Поради для всіх
» » Принципи TQM, цілі та завдання

Принципи TQM, цілі та завдання

Додано: 16.05.18
Автор: admin
Рубрика: НАУКА
Від якості менеджменту і застосовуваних бізнес-процесів залежить те, наскільки далеко просунеться організація на сучасному ринку реалізації товарів і послуг. Існує безліч методів покращення роботи фірми, які в тій чи іншій мірі здатні покращити якість товару, підвищити продажі, знизити витрати і т. п. Наведена нижче стаття присвячена базовим принципам концепції TQM, яка отримала широке застосування серед управлінців у всьому світі. Нижче можна буде дізнатися, що таке TQM, які у цій концепції цілі і завдання, а також ознайомитися з докладним описом її основних елементів.
Принципи TQM, цілі та завдання

TQM: опис і визначення

Спочатку термін TQM був введений в 60-х роках для позначення японського методу управління підприємствами. Подібний підхід ґрунтувався на постійному удосконаленні різних складових елементів компанії, таких як виробництво, організація діяльності, закупівля сировини, збут і т. д.


Розшифровується абревіатура TQM як загальне управління якістю. Принципи такого управління є ключовими в подібній концепції, основні з яких наступні:
 • Орієнтація на покупця.
 • Залучення працівників у життя організації.
 • Процесний підхід.
 • Єдність системи.
 • Стратегічний та системний підхід.
 • Постійне поліпшення.
 • Вироблення рішень, заснованих лише на конкретних фактах.
 • Комунікації.
 • Важливо відзначити, що TQM – це конкретний підхід, який включає в себе принципи, методи та інструменти аналізу всіх питань в управлінні організацією. Завданням TQM є поліпшення якості діяльності організації, за це така концепція має на меті задовольнити споживача і принести вигоду всім зацікавленим суб'єктам, якими виступають працівники, постачальники, керівництво і т. д.


  Після того як були розглянуті визначення, цілі і завдання, слід окремо зупинитися на кожному з основних принципів TQM.
  Принципи TQM, цілі та завдання

  Принцип № 1: орієнтація на покупця

  Будь-яка компанія не може нормально функціонувати на ринку, якщо у неї немає замовників (покупців), тому керівництво повинне приділяти належну увагу цьому питанню. Такий принцип TQM говорить про те, що організації і її персоналу слід виконувати вимоги замовників і прагнути перевершити їх очікування. Орієнтація на покупця вимагає системного підходу до вивчення потреб клієнтів, що включає в себе збір претензій та скарг. Регулярний аналіз таких відомостей дозволить уникнути повторення певних помилок у майбутньому.

  Принцип № 2: залучення працівників у життя організації

  При впровадженні в організації принципів концепції TQM слід пам'ятати, що залученість персоналу відіграє значну роль в цьому процесі. Всі співробітники, починаючи від керівних кадрів, закінчуючи працівниками нижчої ланки, повинні бути залучені до управління якістю. Такий принцип TQM базується на тому, щоб діяльність і цілі кожного з працівників максимально відповідали цілям компанії. В цьому випадку велику роль відіграє заохочення співробітників при груповій роботі, так як ефективність роботи значно збільшується.
  Принципи TQM, цілі та завдання

  Принцип № 3: процесний підхід

  Як відомо, процес – це набір певних дій. У випадку з виробництвом, а точніше, в ході його діяльності, процеси перетворюються в певний результат роботи. Всі процеси можуть реалізуватися лише за допомогою бізнес-функцій. Подібний принцип TQM передбачає управління компанією, яке ділиться на два рівня:
 • управління кожним процесом;
 • всебічний управління організацією (групою бізнес-процесів).
 • Принцип № 4: єдність системи

  Велика частина компаній складається з безлічі елементів, якими є підрозділи, відділи, цехи або конкретні посадові особи. В цілому, діяльність цих елементів і створює результат, яким може виступати продукт або послуга, які мають цінність як для фірми, так і для споживачів. Для того, щоб цей принцип TQM в управлінні якістю був реалізований, необхідно, щоб всі дії елементів компанії були взаємопов'язані і не суперечили один одному. Однак цей момент вимагає постійного контролю і виховання у працівників загальної культури якості, для того щоб вчасно можна було виявити відхилення і спрямувати дії в потрібне русло.
  Принципи TQM, цілі та завдання

  Принцип № 5: стратегічний і систематичний підхід

  Як відзначають фахівці, такий принцип TQM в школі менеджменту є найбільш значущим, так як постійна робота над поліпшенням якості повинна бути частиною всіх стратегічних планів фірми. Досягнення бажаних результатів у цьому напрямку можливо лише при здійсненні безперервної роботи, де всі дії є систематизованими.

  Принцип № 6: постійне поліпшення

  При реалізації концепції загального управління якістю керівництво повинно безперервно оцінювати виникаючі проблеми, аналізувати їх причини і приймати ряд необхідних дій, які повинні бути спрямовані на коригування та попередження проблем. Завдяки такій постійній роботі відбувається поліпшення роботи організації та максимальне задоволення потреб споживача. У цьому принципі TQM важливо пам'ятати, що саме керівництво повинно супроводжувати цей процес під своїм чуйним керівництвом, що, в свою чергу, забезпечить своєчасну реакцію і допоможе досягти поставлених цілей.
  Принципи TQM, цілі та завдання

  Принцип № 7: вироблення рішень, заснованих лише на конкретних фактах

  Будь-яке рішення повинно бути аргументовано і підкріплене достовірними фактами. Джерелами даних, на підставі яких приймається те чи інше рішення, можуть бути аналізи скарг, пропозицій, що стосуються якості продукції або будь-якої іншої інформації, яка пов'язана з діяльністю компанії. Особливу увагу в цьому принципі приділяється аналізу ідей, які надходять від співробітників організації, так як вони бачать роботу зсередини і можуть зіставляти її з умовами зовнішнього середовища. Наприклад, співробітник відділу закупівель може винести пропозицію по зміні постачальника сировини, що допоможе знизити витрати, а керівник повинен врахувати, чи не потягне це за собою будь-яких виробничих труднощів.

  Принцип № 8: комунікації

  В роботі будь-якої фірми комунікації відіграють велику роль. Керівництво повинно пам'ятати, що доведення інформації до персоналу і отримання від нього зворотного зв'язку сприяє підтримці мотивації працівників усіх рівнів. У разі будь-яких сталися або майбутніх змін всі учасники повинні бути своєчасно повідомлені, для того аби їх діяльність не суперечила чого-небудь.

  Принципи TQM, цілі та завдання

  Впровадження TQM

  У зв'язку з тим, що кожна фірма по-своєму унікальна, загального правила впровадження концепції TQM не існує. Однак виділяють наступні основні елементи методології впровадження загального управління якістю:
 • Керівництво повинно прийняти філософію цієї концепції та довести її до всіх підлеглих.
 • На початковому етапі впровадження слід провести якісний аналіз культури якості та оцінити рівень задоволеності споживачів.
 • Керівництво повинно вибрати основні принципи TQM і слідувати їм при приведенні підвищенні рівня якості.
 • Повинні бути розроблені стратегічні плани впровадження TQM у роботу фірми.
 • Повинен бути складений перелік пріоритетних вимог споживачів і план приведення рівня якості продукції у відповідності з цими вимогами.
 • Керівники всіх рівнів повинні на особистому прикладі сприяти впровадження TQM.
 • Щодня повинні виконуватися всі необхідні бізнес-процеси, направлені на поліпшення якості.
 • Слід регулярно оцінювати результат і прогрес впровадження TQM згідно з встановленими планами.
 • Важливо постійно інформувати працівників усіх рівнів про всі зміни і заохочувати їх ініціативу, спрямовану на поліпшення якості.
  Принципи TQM, цілі та завдання
 • Висновок

  На закінчення варто зазначити, що впровадження методології TQM та дотримання її принципів - не завжди легке завдання. Однак, приклавши зусилля, можна досягти поліпшення якості продукції і роботи організації в цілому, що в свою чергу вплине позитивно на конкурентоспроможність і дохід.