Поради для всіх
» » Види та характеристика інноваційних підприємств

Види та характеристика інноваційних підприємств

Додано: 14.01.18
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Інноваційне підприємство – це організація, діяльність якої пов'язана з формуванням, втіленням в реальність інновацій. Такі компанії роблять сильний вплив на суспільство, особливо в тому випадку, якщо їх діяльність дійсно успішна.
Види та характеристика інноваційних підприємств

Про термінах

Базовий для розглянутого підприємства – інноваційний процес, за рахунок якого компанія може впровадити в господарський оборот, ринок країни і світу новітні дослідження, підсумки розробок, досягнень у сфері науки, техніки. Важлива умова зарахування до інноваційної області – завершеність проекту, який просувається на ринку.


Що став базовим для даного типу підприємств інноваційний процес можна розділити на кілька послідовних кроків. Спочатку організовуються дослідницькі заходи (теорія, фундаментальні). При отриманні корисної інформації, достатньої для просування, можна починати цільові дослідження області. Не варто обходити увагу маркетингову складову. Фахівці компанії працюють над послугою, продуктом, які будуть представлені споживачеві, створюють технічну проектну документацію, планують бізнес, проводять дослідження ринку, вдосконалюють виробничі потужності, щоб можна було виготовити максимально сучасний продукт. У ряді випадків крок модернізації не потрібно. Іноді додатково доводиться створювати нові споруди та інші великі об'єкти. Завершивши таку підготовку, можна приступати до збутових програм, за допомогою яких інноваційний продукт буде просуватися в середовищі покупців. Наступний крок – тиражування серій, розширення послуг по збуту, досягнення запланованих показників і капіталізація отриманого.


Окремий випадок

Далеко не кожне інноваційне підприємство організовує свою роботу з втіленням всіх перерахованих пунктів. Деякі фірми спеціалізуються тільки на генеруванні ідей та втілення їх на рівні проектної документації, після чого перепродують розробки іншим компаніям. Діяльність, що передбачає повний описаний цикл, вимагає істотних ресурсів, великих фінансових вкладень, а такими володіє лише невеликий відсоток компаній, присутніх на ринку. Враховуючи нинішні реалії, інноваційними підприємствами вважають такі компанії, які максимально повно охоплюють описаний цикл. Звичайно, у невеликих фірм шансів на це мало. Враховують, що інноваційна сфера така, що маркетинг не обмежується лише роботами на початку процесу, але потрібне постійне вдосконалення стратегії аж до успішної капіталізації прибутку. Обумовлено це специфікою роботи в сфері самого нового, що вимагає постійно оновлюваних, актуальних, потужних методів залучення уваги.

Починаємо з самого початку

Базова інноваційна активність підприємства, фундамент для всього робочого процесу – розробка чогось принципово нового. Таке вимагає величезних вливань сил, грошей, часу. Вкрай складно спрогнозувати результати досліджень, навіть якщо на них витрачено багато ресурсів. Для приватного підприємства ведення такої діяльності занадто ризиковано, тому на практиці нею займаються лише фірми, підтримувані повністю або на значний відсоток державними програмами, бюджетом.
Види та характеристика інноваційних підприємств
Для держави вигідно розвивати інноваційний потенціал підприємства, оскільки подібні розробки в майбутньому будуть застосовуватись в роботі різних компаній обмеженого сектору ринку. Також це підвищує статус і престиж країни на світовій арені. Слід пам'ятати про ризик такої ситуації, коли інноваційні дослідження будуть успішними, але продукт для широкої аудиторії створити все одно не вийде.

Теорія і практика

Як видно з статистичної інформації, інноваційні проекти підприємств на етапі теоретичної роботи в дев'яти випадках з десяти завершуються крахом. Залишилася десята частка всіх розробок стає базою для формування певних ідей, формул, продуктів – іноді застосовних на ринку, іноді – ні. Подібна рулетка неприйнятна для приватного підприємства, так як ризик занадто великий, а спрогнозувати результат практично неможливо. Дозволити собі інноваційні проекти можуть лише дійсно гіганти ринку. Результат заздалегідь оцінюється як негативний, так як його ймовірність домінує, і вже з цього виходять, наскільки фірма може собі дозволити вести подібні розробки або ж в даний момент потенціалів для цього немає. Стратегічний розвиток держави тісно пов'язана з інноваційною діяльністю підприємств цієї країни, адже саме на етапі теоретичних розробок - технічне, наукове майбутнє держави, можливість прогресу. Нові знання, які громадськість отримує в ході такої роботи, дозволяють приватним компаніям виробляти досконаліші ринкові продукти. Шляхом проб і помилок виявляються оптимальні і менш ефективні підходи до позначених проблем. Не дарма останнім часом прийнято говорити, що інформація стала значно цінніше фактичного продукту.
Види та характеристика інноваційних підприємств

Тісні взаємні зв'язки

Чим результативніше в країні налагоджений державний апарат економічного контролю, тим на більшу підтримку можуть розраховувати спеціалізуються на інноваційній діяльності підприємства, провідні значущі фундаментальні дослідження. Коли з боку влади організована потужна, результативна підтримка, це позитивно впливає як на окремі компанії, так і на загальний стан держави, оскільки всі фірми, галузі тісно пов'язані між собою. Організованість, фінансування наукових проектів визначають підсумки фундаментальних досліджень. Їх результати, в свою чергу, можна застосувати до народного господарства, навіть якщо початкові цілі були сформульовані дещо іншими і для їх досягнення треба продовжувати вивчення області. Фактично вкладення грошей дозволяє отримати не тільки одноразовий результат, але і безліч побічних. Це позитивно впливає на економічний рівень держави і якість життя окремих громадян.
Стимулюючи інноваційний розвиток підприємств, влади країни тим самим позитивно впливають на загальний рівень культури підприємництва в межах держави, підтримують економіку регіону, де компанія базується. Багато в чому успіх досліджень визначається ефективністю інноваційної інфраструктури, існуючої в даний час.

Інфраструктура

Стосовно до управління інноваційними підприємствами цей термін зобов'язує аналізувати:
 • правила, закони, нормативи;
 • інноваційний ринок, активність попиту на його продукцію;
 • мережа фірм, коммерциализирующих нові розробки, капитализирующих одержувані через це прибутку;
 • центри, організовані для обслуговування, консультування учасників інноваційного виробництва;
 • служби, що забезпечують послуги посередників;
 • організації, імпортують новинки;
 • підприємства, заради досягнення інноваційними компаніями реалізують широкий спектр послуг (координація, транспортування, управління, аудит та інші на платній основі).
 • Види та характеристика інноваційних підприємств

  Знати і вміти

  Розбираючи сучасні приклади інноваційних підприємств (а таких у межах нашої країни кілька десятків представлено тільки в рамках наукограда Сколково), можна помітити: успіх чекає лише таке юридична особа, яка заздалегідь забезпечив собі якісний кадровий склад. Без гідного колективу неможливо домогтися успіху навіть у найкращих умовах, при наявності інфраструктури та потужної державної підтримки. Персонал передбачає не тільки дослідників, фахівців у конкретній галузі науки, але і менеджерів, здатних просувати та організовувати робочий процес, інженерів, втілюють теорію практичні рішення. Всі співробітники фірми повинні адекватно сприймати нове, прагнути до участі в процесі творення, просування новинки. Аналізуючи малі інноваційні підприємства, слід визнати, що людський фактор в останній час стає все більш значущим, виходить на перший план. Багато фахівців з управління відзначають, що для ряду фірм саме він виявився вирішальним при досягненні підприємствами успіху. Відомо, що комерційна вартість компанії найчастіше не стільки залежить від популярності марки, наявності майна, скільки від найнятого персоналу. Прогнозують, що в майбутньому значимість цього фактора буде тільки рости. Люди, зайняті в інноваційних процесах – основний аспект, що визначає якісний рівень розробок, їх впровадження і отримання через них прибутку.

  Хто краще?

  Останнім часом інноваційні стратегії підприємства все частіше стають базою для проведення порівняльного аналізу різних юросіб. Щоб коректно оцінити різні компанії, необхідно виявити коефіцієнт активності. Аналогічні розрахунки можна проводити стосовно до країни, щоб зрозуміти, якою мірою інноваційне та успішна у цій галузі країна в цілому. При визначенні конкретних показників необхідно враховувати, як багато нових рішень вдалося впровадити за розглянутий часовий проміжок і як багато пропозицій за цей же строк не надійшло, скільки рішень було запатентовано. Аналогічні показники вираховуються для аналізованого об'єкта (компанії, держави) за весь період існування цього об'єкта. Процентне співвідношення отриманих показників дозволяє виявити інноваційну активність суб'єкта.
  Види та характеристика інноваційних підприємств

  Старший і молодший

  Говорячи про інноваційну політику підприємств, держав, аналітики пропонують проводити поділ на мікро-, макрорівні. Це дозволяє скласти більш коректну аналітику, краще відображає реальне положення справ. Макроекономічні інноваційні механізми багато в чому визначаються потенціалом держави в цілому, конкретної економічної політикою. Мікроекономічний рівень – це діяльність конкретного підприємства. Тут багато що контролюється тим, як великі запаси фірми, наскільки успішний фінансовий менеджмент, які перспективи в порівнянні з конкуруючими організаціями. Багато в чому успішність буде визначатися духовними запитами широкої публіки, на яку розрахований продукт фірми.

  Теперішнє і майбутнє

  В межах нашої країни інноваційна економічна, підприємницька діяльність оголошена ключовою концепцією, активне просування якої заплановано на 2020 рік, хоча проект, цілком ймовірно, будуть продовжувати і далі. Оновлені технології, принципово нові знання стають фундаментом для створення конкурентних переваг держави в цілому. Це дозволяє країні розвиватися, удосконалювати економічну сферу в різних аспектах. Стосовно малим фірмам технологічний трансферт відбувається швидше всього, що зобов'язує особливу увагу приділяти саме цьому рівню. В даний час прийнято говорити про МІП – малих інноваційних підприємствах. МІП являє собою основний елемент, що забезпечує зв'язок (пряму, зворотну) між виробничими потужностями і науковими відділами. Аналізуючи найбільш високотехнологічні варіанти розвитку економіки, можна помітити, що МІП – це самий активний, динамічний, швидко совершенствующийся сектор. Саме він першим реагує на ринкові потреби. МІП нерідко виявляється у вразливій позиції, що пов'язано з ризиками при роботі з новинками, принципово новими технологами, вперше з'явилися на ринку. Подібний характер підприємницької активності робить сегмент ринку динамічним: одні компанії зникають, інші утворюються.

  Як вижити?

  Самий очевидний, ефективний варіант – домогтися державної підтримки. Якщо вдається вибити бюджетне фінансування, ризики різко скорочуються. У той же час успіх у МІП спостерігається нечасто, так як финсредств в бюджеті недостатньо. Це питання вперше було піднято понад півстоліття тому в рамках проведення в Америці найбільшої конференції, де розглядалися аспекти досліджень як фундаментальних, так і актуальних для промисловості. Вже тоді аналітики підрахували, наскільки великі витрати на досягнення успішного результату. З тих пір ситуація лише ускладнилася.
  Види та характеристика інноваційних підприємств
  Розраховуючи на інноваційний сектор, варто заздалегідь розуміти, що досягти окупності в кращому випадку вдасться лише через кілька років після початку справи. Нерідко період вимірюється десятиліттями. Чим нижче термін, тим цікавіше МІП для інвестора, але є і зворотній зв'язок. Якщо прогнозований період виходу хоча б на окупність досить тривалий, єдиний шанс підприємства на успіх – наявність державного спонсорування.

  Реалії вітчизняної економіки

  МІП в нашій країні можна умовно поділити на дві категорії:
 • самостійні підприємства;
 • сформовані при НДІ.
 • Переважний відсоток – це компанії, засновані працівниками НДІ, вузів. Приналежність до НДІ дає ряд переваг. Можна відстрочити оплату оренди приміщень, ЖКГ, використовувати вже існуючу базу для досліджень, проведення експериментів. У розпорядженні МІП будуть існуючі зв'язки інституту: партнерські, клієнтські. Одночасно підприємство отримує доступ до бренду, потенціалу, пов'язаного з науковими дослідженнями. А ось самостійних підприємств досить мало. Такі можуть вижити лише в разі, якщо вдалося вибрати такий предмет праці, який не просто наукомісткий, але і користується попитом. Пошук оптимальної ніші – завдання часто непосильне для новачків.
  Види та характеристика інноваційних підприємств

  Зміни: наближаються?

  Описана ситуація вже досить давно стала об'єктом уваги аналітиків, економістів, спеціалістів з економіки та науки. Найкращий варіант розвитку ситуації – коригування співвідношення сил, збільшення частки самостійних МІП, але можливо лише при впровадженні нової національної системи, за допомогою якої наука і бізнес стануть взаємовигідними партнерами. Якщо підсумки НДДКР буде простіше комерціалізувати, висока ймовірність того, що сфера почне активно розвиватися. В даний час влада країни вживають заходів щодо стимуляції роботи МІП через різні соціальні програми.