інтернет, 3D-друк або, наприклад, впровадження криптовалют як альтернативи традиційним грошовими коштами.
Всі зазначені технології вплинули на світові соціально-економічні процеси, і це має величезний вплив потенціал подальшого зростання. При цьому розвиток відповідних інновацій може виражатися не тільки в кількісних показниках, наприклад, у вигляді території охоплення мобільного інтернету або впровадження 3D-друку в нових галузях, але також і в якісних. Скажімо, у вигляді підвищення швидкості завантаження і скачування файлів з девайсів, модернізації 3D-принтерів цілях роздруківки з їх допомогою технологічно складних деталей і пристроїв. Є оптимізують інновації. Іноді їх називають поліпшують. Їх сутність — у впровадженні рішень, здатних забезпечити локальну оптимізацію тих чи інших технічних або управлінських процесів. Які найбільш примітні поліпшуючі інновації? Приклади подібних нововведень також можна розглянути у різних сферах. В принципі, вони можуть простежуватися в рамках технологій, зазначених вище, тобто, в сфері мобільних рішень, в області 3D-друку, в сегменті фінансових сервісів.
Що таке інновації? Приклади, види інновацій
Якщо говорити про мобільні технології, то до поліпшують інновацій, що відносяться до даної сфери, можна зарахувати винахід сенсорних екранів «мультитач», які можуть розпізнавати декілька одночасних натискань пальцями на дисплей смартфона або планшета. Безумовно, сьогодні цією функцією не здивуєш власника мобільного гаджета, але перші екрани відповідного типу девайсів не підтримували «мультитач». Є і в сфері 3D-друку представлені у великій кількості поліпшуючі інновації. Приклади таких — адаптація 3D-принтерів до нових типів матеріалів. Так, якщо перші пристрої для тривимірної друку могли використовувати головним чином особливі види пластику, то сучасні модифікації 3D-принтерів можуть, наприклад, відливати вироби з металу, друкувати їх з нейлону, фотополімерів.
Є так звані модификационние інновації. Їх сутність — у поліпшенні продуктивності, споживчих характеристик, ефективності існуючих рішень. Які є примітні сучасні модификационние інновації? Приклад відповідного рішення — винахід якого-небудь нового техпроцесу при випуску комп'ютерних процесорів.
Що таке інновації? Приклади, види інновацій
Кілька років тому чіпи, що випускаються з техпроцесом близько 80-90 нм, вважалися передовими. Сьогодні бажаний показник, що дозволяє забезпечити оптимальну продуктивність мікросхеми — не більше 30-40 нм. При цьому сучасні моделі процесорів на ПК функціонують на техпроцесі близько 14 нм.

Класифікація інновацій: об'єкт застосування

Наступний критерій класифікації інновацій — об'єкт застосування. Так, за нього дослідники виділяють нововведення: інфраструктурні, технологічні, процедурні, а також комплексні. У чому їх специфіка? До інфраструктурних відносяться інновації, пов'язані з виробництвом товарів і послуг, з використанням основних фондів промислових підприємств. Які це можуть бути інновації? Приклад подібних нововведень — впровадження роботизованих фабричних ліній. Як варіант, вони можуть використовуватися на машинобудівних, приладобудівних підприємствах. Є технологічні інновації — вони спрямовані на впровадження нових підходів до випуску товарів та надання послуг. Як правило, їх реалізація передбачає залучення принципово інших технічних рішень. Які це можуть бути інновації? Приклад таких — застосування мобільних платіжних терміналів для пластикових карт. Їх впровадження дозволяє приймати оплату від клієнтів практично в будь-якому місці, де є зона покриття мобільного інтернету, внаслідок чого у підприємства, що здійснює продаж товарів або сервісів, можуть істотно вирости обертів.
Є процесні інновації. Вони припускають установа фірмі якихось організаційних структур, що дозволяють реалізувати принципово нові управлінські рішення. Якими можуть бути подібні інновації? Приклад таких — впровадження системи KPI, тобто, ключових показників ефективності роботи співробітників організації.

Класифікація інновацій: масштаби

Інший критерій класифікації інновацій — масштаби застосування. Він передбачає поділ нововведень на внутрішньокорпоративні, внутрішньогалузеві, а також міжгалузеві. Інновації першого типу припускають реалізацію на рівні конкретного підприємства. Часто вони складають комерційну таємницю, тому їх розповсюдження за межі фірми може бути обмежено. Нововведення відповідного типу можуть бути самими різними. Наприклад — пов'язаними з одержанням і використанням у виробничих процесах принципово нових речовин, механізмів, програм, які дозволяють значно підвищити ефективність роботи фірми. Внутрішньогалузеві інновації — нововведення, задействуемие кількома підприємствами, функціонуючими в однієї і тієї ж галузі економіки. Наприклад, роботизація фабричних ліній, про яку ми сказали вище, може бути послідовно реалізована на потужностях більшості фірм в сегменті, особливо якщо вони є прямими конкурентами (тобто, не об'єднані в холдинг), і зацікавлені в постійному вдосконаленні виробництва.
Що таке інновації? Приклади, види інновацій
Є міжгалузеві інновації. Вони передбачають впровадження різних нововведень на рівні національної економічної системи за участю підприємств, які представляють різні сфери господарства.Приклади інновацій відповідного типу — використання електронних підписів (у звітності, документообіг) різними підприємствами, впровадження дистанційних методів управління інфраструктурою організації. Наступний критерій класифікації нововведень заснований на фактори їх виникнення. Так, виділяють реактивні і стратегічні інновації. У чому їх специфіка?

Класифікація інновацій: чинники розробки нововведень

Під реактивними інноваціями розуміються нововведення, які були розроблені в силу термінової необхідності модернізації виробництва у фірмі, в галузі, в цілях посилення конкурентоспроможності господарюючих суб'єктів. Приклад реактивної інновації — впровадження тих же мобільних платіжних терміналів. У разі якщо одні фірми їх починають використовувати, то повинні будуть зробити інші, інакше втратять частку ринку. Що являє собою стратегічна інновація? Приклад такої — оновлення програмного забезпечення фірми на рівні базових інфраструктурних фондів. Наявність нового ЗА — на локальних ПК, на серверах, на девайсах, що забезпечують безпеку організації і вирішують інші виробничі завдання. Стратегічне призначення даних інновацій полягає в тому, що передбачається їх використання в цілях забезпечення конкурентних переваг в майбутньому. Установка передових модифікацій на комп'ютерах організації — один з найважливіших факторів успішного підтримання конкурентоспроможності сучасного підприємства. Така класифікація інновацій з прикладами. Розглянемо інші найважливіші аспекти розробки та впровадження нововведень. У числі таких — підготовка до впровадження інновацій. Розглянемо цей аспект детальніше.

Підготовка до впровадження інновацій

Більшість інновацій з'являються в економіці і соціумі не просто так — проходить певна стадія підготовки до їх впровадження. Вона може передбачати: - проведення аналізу на предмет затребуваності тих чи інших нововведень; - оцінку наявних у потенційного розробника ресурсів для створення інновації; - аналіз перспектив ринкового попиту на нововведення. Важливий аспект підготовки до впровадження інновацій — вивчення запитів суспільства. У зв'язку з чим це може бути важливо?

Соціальний аспект впровадження інновацій

При всіх перевагах інновацій, їх впровадження повинно здійснюватися з урахуванням характеристик суспільства. При цьому думка людей не завжди може бути визначальним фактором. Люди можуть бажати впровадження інновацій, розглядати їх як необхідний процес. Але, з точки зору розвитку суспільства, подібні ініціативи не завжди можуть бути корисні. Приклади інновацій різних видів, розглянуті нами вище, пов'язані, насамперед, з підвищенням ефективності виробництва. На ділі це найчастіше означає, що багато трудові функції людини виявляться незатребуваними. Наприклад — в силу того, що його в ряді виробничих операцій замінить робот. Вдосконалення обчислювальних потужностей також може зіграти не на користь затребуваності людини на тому чи іншому виробництві.
Що таке інновації? Приклади, види інновацій
Отже, при занадто інтенсивному впровадженні інновацій в промисловість може істотно зрости безробіття. Кількості фахівців, що були потрібні до реалізації нововведень, може не знадобитися економіці. При цьому зайняти людей, які мають певну кваліфікацію, не завжди можливо — доведеться компенсувати відсутність їх зайнятості державною підтримкою. Чи впорається з цим бюджет країни — питання. Безумовно, інновації потрібні перш за все з точки зору забезпечення конкурентоспроможності економіки держави. Однак, надмірне їх впровадження може спровокувати зростання безробіття, в перспективі — еміграцію кваліфікованих фахівців. Є версія, що інновації в світі — приклади таких ми розглянули вище, багато в чому стали фактором виникнення кризи на ринках праці багатьох розвинених країн. Але варто відзначити, що далеко не всі експерти дотримуються зазначеної точки зору. Є і інша версія. Вона полягає в тому, що інновації стимулюють капіталізацію економіки. Підприємства країни, впровадивши ті чи інші нововведення, можуть розвиватися ефективніше, розширювати ринки збуту, залучати іноземні інвестиції. Капітал в економіці держави стимулює створення нових робочих місць і як раз таки в тих галузях, де праця людини замінити може бути проблематично. Таким чином, згідно з цією точкою зору — інновації корисні для соціуму в будь-якому випадку.

Інновації в Росії

Вивчимо те, як розвиваються інновації в Росії. Приклади можна знайти в самих різних сферах економіки РФ. Так, на російських підприємствах, в принципі, функціонують всі ті технологічні інновації, що розглянуті нами вище — мобільний інтернет, 3D-друк, фінансові послуги з використанням криптовалют. Один з найбільш технологічних у світі ВПК — російський. Експерти розглядають Росію як технологічного лідера в космічної, атомної індустрії. Значна кількість популярних видів програмного забезпечення має російське походження. До таких належать, наприклад, відомі антивірусні бренди, системи автоматизації виробництва, програми криптозахисту. У РФ випускаються, хай поки і в невеликій кількості, мікропроцесори, по ряду параметрів порівнянні з продукцією провідних брендів. Таким чином, є і впроваджуються непогано інновації в Росії. Приклади таких, бути може, поки що не завжди відповідають рішень, використання яких носить масовий характер. Але сам факт їх успішної розробки свідчить про те, що у РФ є технологічний, науковий, інфраструктурний, фінансовий потенціал для підтримки необхідної динаміки впровадження інновацій у багатьох галузях економіки. Безумовно, темпи подібної інноваційної модернізації в РФ часто оцінюються як недостатні. Але експерти цінують потенціал — він є. Важливо підтримувати допомогою стимулювання наукових розробок в РФ, організації обміну досвідом між російськими і зарубіжними вченими, створення необхідної інфраструктури для практичного впровадження створених технологій у різних галузях.

Перспективні інновації

Розглянемо, які основні інновації - приклад кожною ми вивчимо - сучасні аналітики розглядають як найбільш перспективні. Деякі ми вже назвали вище, але заслуговує на увагу ряд інших примітних нововведень. Насамперед варто відзначити, що експерти вкрай позитивно оцінюють роль і перспективи мобільного інтернету. Доступ до мережі без прив'язки, умовно кажучи, до телефонного дроту, формує величезні економічні перспективи — передусім з точки зору розширення ринку реклами та її методів. Мобільний інтернет створює умови для інтенсивного обміну інформацією різних типів, не тільки текстової, але і мультимедійної, також без прив'язки до конкретного місця, де є телефонний дріт, що спілкуються між собою людей. Мобільний інтернет, таким чином, значно прискорює бізнес-процеси, розробку нових технологічних рішень, здійснювати подальше впровадження інновацій. Приклад ще одного перспективного тренда — хмарні технології. Динаміка їх використання багато в чому залежить також від розвитку мобільного інтернету, але не тільки нього, а онлайнового сегменту в цілому. Хмарні рішення — високотехнологічна альтернатива традиційним носіїв даних, форматів, обчислювальних потужностей, які можуть бути надійніше, дешевше і продуктивніше, ніж при залученні класичної IT-інфраструктури. Альтернативна енергетика — ще одна найважливіша, базисна інновація. Приклад її успішного впровадження можна знайти у багатьох країнах світу не в одному екземплярі. Найбільшою затребуваністю вона характеризується, звичайно ж, в державах, які відчувають труднощі з видобутком традиційних видів палива або бажають зменшення залежності економіки від них. Альтернативна енергетика, як вважають багато експертів, важлива не стільки з точки зору заміни традиційних видів палива, скільки в плані освоєння людиною нових територій — яких світі, особливо в Росії, досить. При наявності можливості задіяти сонячну, вітрову енергію, необхідність у проведенні дорогої, у всякому разі, вимагає величезних інвестицій, енергетичної інфраструктури у відповідні регіони може бути відсутнім, і освоєння цих територій може бути істотно більш динамічним. Модернізація матеріалів — ще один важливий тренд. При цьому вона може зачіпати різні сфери виробництва. Так, в числі сегментів, де це спостерігається дуже активно — будівництво. Здійснюється розробка матеріалів, адаптованих до розміщення в різних природних умовах, до впливу різних речовин — що підвищує термін їх служби та експлуатаційні якості. Модернізація матеріалів може припускати здешевлення їх випуску та практичного застосування в будівництві. Це сприяє посиленню динаміки темпів зведення будівель і споруд різного призначення і стимулює багато економічні процеси в державі. Модернізація матеріалів — процес, який стосується випуску продукції побутового призначення, одягу. Інновації у цій сфері значущі, з точки зору підвищення екологічності товарів, комфорту користування ними. Найважливіший аспект і, одночасно, напрям в сегменті інновацій — розробка методів управління ними. Мова йде про нововведення, пов'язаних з застосуванням практичних підходів до підготовки, впровадження та супроводу різних технологій. У чому може виражатися управління інноваціями? Приклади даних підходів — соціальні технології (особливо, онлайнові і пов'язані з багатьма інноваційними сегментами, які ми розглянули вище), науково-дослідницькі концепції в області аналізу соціально-економічних, виробничих процесів, впровадження нових методів кадрової політики на підприємствах.
Що таке інновації? Приклади, види інновацій
Які критерії ефективності управління впровадженням різних нововведень? Будь-яка інновація — процес. Приклад практично будь-який з них свідчить про це. Розробка інновації готується, потім вона впроваджується, після відстежуються результати її використання в тій чи іншій сфері. Важливо розуміти, яким чином проходить кожен етап роботи з інноваційною концепцією, як інтерпретувати їх результати. Тому найважливіший критерій ефективності управління інновацією — послідовність формування комплексу знань про неї. Важливо визначити життєвий цикл інновації. Приклад того чи іншого нововведення, при цьому відображає окремої взятий механізм його впровадження на конкретному підприємстві, повинен підтверджуватися даними по багатьом іншим суб'єктам, що беруть участь у реалізації відповідної інновації. Наявність усіх необхідних даних про інновації — фактор її послідовного та ефективного впровадження, а також забезпечення позитивного впливу на економічні й технологічні процеси.