Поради для всіх
» » Молекулярна будова речовини

Молекулярна будова речовини

Додано: 02.11.15
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Досить тривалий час вчені створювали теорії і моделі, які б допомагали пояснити основні властивості речовин і матерій, з яких складається навколишній світ.
Молекулярна будова речовини
В ході історії було проведено безліч дослідів, експериментів; були відкриті нові закони і фізико-хімічні властивості матеріалів. Багато в чому це відбувалося завдяки відкриттю понять «молекула» і «атомно-молекулярну будову речовини». Поговоримо про них докладніше в даній статті.
Поява поняття «атомно-молекулярна будова речовини»

Ще в часи Древньої Греції з'явилася думка про те, що все на світі складається з дрібних частин. Ці частинки греки називали молекулами і атомами. Автором даної гіпотези був Демокріт, який згодом став родоначальником атомістичної теорії. Але ці знання в ті часи особливо не розвивалися аж до 17 століття. Всі дослідження матеріалів знову приводили до того, що багато речовини складаються з молекул, структурною одиницею яких є атоми. Пізніше вчені стали приходити до висновків, що один тип мінералу складається, наприклад, із заліза на 38 % і кисню на 62 %, і кожен із зразків покаже такий хімічний склад. А от якщо взяти інше тіло, з відмінними властивостями, то аналіз атомно-молекулярної будови речовини покаже, що воно складається на 60 % із заліза і на 40 % з кисню.
Таким чином, незважаючи на те, що певної концепції все ж не було, в ході досліджень почала з'являтися теорія про те, що кожна речовина є різним набором молекул і атомів, які визначають його основні властивості.

Розвиток поняття «молекулярне будова речовини»

Молекулярна будова речовини
Вперше термін «молекула» було введено в 1811 році італійським фізико-хіміком Амедео Авогадро. Саме він став зачинателем теорії атомно-молекулярної будови. Підтвердження цієї теорії з'явилися тільки в 1860-е роки, коли російський хімік Бутлеров А. М. сформував і зумів пояснити молекулярну теорію будови речовини. Згідно з його роботами властивості будь-якої речовини визначаються тим, як пов'язані між собою атоми в молекулах, їх взаємодією. Вчений висунув гіпотезу щодо того, що молекула – це мікрочастинка матеріалу, що складається з атомів, яка здатна існувати самостійно.
Закріпилося поняття молекули завдяки працям ще одного російського вченого. Мова йде про М. в. Ломоносова. У розвитку атомістичного вчення брало участь безліч вчених з усього світу: Дж. Максвелл, Л. Больцман, Дж. Гіббс, Р. Клаузіус, Дж. Дальтон, Д. І. Менделєєв, Ст. Рентген, А. Беккерель, Дж. Томсон, М. Планк і багато інших. Внесок цих людей у молекулярну фізику та хімію безцінний.

Суть молекулярної теорії будови речовини

Молекулярна будова речовини
На підставі комплексу навчань за довгі роки була виведена молекулярна теорія будови речовини. Існує декілька основних положень цієї теорії, а саме три базових твердження, які були доведені неодноразово шляхом проведення лабораторних досліджень:
 • Будь-яке тіло складається з найдрібніших частинок – молекул і атомів, які також складаються з більш дрібних елементів. Структура всіх речовин переривчаста.
 • Атоми і молекули перебувають у невпинному русі хаотичної природи.
 • Всі речовини взаємодіють між собою на підставі електромагнітних сил тяжіння і відштовхування.
 • Обґрунтування тез молекулярно-кінетичної теорії

  Першим підтвердженням положень теорії є броунівський рух, що було відкрито в 1827 році відомим ботаніком Р. Броуном. Причина такого явища – хаотичний перебіг молекул в різних напрямках, який відбувається внаслідок ударів їх між собою. Другим підтвердженням цієї теорії будуть численні досліди з процесом дифузії, тобто здатність однієї речовини проникати в друге. Яскравим прикладом такого досвіду з повсякденного життя є духи або будь-яке запашне речовина. Якщо в приміщенні помістити таку речовину, через деякий період аромат розсіється по всій його площі.

  Атом і молекула

  Сьогодні ці терміни вже обгрунтовані і виведені точно і аргументовано. Простою мовою, атом – це хімічно неподільна частинка будь-якої речовини або матеріалу, складова молекули. А молекула – це найменша частинка чого-небудь, але важливо те, що саме вона задає основні властивості тіла. Молекулярну будову речовини є каркасом певного матеріалу, у з'єднаннях якого знаходяться молекули.
  Молекулярна будова речовини
  Якщо для матеріалу характерна кристалічна решітка молекулярна, то він, як правило, володіє невисокою твердістю, його легко розплавити; таке речовина буде летючим або розчинною у воді, не проводить електрику. Наука, що вивчає силу взаємодії цих частинок і молекулярну будову тіл, називається молекулярною фізикою. Тут досліджуються різноманітні властивості тіл у різних агрегатних станах.

  Які речовини мають молекулярну будову?

  Молекулярна зв'язок, як правило, слабка і переважає в органічних речовинах. Молекулярну будову мають багато відомі нам речовини. Наприклад, вода (Н 2 Про), водень (Н 2 ), хлор (Cl 2 ), вуглекислий газ (СО 2 ), кисень (Про 2 ), етанол, або спирт етиловий (З 2 Н 5 ВІН), органічні полімери) і багато інших.
  Молекулярна будова речовини
  Іншими словами, речовини, що мають молекулярну будову, - це в основному гази. В них молекули знаходяться далеко один від одного і взаємодіють слабо. Тісний зв'язок між частницами того чи іншого речовини утворює тверді тіла. Єдина рідина, яка має молекулярну будову, – це Br 2 . Ця речовина володіє високою летючістю. До неметаллам з молекулярною будовою відносяться такі тверді речовини, як I 2 , P 4 , S 8 . Ці матеріали легкоплавки і можуть сублимироваться.