Поради для всіх
» » Структура та орган управління ТОВ

Структура та орган управління ТОВ

Додано: 12.12.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Товариство з обмеженою відповідальністю є юридичною особою, яке організували один або кілька засновників. Статутний капітал його складається з часток засновників, що зафіксовано в документації. Законодавством регулюється порядок створення і управління суспільством. Основний орган управління ТОВ для більшості юридичних осіб представленого типу часто обмежений двома посадами. Це генеральний директор і головний бухгалтер товариства. Але повна структура виглядає набагато ширший. Органи управління призначаються або обираються при установі. Їх структура позначена законодавством. Про неї піде мова далі.


Структура органів управління

При створенні юридичної особи у формі товариства з обмеженою відповідальністю існують певні вимоги, встановлені законодавством. Крім внесення своїх часток у статутний капітал, засновники зобов'язані призначити або вибрати основні органи, які будуть здійснювати управління підприємством.
Структура та орган управління ТОВ
Структура їх досить велика, хоч у багатьох суспільствах вона може бути спрощена. Органами керування ТОВ є такі структурні суб'єкти:
 • В першу чергу учасники (або один засновник, якщо тільки його кошти були спрямовані для формування статутного капіталу) здійснюють контроль над своєю організацією.
 • Крім засновників на управлінські посади наймають досвідчених фахівців. Якщо їх кілька, вони утворюють раду директорів (наглядова рада). В деяких підприємствах ці посади можуть бути скасовані. Вони не є обов'язковими.
 • Ще одним управлінським органом є колегіальне правління.
 • Для здійснення контролю над іншими управлінцями засновники компанії можуть вдаватися до послуг ревізора або аудитора.
 • Про кожного з цих структурних підрозділів слід дізнатися більше. Кожен з них грає свою роль у здійсненні ефективної діяльності компанії.


  Загальні збори засновників

  Вищим органом управління ТОВ є збори засновників. Кожен учасник, який вніс свою частку до статутного капіталу підприємства, має право приймати рішення про напрямки діяльності своєї компанії. Якщо засновників декілька, вони збираються з певною періодичністю для вирішення головних питань щодо функціонування їх організації.
  Структура та орган управління ТОВ
  Такі збори можуть бути черговими або позачерговими. Кожен засновник має право голосу, вага якого визначається розміром частки, внесеної ним у процесі заснування підприємства. Головним документом, що регулює управлінську діяльність зборів засновників, є статут. У ньому визначається компетенція цього органу, а також інших структурних підрозділів.

  Компетенція зборів засновників

  Вищий орган управління ТОВ має цілий ряд прав, які відносяться до їх виключної компетенції. В першу чергу сюди входять питання про основному напрямку функціонування компанії, прийняття рішення про асоціації або участі з іншими організаціями.
  Структура та орган управління ТОВ
  Збори засновників товариства також може міняти положення статуту, у тому числі про структуру балансу компанії. Вони вносять поправки в договір створення організації. Цей орган призначає виконавців, які будуть здійснювати контроль над іншим персоналом компанії.
  Рада засновників обирає і припиняє роботу ревізора та аудитора, затверджує інформацію, наведену в річній звітності. На підставі цих даних за результатами звітного періоду приймається рішення про розподіл чистого прибутку. Вищий керівний орган регулює внутрішні питання діяльності компанії. Він може розміщувати облігації, інші цінні папери. При необхідності рада засновників має право реорганізувати або ліквідувати свою компанію, призначити членів ліквідаційної комісії, а також затверджувати фінансові питання в цих умовах.

  Рада директорів

  Структура органів управління ТОВ включає в себе таку одиницю, як рада директорів. Засновники при створенні статуту його утворюють. Також в цьому документі обмовляється порядок призначення виконавців на запропоновану посаду.
  Структура та орган управління ТОВ
  Засновники обумовлюють коло повноважень і порядок дій наглядової ради. Основними з них є прийняття рішень про подальший напрямок роботи компанії, прийняття та затвердження внутрішніх документів, укладення угод, в яких зацікавлена за законодавством ввірена їм компанія. Також наглядова рада організовує чергове або позачергове зібрання, вирішує питання про його проведення і скликання учасників. Рада директорів готує документацію, яка надається засновникам. На зборах цей орган може брати участь у обговоренні основних питань з дорадчим правом голосу.

  Повноваження ради директорів

  Такий орган управління ТОВ як рада директорів, володіє цілим рядом повноважень. Крім перерахованих вище прав, він може утворювати виконавчі органи, а також достроково припиняти їх діяльність. Також спостережна рада визначає їх повноваження. Він призначає розмір винагороди одноосібному виконавцю, колегіальним управлінцям. Рада директорів може приймати рішення про об'єднання з іншими комерційними організаціями. Він також має право створювати філії, представництва. Крім цього спостережна рада призначає аудиторську перевірку, стверджуючи на основні посади обраних ними кандидатів. Він стверджує розмір винагороди за надані ревізійні послуги.

  Виконавчий орган

  Колегіальний орган управління в ТОВ представлений директорами і правлінням. Але поточною діяльністю компанії також може управляти одноосібний виконавець. Цей орган є підзвітною зборам засновників та спостережній раді. Одноосібним виконавцем може бути президент, генеральний директор або інший керівник. Його обирають на загальних зборах. Тривалість його повноважень обумовлює статут.
  Структура та орган управління ТОВ

  Між суспільством і особою, що здійснює виключну виконавчу діяльність, яка полягає договір. Для колегіального органу також установчий рада встановлює їх повноваження, кількісний склад. Для цього також випускаються внутрішні документи. Колегіальний орган може складатися тільки з фізичних осіб. Вони не обов'язково повинні бути членами суспільства. Головою колегіального органу правління є одноосібний виконавець. Іноді ці функції передаються керуючому.

  Повноваження виконавчого органу

  Відповідальність органів управління ТОВ регламентується статутом та внутрішньою документацією. Виконавчому органу ставиться ряд повноважень. Так як колегіальних управлінців очолює голова, він має ряд особливих повноважень.
  Структура та орган управління ТОВ
  Одноосібний виконавець може представляти інтереси товариства без довіреності діяти від його імені здійснювати операції. Крім цього він дає доручення на представницьку діяльність. Виконавчий орган в особі голови, директора може видавати накази, пов'язані з призначенням на посади різних працівників. Також він вирішує питання про їх переведення, звільнення. Одноосібний виконавець може вжити заходів щодо накладення дисциплінарних стягнень чи заохочень.

  Ревізор і аудитор

  Контролюючий орган управління ТОВ , який називається ревізором або аудитором, який обирається на зборах засновників. Кількість його членів визначається статутом. Цей орган може в будь-який час проводити фінансові та господарські перевірки, має доступ до відповідної документації.
  Структура та орган управління ТОВ
  Ревізор обов'язково перевіряє річні звіти, бухгалтерські баланси до затвердження на загальних зборах. Прийняти подібні документи збори засновників не може без аудиторської перевірки. Розглянувши кожен орган управління ТОВ можна зрозуміти сферу їх компетенції. Структура в кожній компанії може бути спрощена, але в повному складі вона включає в себе всі перераховані вище служби.