Поради для всіх
» » Які графіки роботи бувають на підприємствах?

Які графіки роботи бувають на підприємствах?

Додано: 03.11.16
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Які бувають графіки роботи на підприємстві або в компанії? Це питання задає кожна людина, що хоче оптимізувати свою трудову діяльність в силу певних причин. В рамках статті буде дано відповідь на це питання.

Загальна інформація

Які графіки роботи бувають на підприємствах?
Основою в даному випадку є трудовий кодекс Російської Федерації. І якщо вас цікавить відповідь на питання про те, які графіки роботи бувають, то в першу чергу слід звертатися саме до нього. Отже, згідно з законодавством у нас регламентними є такі режими робочого часу (вони встановлюються правилами внутрішнього розпорядку або ж колективними договорами):


 • Однозмінний звичайний режим роботи.
 • Ненормований день.
 • Гнучкий робочий час.
 • Режим змінної роботи.
 • Вахта.
 • Роздроблений робочий день.
 • Ось у цілому, які графіки роботи бувають. Зараз давайте більш уважно зупинимося на кожному з можливих варіантів.

  Однозмінний звичайний режим роботи

  Які графіки роботи бувають на підприємствах?
  Він спирається на систему обліку робочого часу. Він може бути поденний, тижневий і підсумований. Законодавство обумовлює особливості та специфіку у статтях 100 і 104 Трудового кодексу Російської Федерації. Два перших є найбільш поширеними. Підсумований ж облік – це досить ексклюзивний підхід в наших реаліях. Він передбачає в якості базису більш тривалий період, ніж за одну добу або тиждень. До того ж він є і своєрідною формою організації праці. Мінімальна тривалість може становити один місяць, тоді як максимальна – рік. Але є і щось схоже. Так, все організовується таким чином, щоб за обліковий період часу людина виробив у середньому норму робочого дня. Максимальна тривалість зміни при підсумованому обліку не обмежується законом і на практиці зазвичай дорівнює приблизно 8-12 годин.


  Ненормований день

  Які графіки роботи бувають на підприємствах?
  Це спеціальний режим роботи, згідно з яким співробітники залучаються епізодично за вимогами роботодавця для виконання своїх функцій за межами нормальної тривалості. Перелік посад з такими умовами встановлюється і закріплюється в рамках спеціального колективного договору, угоди або правилами трудового розпорядку, що діє всередині організації. Особливістю в даному разі є те, що працівник відпрацьовує загальну норму в організації, і періодично затримується на прохання роботодавця додатково, щоб виконати свої трудові обов'язки. Ось який буває графік роботи співробітників на підприємстві. Слід зазначити, що працівники можуть залучатися лише для виконання своїх прямих функцій, які перераховані в трудовому договорі. Законодавство має свої обмеження щодо осіб, що можуть залишатися після основного часу роботи. Так, спочатку це відноситься до осіб управлінського, технічного, адміністративного та господарського персоналу. Також це відноситься до тих працівників, працю яких обліку в часі не піддається або ж вони розподіляють його на свій розсуд. Сюди потрапляють і люди, у яких з-за характеру роботи вона дробиться на частини, які не мають певного часу тривалості.

  Гнучкий робочий час

  Які графіки роботи бувають на підприємствах?
  Отже, продовжуємо розглядати, які графіки роботи бувають. Такий підхід почав впроваджуватися у 80-х роках минулого століття. Спочатку його метою були жінки, але потім права обох статей зрівняли. Ця форма організації праці допускає в певних межах саморегулювання в питаннях початку, загальної тривалості та закінчення дня. Але при цьому необхідно повністю відпрацьовувати встановлений законом сумарна кількість робочих годин. Основою для цієї форми організації праці є гнучкі графіки. Вони встановлюються в рамках угоди при прийомі співробітника на роботу. Додатково вони вимагають окремого розпорядження роботодавця. Використання гнучкого робочого часу здійснюється в тих випадках, коли звичайні графіки небажані з певних причин (соціальних, побутових і так далі) або ж малоефективні. Також подібний підхід до організації може бути застосований для оптимального використання робочого часу і більш злагодженої дії колективу. Недоцільно використовувати таку модель в умовах багатозмінній роботи і при безперервному виробництві. Розглянуте раніше в більшій мірі відноситься до невиробничих підприємств і офісним установам. А зараз давайте розглянемо, які бувають змінні графіки роботи. Тобто як працюють виробничі установи.

  Режим змінної роботи

  Які графіки роботи бувають на підприємствах?
  Так називають діяльність, яка здійснюється кількома хвилями» людей на протязі доби. В якості прикладу можна навести стандартну роботу в три зміни, кожна з яких по вісім годин. При цьому, як правило, співробітники трудяться в різний час доби. Такий підхід застосовується в тих випадках, коли тривалість виробничого процесу є вищою, ніж тривалість щоденної роботи. Також він може бути використаний в тих випадках, коли є необхідність більш ефективно використовувати обладнання, збільшити обсяг створюваної продукції на тих самих потужностях. Робочий графік при цьому на увазі, що одна зміна буде вступати у фазу активних дій відразу після другої.

  Вахта

  Це особливий режим здійснення трудового процесу, який знаходиться на значній відстані від постійного місця проживання працівників, коли щоденне їх повернення додому не представляється можливим. Використовується з метою скорочення строків виконання певних робіт, як правило, у віддалених та/або необжитих місцях. Застосовується також і до районах з особливими природними умовами. Специфікою даної форми організації праці є і те, що працівники проживають у спеціально створених вахтових селищах. У них зазвичай є комплекс житлових будинків і спеціальних споруд, які забезпечують життєдіяльність людей на час їх перебування на цій території. Весь персонал при цьому є змінним. Ось які бувають графіки роботи. Це був передостанній режим.

  Роздроблений робочий день

  Які графіки роботи бувають на підприємствах?
  Ми вже розглянули практично всі варіанти того, які графіки роботи бувають. Зараз приділимо увагу останньому з них. Поділ робочого дня на окремі частини регулюється статтею 105 трудового кодексу Російської Федерації. Такий підхід використовується в тих випадках, коли існує особливий характер праці (наприклад, неоднакова інтенсивність). Але загальна тривалість роботи не повинна перевищувати встановлену норму. Законодавством не визначено кількість частин, на яке можна розбивати. На практиці найчастіше використовують поділ на два окремі відрізки часу. Для поділу використовується перерву, тривалість якого не більше двох годин. У нього також включається час обіду. Перерви не оплачуються.