Поради для всіх
» » Інноваційна інфраструктура: поняття та характеристика

Інноваційна інфраструктура: поняття та характеристика

Додано: 13.10.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Проблеми інноваційного розвитку часто полягають у невірних принципи побудови інфраструктури – бази, на якій знаходиться інноваційна діяльність підприємства, регіону або навіть країни. Що являє собою така база і яке значення вона має для розвитку системи?

Поняття інноваційної інфраструктури

Будь-яка система суспільних або виробничих відносин з плином часу повинна займати принципово новий рівень. Завдяки поступовому розвитку така система еволюціонує, самовдосконалюється, а її характеристики виходять на новий рівень. Саме завдяки такому поступальному розвитку і відбувається процес розвитку науково-технічного потенціалу суспільства, що дає поштовх для розвитку цивілізації в цілому.


Інноваційна інфраструктура: поняття та характеристика
В основному розвиток інноваційної інфраструктури стосується великомасштабних процесів, таких як формування нового підходу до управління в державних масштабах. Тому процеси становлення в основному застосовуються до державних масштабами і ґрунтуються на впровадженні нових проектів у межах однієї країни. Інноваційна інфраструктура являє собою основний механізм принципово нової діяльності існуючої системи. Це поняття може бути використане з різним змістом, але суть його зводиться до наступного: це сукупність різних структур, що тісно пов'язаних між собою, які обслуговують і стимулюють паростки новаторства в країні.
Інноваційна інфраструктура: поняття та характеристика

Елементи інноваційної інфраструктури

У нашій країні суб'єктами структури новаторського розвитку є: інноваційно-технологічні центри, науково-дослідні лабораторії великих університетів, технологічні інкубатори, ділові центри, тощо. Сюди входять всі організації, стимулюючі новаторську діяльність різних областях науки і економіки.


Системний підхід

Інноваційна інфраструктура розвивається і вдосконалюється. Для спостереження за її розвитком використовуються різні підходи. Системний метод дослідження процесів є найбільш універсальним. Він досліджує формування інноваційної інфраструктури і полягає в поділі всієї різноманітності навчальних центрів і організацій на кілька блоків.
Інноваційна інфраструктура: поняття та характеристика
 • Фінансовий блок – відповідає за розвиток фінансової інфраструктури, залучення інвестицій у науково-дослідні центри, за ефективне освоєння різних видів фінансової допомоги.
 • Виробничо-технологічний блок - відповідає за проведення експериментів і дослідів в рамках поточних досліджень і проектів.
 • Інформаційний блок – відповідає за висвітлення науково-дослідної діяльності в ЗМІ, готує прес-релізи, конференції, інтерв'ю, бесіди.
 • Кадровий блок – забезпечує працівниками, здатними залучити в систему нові методи і знання.
 • Консультаційно-експертна блок включає в себе організації, зайняті наданням послуг з проблем патентування, захисту інтелектуальної власності, сертифікації та стандартизації, а також центри надання консалтингових послуг.
 • Блок збуту – відповідає за привабливість проектів для інвесторів, створює комерційну привабливість для інноваційного продукту, прокладає коридор від науково-дослідного центру до виробничих підприємств, в яких налагоджується серійний випуск інноваційної продукції.
 • Інноваційна інфраструктура: поняття та характеристика

  Створення інноваційної інфраструктури

  Для створення інноваційного продукту необхідна тісна взаємодія дослідників і вчених на стику кількох наукових дисциплін. Звідси виникають і передумови для створення кінцевого продукту, і перешкоди, що заважають цьому процесу.
  Інноваційна інфраструктура: поняття та характеристика
  До факторів, що зупиняє розвиток «коридору інновацій» в окремих регіонах країни, можна віднести:
 • недолік кваліфікованих кадрів;
 • повільне оновлення виробничих потужностей;
 • слабка державна підтримка новаторських починань і нових досліджень;
 • недолік інформації про можливих ринках збуту кінцевого продукту, в тому числі і за кордоном.
 • Аналіз інноваційної інфраструктури

  Як можна бачити, базові перешкоди для розвитку інноваційного клімату полягають, насамперед, у відсутності методичного підходу до популяризації наукової діяльності. Там, де високий науковий потенціал, інфраструктура інноваційної діяльності розкрита в розрізі всіх системних блоків. При недостатності тих чи інших ресурсів інноваційна діяльність в регіоні потребує підтримки з боку держави та приватних інвесторів.

  Розташування інноваційних центрів

  У Росії інноваційна інфраструктура зосереджена біля найважливіших науково-технологічних центрів. В першу чергу це Москва і Московська область з її величезним дослідницьким потенціалом. У столиці успішно ведуть свою діяльність 652 організації, 34 найбільших наукових підприємства, що працюють під егідою держави, три провідних наноцентру – найвідоміший «Т-Нано», Зеленоградський нанотехнологічний центр, Нанотехнологічний центр композитів. У столиці успішно працює Інститут земного магнетизму – одне з найперших наукових закладів Росії. Багато зусиль для розвитку новаторської діяльності прикладає і уряд Москви. Так, завдяки його підтримці, був створений "Технополіс" – провідний індустріальний парк, призначений для розробки і розвитку високих технологій. Потужності цієї дослідницької майданчики користуються близько 20 компаній, що працюють в різних сферах наукової діяльності.
  Інноваційна інфраструктура: поняття та характеристика
  Подібні центри розміщені по всій території РФ, біля всіх великих науково-освітніх установ з хорошою лабораторної та дослідницький базою. Інфраструктура інноваційної діяльності пов'язує такі центри спільними розробками та інтересами, виходить на взаємодію з іноземними партнерами, роблячи можливим приплив інвестицій в нашу країну.

  Підсумки

  Таким чином, розвиток інфраструктури новаторських починань робить роботу в НДІ нашої держави більш привабливою і для вітчизняних, і для зарубіжних учених. Наявність державної підтримки допомагає продовжити дослідження. Кінцевий продукт може бути реалізований негайно і приносити комерційну прибуток, а може і не нести негайної комерційної віддачі. Завдяки розробленому комплексу заходів, інноваційна інфраструктура продовжує розвиватися і піднімати наукову репутацію нашої країни в усьому світі.