Поради для всіх
» » Коефіцієнт забезпеченості власними засобами: визначення та розрахунок

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами: визначення та розрахунок

Додано: 05.02.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
В аналізі виробничої і господарської діяльності будь-якого підприємства важливу роль відіграє розрахунок коефіцієнтів, що впливають на його фінансову стійкість, здатність швидко реагувати на зміни, що відбуваються в галузі, кредитоспроможність і ліквідність компанії. До цієї категорії належить і коефіцієнт забезпеченості власними засобами.
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами: визначення та розрахунок
Що він позначає, як обчислюється і як впливають зміни на фінансову життя компанії, дізнаємося з цієї статті.

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами: визначення

У виробництві кожного підприємства обов'язково беруть участь власні оборотні кошти, тобто капітал, що є власністю компанії. Наявність їх в достатньому обсязі – одне з основних умов фінансової свободи і стійкості компанії в галузі. І, навпаки, відсутність такого капіталу – свідоцтво того, що оборотні активи підприємства (а іноді і частина виробничих основних фондів) сформовані за рахунок позикових коштів і, якщо кредитор (банк) раптом захоче їх відкликати, організацію чекає фінансовий крах, якщо не вжити своєчасних заходів.

Як розрахувати?

Цей показник, що характеризує наявність і достатність власних коштів, визначає відношення частки цих активів у загальному обсязі оборотних коштів компанії. По закінченні кожного звітного періоду для аналізу ситуації розраховують коефіцієнт забезпеченості власними засобами. Формула така: До сос = З ос /А, де З ос – власні оборотні кошти, А – відповідні активи компанії.
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами: визначення та розрахунок
Розмір З ос розраховують, зменшуючи розмір власного капіталу на вартість необоротніх активів (основними фондами і нематеріальними активами) за формулою: З ос = До - А вн Стосовно до діючої в даний час редакції форми бухгалтерського балансу формула розрахунку коефіцієнта виглядає так: До сос = (рядок балансу (БО-1) 1300 – стор. БО-11100) /стор БО-11200

Норматив

Нормальне значення, встановлене для коефіцієнта на законодавчому рівні, становить > 01 тобто 10% від загального обсягу активів компанії і вважається одним з критеріїв оцінки неблагополучної структури балансу укупі з іншими розрахунковими показниками. 10% - це мінімальна, вже критичне значення, допустиме для розміру власних засобів у майно організації. Він показує наявність або виникнення проблем – критичний рівень достатності власних коштів, низьку платоспроможність і загальну дестабілізацію підприємства.

Значення та висновки за підсумками обчислень

Коефіцієнт забезпеченості власними засобами оцінює стан організації в плані її платоспроможності.
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами: визначення та розрахунок
Якщо значення коефіцієнта по закінченні звітного періоду нижче 01 то структура балансу компанії незадовільна, а її стан – близький до критичного. У такому випадку компанії потрібен серйозний перегляд прийнятої стратегії, термінова розробка невідкладних заходів щодо збільшення фінансової стабільності, виявлення негативних факторів, що вплинули на стан організації. Іноді необхідні радикальні заходи, наприклад, зміна керівництва або профілю виробництва, введення зовнішнього управління (якщо компанія – філіал вищестоящої організації) та ін. Словом, розрахунок коефіцієнта тягне за собою поглиблений аналіз фактичного стану фінансів підприємства, її платоспроможності та дієві заходи щодо покращення ситуації.

Приклад № 1

Обчислимо коефіцієнт забезпеченості власними коштами за балансом, використовуючи наступні дані: Необоротні активи (1-й розділ балансу – стор. 1100) – 104600 тис. руб. Оборотні фонди (2-й розділ балансу – стор. 1200) – 46650 тис. руб. Капітал/резерви (3-й розділ балансу – стор. 1300) – 129950 тис. руб. До сос = (129950 – 104600) /46650 = 054 На основі отриманого результату обчислень, можна зробити такі висновки:
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами: визначення та розрахунок
• значення коефіцієнта в 5 разів вище встановленого нормативу (054 - 01 = 044); • коефіцієнт забезпеченості власними засобами 054 свідчить про те, що у складі активів організації власний капітал становить 54 %, тобто перевищує половину вартості майна компанії; • подібне забезпечення власними засобами характерно для достатньої фінансової стабільності компанії.

Приклад № 2

Обчислимо коефіцієнт забезпеченості активів власними засобами на підставі інших даних. Необоротні активи (1-й розділ БО-1 – стор 1100) – 98600 тис. руб. Оборотні фонди (2-й розділ БО-1 – стор 1200) – 15800 тис. руб. Капітал/резерви (3-й розділ БО-1 – стор 1300) – 100000 тис. руб. До сос = ( 10000 – 98600) /15800 = 009 Проаналізувавши отримане значення, економіст компанії ставить до відома керівництво та надає відповідні висновки: • значення коефіцієнта нижче критичної позначки на 001 (009 - ,01 = - 001); • коефіцієнт забезпеченості запасів власними коштами 009 показує мізерно малий розмір власного капіталу у складі активів організації – 9 %; • подібне забезпечення власними коштами свідчить про критичну ситуацію в компанії – незадовільною структурі балансу, фінансової нестабільності, неплатоспроможність перед партнерами і кредиторами.
Коефіцієнт забезпеченості власними засобами: визначення та розрахунок
На закінчення відзначимо, що аналізувати фінансовий стан підприємства необхідно на основі значень, розрахованих за таким показником, як коефіцієнт забезпеченості власними засобами. Формула розрахунку складне, але правильне трактування отриманих значень допоможе своєчасно вжити заходів щодо усунення кризової ситуації.