Поради для всіх
» » Принципал - це хто?

Принципал - це хто?

Додано: 20.01.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
При укладанні агентського договору одна сторона приймає на себе зобов'язання здійснити юридичні чи інші дії за винагороду. Це може здійснюватися двома способами. У першому випадку агент діє від свого імені та за рахунок другої сторони. У другому - виконання здійснюється від імені і на кошти іншої сторони.
Принципал - це хто?

Сторони в договорі

Принципал виступає тією стороною, яка передає повноваження іншій учаснику угоди на вчинення ним зазначених вище дій. Простіше кажучи, він є замовником. Агент виступає в якості виконавця. Він є посередником, що надають послуги принципала. За свою роботу агент отримує винагороду. Якщо він діє від свого імені, то здобуває відповідні права і обов'язки, що випливають з вчинених ним угод.

Права замовника

При підписанні агентського договору юридичні можливості набуває в першу чергу принципал. Це означає, що він має право вимагати від виконавця звіт про виконану ним роботу. При отриманні документації замовник може надавати свої заперечення. Виступаючи як основне особа угоди, він наділяється правом вимагати від агента утриматися від укладення ідентичних операцій з іншими особами. Однак це можливо не у всіх випадках. Виставляти таку вимогу допускається, якщо територія дії основного і ідентичного угод співпаде. Ініціювати розірвання угоди також здатний в першу чергу принципал. Це може статися з різних причин. Однак у будь-якому разі замовник зобов'язаний виплатити виконавцеві всі належні йому суми винагород і витрат.
Принципал - це хто?

Обов'язки

Існують певні вимоги, яких повинен дотримуватися принципал. Це:
 • Виплата агентської винагороди у відповідності з умовами угоди або відповідно до звичаїв ділового обороту.
 • Видача довіреності, якщо передбачається, що в якості особи, від імені якого буде діяти агент, принципал виступає. Це, в свою чергу, спричиняє виникнення відповідних обов'язків у самого замовника.
 • Забезпечення агента коштами, розмір яких буде достатнім для ефективного та успішного виконання дорученого їм завдання, або відшкодування понесених витрат.
 • Важливий момент

  До правовідносин, які випливають із агентського договору, застосовуються правила, встановлені для комісійних операцій або угоди про дорученні. В даному випадку все буде залежати від способу вчинення належних дій агентом. Якщо він буде виконувати доручення від свого імені, то застосовуються правила комісійної договору. Однак слід знати, що це положення діє в частині, що не суперечить нормам ЦК про агентуванні і з самим змістом основної угоди.
  Принципал - це хто?

  Умови укладання угоди

  У договорі агентування повинен бути визначений предмет угоди. В якості нього виступає перерахування фактичних юридичних дій, які буде здійснювати виконавець. Крім цього, істотним пунктом виступає визначення способу виконання доручення. В рамках одного договору допускається вчинення дій і від свого імені, і від імені принципала. У разі відсутності зазначених умов угода визнається недійсною.

  Звіт агента

  На його основі формуються проводки принципала. Обов'язок надавати документацію виступає в якості однієї з основних для виконавця. Разом з цим вітчизняне законодавство не висуває конкретні вимоги до змісту і форми звіту. Це, в свою чергу, породжує спори між учасниками, якщо вони попередньо не дійшли згоди з питань надання документації. Тим не менше існує загальний порядок звітності, передбачений у ФЗ № 402. У ст. 9 зазначеного закону присутній уніфікований перелік реквізитів, що вважаються обов'язковими для облікової документації, до якої, зокрема, належить агентський звіт:
 • Найменування документа.
 • Число, місяць та рік формування.
 • Назва організації, від імені якого складається документ.
 • Опис виробленої операції (агент у даному випадку вказує вчинені ним дії).
 • Вимірники (натуральні і грошові показники).
 • Найменування посад осіб, відповідальних за оформлення та зміст операцій.
 • Підписи.
 • Відсутність хоча б одного з наведених реквізитів є підставою для визнання контракту недійсним.
  Принципал - це хто?

  Додаткові матеріали

  До агентського звіту додаються документи, що підтверджують витрати, понесені виконавцем. Їх перелік може передбачатися основним договором. Якщо в угоді немає вказівок на конкретні документи, принципал може запросити будь-які з них, а агент, у свою чергу, зобов'язаний їх надати. У цьому випадку, однак, замовник може скористатися отриманими з паперів відомостями про контрагентів, з якими працював агент, і розпочати співпрацю з ними самостійно. Щоб уникнути подібних ситуацій в основному угоді можуть бути встановлені обмеження для принципала.